Bắt đầu với Outlook.com Premium

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tìm hiểu làm thế nào để đăng ký Outlook.com Premium, bao nhiêu chi phí một gói đăng ký, và nhiều hơn nữa.

Nếu bạn tạo một tên miền được cá nhân hóa email mới trong quy trình đăng ký, tên miền được cá nhân hóa email của bạn sẽ được miễn phí cho năm đầu tiên. Ở cuối năm đầu tiên của bạn, thuê bao của bạn để Outlook.com Premium sẽ tự động gia hạn ở mức giá hiện tại, và sẽ có một mất thêm phí cho tên miền được cá nhân hóa email của bạn.

Để kiểm tra giá thuê bao hiện tại, hãy đến https://premium.outlook.com.

Một Tài khoản Microsoft là một địa chỉ email và mật khẩu mà bạn dùng để đăng nhập vào dịch vụ của Microsoft. Nếu bạn đã dùng dịch vụ của Microsoft trong quá khứ — chẳng hạn như Outlook.com, Hotmail, OneDrive, Xboxhoặc Skype— bạn đã có một Tài khoản Microsoft.

Bạn sẽ cần một Tài khoản Microsoft để thiết lập của bạn Outlook.com Premium thuê bao. Tin tức tốt là tạo một Tài khoản Microsoft miễn phí! Để tạo một tài khoản mới, hãy đến account.microsoft.com.

 1. Đi tới premium.outlook.com và chọn đăng nhập để bắt đầu.

 2. Đăng nhập bằng cách dùng của bạn Tài khoản Microsoft (địa chỉ email @hotmail.com, @msn.com, @live.com hoặc @outlook.com, hoặc điện thoại của bạn số hoặc Skype tên).

  Nếu bạn không có một Tài khoản Microsoft, hãy chọn tạo.

  Ảnh chụp màn hình của một nút tạo trên tài khoản Microsoft đăng nhập trang.

 3. Sau khi bạn đăng nhập, bạn có thể tạo địa chỉ email được cá nhân hóa của bạn. Chọn một trong các địa chỉ email được gợi ý hoặc tạo cho riêng, chẳng hạn như jerri@contoso.com bạn.

  Ảnh chụp màn hình của bộ chọn thoại địa chỉ email được cá nhân hóa của bạn.

  Nếu bạn đã sở hữu một địa chỉ email tùy chỉnh, chọn sử dụng tên miền riêng của tôi để thiết lập Outlook.com Premium bằng cách dùng địa chỉ đó. Để tìm hiểu thêm, hãy xem sử dụng tên miền riêng của bạn trong Outlook.com Premium.

  Ghi chú: Hiện tại, tên miền cấp cao nhất sau đây có thể dùng cho tên miền tùy chỉnh của bạn: .com, .net, .biz và .info. Không có tên miền cấp cao nhất không có tên hạn chế nếu bạn chuyển tên miền riêng của bạn.

 4. Chọn kiểm tra trạng thái sẵn sàng để xác nhận rằng không có ai đang sử dụng tên miền của bạn (một phần của địa chỉ email xuất hiện sau khi các ký hiệu @). Tên miền email phải là duy nhất.

 5. Nếu sẵn dùng tên miền, chọn để chọn nó.

  Của bạn Outlook.com Premium cá nhân hóa địa chỉ email ở đây sẽ trở thành địa mặc định được sử dụng khi bạn soạn email mới.

  Ghi chú: Bạn có thể tiếp tục gửi và nhận email bằng cách dùng địa chỉ email ban đầu của bạn cũng.

Có, bạn có thể đăng ký Outlook.com Premium bằng cách dùng Windows Live tên miền của bạn. Hãy đến dùng tên miền riêng của bạn trong Outlook.com Premium và làm theo các hướng dẫn bên dưới "Tôi có thể dùng tên miền của tôi Windows trực tiếp với Outlook.com Premium?"

Sau khi hoàn thành quy trình đăng ký, bạn sẽ nhận được một thông điệp Chào mừng tại địa chỉ email bạn dùng để đăng ký Outlook.com Premium chứa một nối kết đến bảng điều khiển Premium Outlook.com . Bạn cũng có thể đi trực tiếp đến bảng điều khiển bằng cách đăng nhập của bạn Outlook.com Premium tài khoản tại premium.outlook.com.

Sử dụng bảng điều khiển để đi đến hộp thư đến của bạn hoặc mời tối đa bốn người khác để tạo địa chỉ email riêng của họ trên tên miền được cá nhân hóa email của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem mời người khác tham gia Outlook.com Premium thuê bao của bạn.

Có, bạn vẫn sẽ có quyền truy nhập vào tài khoản email ban đầu mà bạn đã dùng để đăng ký Outlook.com Premium. Bạn có thể tiếp tục sử dụng địa chỉ email đó, cũng như địa chỉ email được cá nhân hóa Outlook.com Premium.

Của bạn được cá nhân hóa Outlook.com Premium email đồng bộ tự động với gốc email tài khoản của bạn, để tất cả email đến của bạn sẽ có sẵn trong hộp thư đến Premium Outlook.com .

Ghi chú: Nếu bạn hủy bỏ của bạn Outlook.com Premium thuê bao, bạn vẫn có thể truy nhập tài khoản email ban đầu và tất cả email trong tài khoản đó.

Hiện tại, bạn không thể chuyển tiếp tên miền Microsoft mua địa chỉ email được cá nhân hóa của bạn vào một trang web. Nếu bạn muốn sử dụng tên miền đó cho mục đích không phải là một địa chỉ email được cá nhân hóa, đó là tốt nhất để dùng tên miền mà bạn đã sở hữu với Outlook.com Premium. Để tìm hiểu cách thực hiện, hãy xem sử dụng tên miền riêng của bạn trong Outlook.com Premium.

Chủ đề Liên quan

Chọn một tên miền email mới trong Outlook.com Premium
sử dụng tên miền riêng của bạn trong Outlook.com Premium
mời người khác tham gia Outlook.com Premium thuê bao của bạn

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×