Bắt đầu với Cổng thông tin Tin cậy Dịch vụ dành cho các đăng ký Office 365 dành cho doanh nghiệp, Azure và Dynamics CRM Online

Cổng thông tin Tin cậy Dịch vụ (STP) cung cấp một loạt các nội dung về các biện pháp bảo mật Microsoft, đồng thời, chứa cả các báo cáo kiểm tra của bên thứ ba độc lập về các dịch vụ trực tuyến Microsoft. Bạn cũng có thể tìm hiểu cách các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi có thể trợ giúp doanh nghiệp của bạn tuân thủ theo các tiêu chuẩn, luật và quy định trong nhiều ngành, bao gồm:

 • Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO)

 • Đạo luật về Trách nhiệm Giải trình và Cung cấp Thông tin Bảo hiểm Y tế năm 1996 (HIPAA)

 • Chương trình Quản lý Rủi ro và Thẩm quyền Liên bang (FedRAMP).

Ai có thể truy nhập STP và bằng cách nào?

Khách hàng mới và khách hàng đánh giá Microsoft online services có thể truy nhập STP. Sử dụng biểu mẫu đăng ký sau đây (cũng được dùng cho tài khoản dùng thử) để có quyền truy nhập:

Khách hàng hiện tại có thể truy nhập STP tại https://aka.ms/STP thông qua một trong các đăng ký trực tuyến sau đây (còn gọi là đối tượng thuê):

 • Office 365 dành cho doanh nghiệp (đăng ký dùng thử và đăng ký đã thanh toán hiện hoạt)

 • Dynamics CRM Online (đăng ký dùng thử và đăng ký đã thanh toán hiện hoạt)

 • Microsoft Azure (chỉ dành cho tài khoản Azure Active Directory đối với các đăng ký dùng thử hoặc đăng ký đã thanh toán)

Tôi không thể đăng nhập, tôi gặp lỗi khi truy nhập https://aka.ms/STP

Nếu bạn không có quyền truy nhập vào STP và bạn là người quản trị toàn cầu đối với Office 365 dành cho doanh nghiệp hoặc dành cho Azure AD, bạn có thể thiết lập ngay lập tức. Với tư cách người quản trị toàn cầu trong tổ chức của mình, sau khi bạn có quyền truy nhập, bạn cũng có thể triển khai những người khác vào cổng thông tin.

Ghi chú: Để tìm hiểu về các vai trò người quản trị khác nhau trong Office 365, hãy xem bài viết Gán các vai trò quản trị trong Office 365 và trong Azure, hãy xem bài viết Gán các vai trò người quản trị trong Azure Active Directory (Azure AD). Đối với Dynamics CRM Online, hãy sử dụng tài khoản quản trị toàn cầu Office 365 của bạn.

Trợ giúp hoàn thành đăng ký

Mục này sẽ đưa bạn qua các bước thiết lập bản dùng thử Office 365.

Nếu công ty của bạn không phải là một khách hàng của Office 365 hoặc Microsoft Azure, bạn vẫn có thể truy nhập tài liệu và thông tin STP bằng cách thiết lập nhanh bản dùng thử miễn phí Office 365:

 1. Đi đến biểu mẫu đăng ký và nhập các chi tiết về công ty của bạn như minh họa trong ảnh chụp màn hình sau đây.

  Hiển thị trang Chào mừng, hãy giới thiệu. Nhập chi tiết đăng ký của bạn ở đây.


  Đối với Quy mô tổ chức của bạn, chỉ tính đến số người sẽ truy nhập tài liệu STP. Nếu bạn cần biết thêm chi tiết về những nội dung nhập trên trang này, hãy xem chủ đề Cách đăng ký Office 365 - Trợ giúp Người quản trị. Khi bạn đã nhập các chi tiết của mình, hãy bấm Tiếp theo để tiếp tục.

