Bắt đầu với SharePoint Designer 2010

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Microsoft SharePoint Designer 2010 là một trang Web và thiết kế ứng dụng chương trình được dùng để thiết kế, tạo và tùy chỉnh trang Web đang chạy trên SharePoint Foundation 2010 và Microsoft SharePoint Server 2010. Với SharePoint Designer 2010, bạn có thể tạo trang Web có định dạng dữ liệu, xây dựng giải pháp dòng công việc cho phép mạnh mẽ và thiết kế diện mạo và cảm nhận của trang web của bạn.

Sử dụng nối kết sau đây để tìm hiểu thêm về SharePoint Designer 2010 qua bài viết, video và các nguồn tìm hiểu. Sử dụng các quy trình theo dõi để tìm hiểu về các tác vụ cơ bản mà bạn thực hiện trong SharePoint Designer 2010.

Logo Bắt đầu

Những gì bạn muốn

Nơi cần đến

Chỉ cần biết những gì được thay đổi?   

Tìm xem có gì mới trong bản phát hành này và làm thế nào để thực hiện hầu hết các tính năng mới.

Có gì mới trong SharePoint Designer 2010

Tìm kiếm 2007 menu và lệnh?   

Hãy xem một bảng lệnh menu và thanh công cụ trong bản phát hành 2007 và tìm hiểu vị trí mới của chúng bằng cách dùng sổ làm việc ánh xạ này.

Ánh xạ các hướng dẫn dành cho ứng dụng Microsoft Office

Không bao giờ sử dụng SharePoint Designer trước?   

Tìm hiểu những gì SharePoint Designer 2010 là giới thiệu về và làm thế nào để đặt tối đa của nó trong tổ chức của bạn.

Giới thiệu về SharePoint Designer 2010

Tìm kiếm đào tạo cho bạn và những người khác trong nhóm của bạn?   

Sẽ đạt hiệu quả hơn trong phiên bản này với đào tạo trên SharePoint Designer 2010.

Đào tạo Microsoft Office

Các tác vụ cơ bản trong SharePoint Designer 2010

Mở và tạo các site SharePoint

Tạo danh sách, thư viện và kết nối với nguồn dữ liệu

Tạo dạng xem tùy chỉnh và biểu mẫu

Tạo dòng công việc tùy chỉnh

Thiết kế trang của trang web, trang cái và bố trí trang

Lưu dưới dạng mẫu

Mở và tạo các site SharePoint

Trong SharePoint Designer 2010, bạn có thể mở site SharePoint hiện có trên máy chủ và bắt đầu tùy chỉnh chúng, và bạn có thể tạo các trang mới dựa trên mẫu site SharePoint hoặc trang web mới, trống mà bạn tùy chỉnh từ đầu.

Mở site

Để mở một trang web hiện có, hãy bấm tab tệp , chọn sitevà thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Bấm Mở trang web để duyệt site sẵn dùng trên máy chủ.

 • Bấm Tùy chỉnh trang của tôi mở và tùy chỉnh trang web của tôi của bạn.

 • Dưới mục Gần đây site chọn một site mà bạn đã từng làm việc trên.

Tạo site

Để tạo một trang web mới, hãy bấm tab tệp , chọn sitevà thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Bấm trang Web trống mới để tạo một site SharePoint trống, trống.

 • Bấm Thêm site con cho trang của tôi để tạo một trang mới dưới trang của tôi của bạn.

 • Bên dưới Mẫu Site chọn một mẫu để tạo một trang mới dựa trên mẫu SharePoint.

Lưu ý: Ngoài việc mở và tạo site từ trong phạm vi SharePoint Designer 2010, bạn có thể mở trang SharePoint bằng trình duyệt của bạn và sau đó mở trang đó trong SharePoint Designer 2010 sử dụng các nối kết sẵn dùng trong menu Hành động Site , ruy-băng và vị trí khác trong SharePoint.

