Bắt đầu với Microsoft 365 Business

Microsoft 365 Business là gì

Microsoft 365 Business là một bộ công cụ hiệu suất và cộng tác tổng hợp, như Outlook, Word, Excel và các sản phẩm Office khác luôn được cập nhật. Bạn có thể bảo vệ tệp công việc trên mọi thiết bị chạy iOS, Android và Windows 10 có bảo mật cấp doanh nghiệp dễ quản lý.

Microsoft 365 Business dành cho tối đa 300 giấy phép, nếu bạn cần thêm giấy phép, hãy xem hướng dẫn sử dụng Microsoft 365 Enterprise để biết thêm thông tin.

Tải Microsoft 365 Business

Giờ đây, Microsoft 365 Business sẵn dùng cho các đối tác và bạn có thể đăng ký để nhận bản xem trước công khai bắt đầu từ 02/08/2017:

Thiết lập Microsoft 365 Business

Tổng quan về việc thiết lập và quản lý Bộ Microsoft 365 Business

Sơ đồ sau đây mô tả cách người quản trị thiết lập và quản lý Microsoft 365 Business.  Sơ đồ này cũng mô tả các bước để chuẩn bị các PC chạy Windows cho Microsoft 365 Business. Bạn cũng có thể thêm thiết bị mới vào trung tâm quản trị Microsoft 365 Business với Windows AutoPilot. Bạn có thể sử dụng AutoPilot để thiết lập và đặt cấu hình sẵn cho các thiết bị mới, chuẩn bị thiết bị sẵn sàng để sử dụng hiệu quả ngay khi người dùng đăng nhập bằng thông tin xác thực Microsoft 365 Business của họ.

AAD trong hình ám chỉ Azure Active Directory hoặc Azure AD.

Sơ đồ hiển thị quy trình thiết lập và quản lý dành cho người quản trị, cũng như cho người dùng

Thiết lập Microsoft 365 Business (Người quản trị)

Đăng nhập vào Trung tâm quản trị Microsoft 365 Business bằng thông tin xác thực người quản trị toàn cầu của bạn, rồi hoàn thành các bước dưới đây để thiết lập Microsoft 365 Business.

 1. Điều kiện tiên quyết để bảo vệ dữ liệu trên thiết bị bằng Microsoft 365 Business

  Trước tiên, hãy đọc các điều kiện tiên quyết để đảm bảo thiết bị của bạn đã sẵn sàng cho Microsoft 365 Business.

 2. Thiết lập Microsoft 365 Business bằng trình hướng dẫn thiết lập

  Nếu bạn di chuyển hẳn từ Active Directory cục bộ lên đám mây, bạn có thể thêm người dùng bằng cách thủ công trong Trung tâm quản trị Microsoft 365 Business qua việc sử dụng trình hướng dẫn thiết lập hoặc bạn có thể thực hiện đồng bộ một lần với Azure AD Connect. Có hai cách thực hiện như sau:

 3. Sau khi bạn thêm giấy phép người dùng trong Trình hướng dẫn thiết lập, dữ liệu ứng dụng Office của họ sẽ được bảo vệ trên ứng dụng Android và iPhone ngay khi họ cài đặt Office.

  Xem các mục tiếp theo, Thiết lập thiết bị (người quản trị)Thiết lập thiết bị (người dùng), để thiết lập PC người dùng và các thiết bị khác.

Bạn cũng có thể thiết lập đồng bộ hóa thư mục với Active Directory của Windows Server. Nếu bạn quyết định đồng bộ hóa, hãy làm theo các bước trong Kích hoạt các thiết bị sử dụng Windows 10 đã gia nhập miền do Microsoft 365 Business quản lý. Quy trình này bao gồm đồng bộ hóa Active Directory với Azure Active Directory, đăng ký thiết bị của bạn với Azure AD và cho phép Microsoft 365 Business quản lý thiết bị của bạn. Nếu chọn phương pháp này, bạn sẽ không chạy trình hướng dẫn thiết lập.

Thiết lập thiết bị (người quản trị)

Bạn có thể thiết lập các thiết bị người dùng mới để các thiết bị đó sẵn sàng cho người dùng của bạn:

 • Sử dụng Windows AutoPilot để thiết lập các PC chạy Windows 10.

  Với AutoPilot, bạn có thể tải thiết bị lên Microsoft 365 Business và gán cho các thiết bị đó một hồ sơ là tuyển tập các cài đặt có thể được áp dụng cho một thiết bị duy nhất hoặc cho một nhóm thiết bị. Khi hồ sơ được áp dụng cho một PC chạy Windows 10, người dùng sẽ đăng nhập bằng thông tin xác thực Microsoft 365 Business của mình và thiết bị sẽ được thiết lập tự động để sử dụng.

 • Tự động cài đặt Office trên các thiết bị chạy Windows 10

  Cài đặt Office trên các thiết bị chạy Windows 10 từ Trung tâm quản trị Microsoft 365 Business. Bạn cũng có thể cài đặt khi gán giấy phép người dùng trong khi thiết lập.

Thiết lập thiết bị (người dùng)

Người dùng nên làm theo các bước sau để thiết lập thiết bị:

 • Thiết lập thiết bị di động cho người dùng Microsoft 365 Business

 • Tùy ý di chuyển tệp sang OneDrive for Business. Bạn cũng có thể sử dụng công cụ của bên thứ ba để di chuyển tệp được liên kết với hồ sơ Windows sang OneDrive.

  Nếu PC có nhiều tệp cục bộ và yêu thích, bạn có thể di chuyển chúng sang OneDrive for Business trước khi kết nối PC với Azure Active Directory.

 • Sử dụng Windows AutoPilot để thiết lập các PC chạy Windows 10.

  Với AutoPilot, bạn có thể tải thiết bị lên Microsoft 365 Business và gán cho các thiết bị đó một hồ sơ là tuyển tập các cài đặt có thể được áp dụng cho một thiết bị duy nhất hoặc cho một nhóm thiết bị. Khi hồ sơ được áp dụng cho một PC chạy Windows 10, người dùng sẽ đăng nhập bằng thông tin xác thực Microsoft 365 Business của mình và thiết bị sẽ được thiết lập tự động để sử dụng.

 • Thiết lập PC chạy Windows cho người dùng Microsoft 365 Business

  Trong bước này, bạn có thể chọn thiết lập thủ công một máy tính hoàn toàn mới hoặc kết nối PC chạy Windows 10 hiện có với Azure Active Directory.

  Sau khi bạn đã kết nối máy tính hiện có với Azure AD, bạn có thể di chuyển tệp cá nhân của mình từ OneDrive for Business trở lại.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ

Nếu bạn cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ:

 • Liên hệ với đối tác của bạn.

 • Với tư cách là người quản trị Microsoft 365 Business, bạn có quyền tiếp cận nhóm hỗ trợ khách hàng, Hãy liên hệ với chúng tôi!

Chủ đề Liên quan

Hướng dẫn sử dụng và các tài nguyên Microsoft 365 Business
Quản lý Microsoft 365 Business Di chuyển sang Microsoft 365 Business

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×