 2. Ở trang tiếp theo, Office 365 sẽ tạo ID người dùng của bạn từ chi tiết về tên và công ty mà bạn nhập như minh họa trong ảnh chụp màn hình sau đây. Tạo ghi chú về ID và mật khẩu mà bạn tạo - bạn sẽ cần những thông tin này để truy nhập tài liệu STP.

  Hiển thị trang Tạo ID người dùng của bạn. Microsoft tạo ID người dùng của bạn từ tên của bạn và chi tiết công ty mà bạn nhập vào.

  Bấm Tiếp theo để tiếp tục.

 3. Ở màn hình cuối cùng, nhập một số điện thoại mà bạn có thể nhận được mã xác minh. Office 365 chỉ sử dụng số điện thoại của bạn để gửi mã xác minh cho bạn; số điện thoại của bạn sẽ không được sử dụng cho mục đích tiếp thị hoặc bất kỳ mục đích nào khác.

  Khi bạn nhận được mã, hãy nhập mã xác minh như minh họa trong ảnh chụp màn hình sau đây.

  Hiển thị Chứng minh. Trang Bạn. Không phải là. Robot. Nhập một số điện thoại để bạn có thể nhận mã xác minh, rồi nhập mã xác minh đó. Đến đây, đăng ký của bạn đã hoàn tất.

  Chọn Tạo tài khoản của tôi. Khi Office 365 xác nhận bạn đã sẵn sàng truy nhập, bạn có thể Truy nhập Cổng thông tin Tin cậy Dịch vụ.

Truy nhập Cổng thông tin Tin cậy Dịch vụ

Để truy nhập STP:

 1. Truy nhập https://aka.ms/STP.

  Tôi không thể đăng nhập, tôi gặp lỗi khi truy nhập https://aka.ms/STP

 2. Để đăng nhập:

  • Nếu bạn là người quản trị toàn cầu của Office 365 hoặc Azure AD, hãy nhập thông tin xác thực quản trị của bạn.

  • Nếu bạn đã làm theo các hướng dẫn trên đây để thiết lập bản dùng thử miễn phí, hãy nhập ID người dùng và mật khẩu mà bạn vừa tạo.

 3. Khi bạn đăng nhập lần đầu tiên, hãy chọn OK hai lần để tiếp tục. Thao tác chọn OK sẽ ủy quyền cho tổ chức của bạn sử dụng STP, đồng thời cho phép truy nhập vào thư mục người dùng của bạn (được lưu trữ trong Azure AD). STP yêu cầu quyền truy nhập vào Azure AD để bạn có thể thêm những người dùng STP khác từ tổ chức của mình. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ bắt đầu ở trang chủ.

Chọn thiết đặt lĩnh vực và vùng

Sau khi bạn truy nhập lần đầu vào STP, bước tiếp theo là đặt cấu hình cho thiết đặt ngành và khu vực của bạn. Bạn có thể thay đổi các thiết đặt này vào mọi thời điểm. Việc đặt cấu hình cho các thiết đặt này sẽ cho phép STP cung cấp tới bạn những nội dung có liên quan nhất với tổ chức của bạn. Để đặt cấu hình cho các thiết đặt ngành và khu vực của bạn:

 1. Sau khi bạn đăng nhập vào STP, chọn Thiết đặt như minh họa trong ảnh chụp màn hình sau đây.

  Hiển thị menu Tin cậy Dịch vụ với tùy chọn Thiết đặt được tô sáng ở bên trái.
 2. Ở trang Thiết đặt, chọn mũi tên xuống bên cạnh KHU VỰC, rồi đánh dấu vào các khu vực thích hợp với tổ chức của bạn.

 3. Chọn mũi tên xuống bên cạnh NGÀNH, rồi đánh dấu vào các ngành thích hợp với tổ chức của bạn.

 4. Sau khi bạn đã chọn khu vực và ngành, chọn Lưu.

Ở màn hình này, bạn cũng có thể tùy chọn Thêm người quản trị và người dùng khác.