Đầu trang

Tạo danh sách, thư viện và kết nối với nguồn dữ liệu

Trong SharePoint Designer 2010, bạn có thể tạo danh sách và thư viện, thường được đóng vai trò là nguồn dữ liệu cho các site SharePoint, và bạn có thể tạo kết nối nguồn dữ liệu vào tệp XML, cơ sở dữ liệu bên ngoài và dịch vụ Web.

Danh sách SharePoint và thư viện

Để tạo một danh sách SharePoint hoặc thư viện, bấm danh sách và thư viện trong ngăn dẫn hướng , và chọn một trong các tùy chọn sau trên tab danh sách và thư viện :

 • Bấm Danh sách tùy chỉnh để tạo một danh sách trống từ đầu.

 • Bấm Danh sách SharePoint để tạo một danh sách dựa trên mẫu danh sách SharePoint.

 • Bấm Thư viện tài liệu để tạo một thư viện dựa trên mẫu thư viện SharePoint.

 • Bấm Danh sách ngoài để tạo một danh sách ngoài dựa trên một kiểu nội dung bên ngoài. (Kiểu nội dung ngoài được giải thích dưới đây.)

 • Bấm Danh sách từ bảng tính để tạo một danh sách dựa trên một bảng tính được nhập.

Kết nối nguồn dữ liệu

Để tạo một kết nối nguồn dữ liệu, bấm Nguồn dữ liệu trong ngăn dẫn hướng , và chọn một trong các tùy chọn sau trên tab Nguồn dữ liệu .

 • Bấm Nguồn dữ liệu được nối kết để tạo kết nối dữ liệu với nhiều nguồn dữ liệu.

 • Bấm Kết nối cơ sở dữ liệu để tạo kết nối dữ liệu vào cơ sở dữ liệu hỗ trợ OLE DB hoặc ODBC giao thức.

 • Bấm SOAP dịch vụ kết nối để tạo kết nối đến một dịch vụ XML Web bằng cách dùng SOAP (đơn giản đối tượng giao thức truy nhập).

 • Bấm Kết nối dịch vụ còn lại để tạo kết nối với một script phía máy chủ bằng cách dùng còn lại (Representational trạng thái chuyển).

 • Bấm XML tệp kết nối để tạo kết nối với tệp XML nguồn.

Kiểu nội dung ngoài

Dùng kiểu nội dung bên ngoài, bạn có thể kết nối với nguồn dữ liệu nghiệp vụ bên ngoài và tích hợp các nguồn với SharePoint site và ứng dụng khách được hỗ trợ của bạn. Sau khi bạn tạo một kiểu nội dung bên ngoài, bạn có thể tạo danh sách bên ngoài cho phép người dùng để tương tác với dữ liệu như khi nó là bất kỳ SharePoint danh sách hoặc thư viện.

Để tạo một kiểu nội dung bên ngoài, hãy thực hiện các bước sau đây.

 1. Bấm vào Kiểu nội dung bên ngoài trong ngăn dẫn hướng .

 2. Trên tab Kiểu nội dung bên ngoài , bấm Kiểu nội dung ngoài và sau đó thiết kế của bạn kiểu nội dung ngoài của thao tác, trường, thao tác, và nhiều.

Đầu trang

Tạo dạng xem tùy chỉnh và biểu mẫu

Trong SharePoint Designer 2010, bạn có thể tạo dạng xem tùy chỉnh và biểu mẫu cho dữ liệu của bạn nguồn, thực sự trở thành giao diện để đọc và ghi dữ liệu tới các nguồn dữ liệu.

Dạng xem

Dạng xem là một trực tiếp có thể tùy chỉnh hiển thị của nguồn dữ liệu có thể được thêm vào bất kỳ trang SharePoint. Trong SharePoint Designer 2010 , bạn có thể tạo dạng xem danh sách (mà sử dụng phần Web dạng xem danh sách XSLT) và dạng xem dữ liệu (mà sử dụng phần Web biểu mẫu dữ liệu). Thực hiện một trong các bước sau đây để tạo dạng xem danh sách hoặc dữ liệu.