Xem lại nội dung tuân thủ và tin cậy

Để xem lại nội dung, chọn một tùy chọn từ menu:

 • Báo cáo Tuân thủ để xem các kiểm tra và đánh giá độc lập về Office 365, Azure và Dynamics CRM Online.

 • Tài liệu Tin cậy để xem thông tin về cách Microsoft vận hành Office 365, Azure và Dynamics CRM Online.

STP sẽ hiển thị các báo cáo và tài liệu liên quan đến các ngành và khu vực bạn đã chọn. Nếu bạn muốn tìm một báo cáo cụ thể, hãy sử dụng bộ lọc được cung cấp. Ví dụ: nhập đầy đủ hoặc một phần tên tài liệu trong trường TÌM KIẾM TÊN TÀI LIỆU / TÓM TẮT TÀI LIỆU, rồi chọn Lọc Báo cáo. Chọn một tên tài liệu bất kỳ trong trường Tên Báo cáo (Báo cáo Tuân thủ) hoặc Tên Tài liệu (Tài liệu Tin cậy) để tải về máy tính của bạn.

Ghi chú: Các báo cáo và tài liệu STP luôn sẵn có để tải xuống trong khoảng thời gian tối thiểu là 12 tháng sau khi phát hành hoặc cho đến khi có phiên bản tài liệu mới.

Thêm người quản trị cổng thông tin và người dùng cổng thông tin khác

Nếu bạn là người duy nhất trong tổ chức của mình cần quyền truy nhập vào STP, bạn có thể bỏ qua bước này. Nếu không, bạn có thể thêm người quản trị hoặc người dùng khác vào cổng thông tin.

Bất kỳ người quản trị hoặc người dùng nào mà bạn muốn thêm vào STP đều phải có tài khoản Office 365 hoặc Azure AD. Người quản trị STP có thể thay đổi các thiết đặt và xem nội dung trên site. Người dùng STP chỉ có thể xem nội dung trên site.


Cách thêm người quản trị cổng thông tin

Ở trang Thiết đặt, chọn Thêm vai trò người dùng. Trong trường Tên Người dùng, nhập địa chỉ email của người dùng mà bạn muốn gán vai trò người quản trị. Chọn vai trò Người quản trị Cổng thông tin, rồi chọn Thêm Người dùng.


Để thêm người dùng cổng thông tin

Ở trang Thiết đặt, chọn Thêm vai trò người dùng. Trong trường Tên Người dùng, nhập địa chỉ email của người dùng mà bạn muốn gán làm người dùng cổng thông tin. Chọn vai trò Người dùng Cổng thông tin, rồi chọn Thêm Người dùng.

Quản lý người quản trị cổng thông tin và người dùng cổng thông tin

Để xem những ai có quyền truy nhập vào STP hoặc nếu bạn muốn thu hồi quyền truy nhập đối với người quản trị cổng thông tin hoặc người dùng cổng thông tin, hãy đăng nhập vào Azure AD.

 1. Đăng nhập vào Azure AD bằng tài khoản người quản trị toàn cầu của bạn và nhảy đến bước 3 trong quy trình này hoặc đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản người quản trị toàn cầu của bạn. Tùy thuộc vào thiết lập của mình, có thể bạn sẽ cần phải chọn Người quản trị từ công cụ khởi động ứng dụng Office 365 ở đầu trang, như minh họa trong ảnh chụp màn hình sau đây.

  Hiển thị Công cụ khởi động Ứng dụng Office 365 với Người quản trị được tô sáng.
 2. Trên menu Người quản trị, chọn Azure AD như minh họa trong ảnh chụp màn hình sau đây.

  Hiển thị menu Quản trị Office 365. Chọn tùy chọn thứ ba là Azure AD.