 • Trong ngăn dẫn hướng , bấm danh sách và thư viện, chọn bạn muốn tạo dạng xem cho danh sách và sau đó trên tab Thiết đặt danh sách , hãy bấm Dạng xem danh sách.

  Lưu ý: Thao tác này tạo dạng xem được liên kết với danh sách hoặc thư viện. Người dùng, kết quả, sẽ nhìn thấy dạng xem và có thể tùy chỉnh dạng xem bằng cách dùng nhóm Quản lý dạng xem trên Ribbon SharePoint.

 • Trong ngăn dẫn hướng , bấm vào Trang của trang web, chỉnh sửa trang nơi bạn muốn tạo dạng xem, bấm tab chèn , chọn Dạng xem dữ liệu, sau đó chọn SharePoint danh sách hoặc thư viện bạn muốn dùng cho dạng xem.

Biểu mẫu

Biểu mẫu là hiển thị có thể tùy chỉnh của nguồn dữ liệu mà bạn dùng để gửi, hoặc trả lời với nguồn dữ liệu. Trong SharePoint Designer 2010 , bạn có thể tạo biểu mẫu danh sách và biểu mẫu dữ liệu (cả hai đều sử dụng phần Web biểu mẫu dữ liệu). Thực hiện một trong các bước sau đây để tạo một biểu mẫu danh sách hoặc dữ liệu.

 • Trong ngăn dẫn hướng , bấm danh sách và thư viện, chọn danh sách bạn muốn tạo một biểu mẫu để, và sau đó trên tab Thiết đặt danh sách , bấm vào Biểu mẫu danh sách.

 • Trong ngăn dẫn hướng , bấm vào Trang của trang web, chỉnh sửa trang nơi bạn muốn tạo biểu mẫu, bấm tab chèn , chọn Biểu mẫu mục mới, Biểu mẫu sửa mụchoặc Biểu mẫu Hiển thị mục và chọn nguồn dữ liệu mà bạn muốn sử dụng cho biểu mẫu.

Lưu ý: Ngoài việc sử dụng công cụ thiết kế biểu mẫu trong SharePoint Designer 2010, bạn có thể tạo và tùy chỉnh biểu mẫu SharePoint bằng Microsoft InfoPath 2010.

Đầu trang

Tạo dòng công việc tùy chỉnh

Trong SharePoint Designer 2010, bạn có thể quản lý quy trình kinh doanh bằng cách dùng dòng công việc đặc biệt tùy chỉnh. Dòng công việc có thể được dùng để quản lý quy trình ứng dụng cũng như quy trình con người cộng tác. Bạn có một số tùy chọn khi tạo dòng công việc.

Tạo dòng công việc trong SharePoint Designer 2010

Khi tạo một dòng công việc, bạn có thể tạo một dựa trên danh sách SharePoint hoặc thư viện; bạn có thể tạo một dòng công việc có thể dùng lại có thể được áp dụng cho bất kỳ danh sách hoặc thư viện; và bạn có thể tạo một dòng công việc site hàm đó ở mức site.

Để tạo các dòng công việc, hãy bấm dòng công việc trong ngăn dẫn hướng và sau đó trên tab dòng công việc , hãy thực hiện một trong các bước sau đây:

 • Bấm Dòng công việc danh sách và chọn danh sách bạn muốn liên kết dòng công việc với.

 • Bấm Dòng công việc có thể dùng lại để tạo một dòng công việc có thể dùng lại có thể được liên kết với bất kỳ danh sách hoặc thư viện.

 • Bấm Trang dòng công việc để tạo một dòng công việc có thể áp dụng ở mức site.

Khi bạn tạo dòng công việc, sử dụng trình thiết kế dòng công việc để lập cấu trúc điều kiện, hành động và các bước trong dòng công việc. Sử dụng trình thiết kế nhiệm vụ để quản lý các sự kiện liên kết với từng nhiệm vụ.

Nhập dòng công việc từ Microsoft Visio 2010

Ngoài việc tạo dòng công việc trong SharePoint Designer 2010, bạn có thể nhập một dòng công việc được thiết kế trong Microsoft Visio 2010 sử dụng dòng công việc đã cung cấp mẫu tô và mẫu.

Để nhập một dòng công việc, hãy bấm dòng công việc trong ngăn dẫn hướng và sau đó trên tab dòng công việc , hãy thực hiện các bước sau đây:

 1. Bấm nhập từ Visio và sau đó duyệt hệ thống tệp hoặc thư viện tài liệu SharePoint cho Visio dòng công việc trao đổi tệp (.vwi) của bạn.

 2. Chọn để kết hợp dòng công việc với một danh sách hoặc làm cho nó một dòng công việc có thể dùng lại, bấm kết thúc.

 3. Bắt đầu tùy chỉnh dòng công việc trong SharePoint Designer.

Đầu trang

Thiết kế trang của trang web, trang cái và bố trí trang

Trong SharePoint Designer 2010, bạn có thể tạo và tùy chỉnh trang của trang web, trang cái và bố trí trang. Trong khi mỗi trong trang này phục vụ mục đích khác nhau, trang sửa trải nghiệm là tương tự. Bạn có thể thêm và loại bỏ văn bản, hình ảnh, nối kết, bảng, phần Web, điều khiển máy chủ, và nhiều hơn nữa. Áp dụng kiểu định nghĩa và tầng biểu định kiểu vào trang cái và bố trí trang để thay đổi diện mạo và cảm nhận của trang web của bạn hoặc tạo thương hiệu cho nó để khớp với định danh công ty của bạn.

Trang của trang web

Để tạo một trang của trang, bấm vào Trang của trang web trong ngăn dẫn hướng và sau đó trên tab trang , hãy thực hiện một trong các bước sau đây:

 • Bấm vào Trang phần Web để tạo một trang có tiêu đề và nội dung phần Web và ngoài ra, nó sẽ được liên kết với trang cái site của bạn.

 • Bấm trang và chọn ASPX hoặc HTML để tạo một trang trang trống, không được liên kết với trang cái site của bạn.

Trang cái

 • Bấm Trang chính trong ngăn dẫn hướng và sau đó trên tab Trang chính , hãy bấm Trang cái trống.

Bố trí trang

 • Bấm Bố trí trang trong ngăn dẫn hướng và sau đó trên tab Bố trí trang , bấm Bố trí trang mới và chọn kiểu nội dung nhóm và tên để tạo bố trí trang trên.

Lưu ý: Trang cái và bố trí trang được tắt theo mặc định cho tất cả người dùng ngoại trừ người quản trị tuyển tập trang. Nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn để xem hoặc sửa trang cái hoặc bố trí trang trong SharePoint Designer 2010, liên hệ với người quản trị trang của bạn về cách cho phép các tùy chọn này.

Đầu trang

Lưu dưới dạng mẫu

Khi bạn hoàn tất tùy chỉnh trang web của bạn, bạn có thể lưu trang hoặc phần của trang web của bạn dưới dạng mẫu sao cho những người khác trong tổ chức của bạn có thể dùng mẫu để tạo danh sách, dạng xem, dòng công việc, trang của trang web, và nhiều hơn nữa.

Bạn cũng có thể sử dụng mẫu tùy chỉnh thêm trang web của bạn trong môi trường khác hoặc người dùng khác, chẳng hạn như trong trình duyệt hoặc trong Microsoft Visual Studio.

Tìm kiếm tùy chọn lưu dưới dạng mẫu trong SharePoint Designer 2010 để tận dụng các chức năng này.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×