  Ghi chú: 

  • Azure AD giúp bạn quản lý người dùng cho thuê bao Office 365. Chỉ cần bạn là người quản trị toàn cục, bạn có thể đăng nhập Azure AD để quản lý người dùng.

  • Có thể bạn sẽ cần phải đăng nhập hai lần, nếu bạn chưa đăng nhập vào Azure AD trước đó. Sử dụng cùng một tên và mật khẩu mà bạn sử dụng cho Office 365. Sau quy trình đăng nhập, sẽ mất một lúc để Azure AD hoàn tất thiết lập của bạn. Sau khi thiết lập hoàn tất, chọn Bắt đầu quản lý dịch vụ của tôi.

 3. Bảng điều khiển Azure AD sẽ hiển thị đăng ký Active Directory của bạn (thường được gọi là Microsoft). Bấm đúp vào đăng ký Azure AD của bạn như minh họa trong ảnh chụp màn hình sau đây.

  Hiển thị Azure AD với thuê bao của bạn được tô sáng.
 4. Trên trang tiếp theo, hãy chọn ỨNG DỤNG như minh họa trong ảnh chụp màn hình sau đây.

  Hiển thị menu Azure AD với ỨNG DỤNG được chọn.
 5. Trang tiếp theo sẽ hiển thị danh sách các ứng dụng được kết nối đến Azure AD. Danh sách bao gồm các đăng ký trực tuyến Microsoft của bạn, như Office 365 Exchange Online và O365trustportal. O365trustportal là tên ứng dụng mà Azure AD sử dụng cho STP. Chọn O365trustportal như minh họa trong ảnh chụp màn hình sau đây.

  Hiển thị các ứng dụng Azure AD được liệt kê với Tin cậy Dịch vụ được tô sáng (O365trustportal).
 6. Ở trang tiếp theo, chọn NGƯỜI DÙNG trong menu bảng điều khiển như minh họa trong ảnh chụp màn hình sau đây.

  Hiển thị menu Azure AD với NGƯỜI DÙNG được tô sáng.
 7. Màn hình kế tiếp hiển thị danh sách người dùng Office 365 và những người khác có tài khoản Azure AD trong tổ chức của bạn như minh họa trong ảnh chụp màn hình sau đây. Đối với mỗi người dùng, ĐƯỢC GÁN được đặt là cho những người dùng có quyền truy nhập vào STP.

  Hiển thị Azure AD với người dùng được liệt kê cho Tin cậy Dịch vụ.
 8. Để thu hồi quyền truy nhập của người dùng vào STP, chọn người dùng, rồi chọn LOẠI BỎ ở cuối màn hình, như minh họa trong ảnh chụp màn hình sau đây.

  Hiển thị nút Loại bỏ trong Azure AD

  Ghi chú: Bạn không thể thu hồi quyền truy nhập đối với người quản trị toàn cầu Office 365 hoặc Azure.

 9. Trong hộp thoại, xác nhận bạn muốn thu hồi quyền truy nhập đối với người dùng này bằng cách đánh dấu vào tùy chọn Vô hiệu hóa quyền truy nhập vào ứng dụng này đối với người dùng được chọn. Chọn dấu kiểm để xác nhận như minh họa trong ảnh chụp màn hình sau đây. Bạn có thể kích hoạt lại quyền truy nhập cho người dùng vào bất kỳ lúc nào.

  Hiển thị hộp thoại Azure AD với hộp kiểm mà bạn phải chọn nếu muốn loại bỏ quyền truy nhập vào tin cậy dịch vụ đối với người dùng này. Tiếp theo, chọn biểu tượng ở dưới cùng bên phải để hoàn tất.

Các Câu hỏi Thường gặp

Nhận trợ giúp về STP.

1. Tại sao tôi phải chấp thuận để STP sử dụng Azure Active Directory?

STP là một ứng dụng Azure và dựa trên Azure Active Directory để xác thực. STP cần đọc/ghi quyền truy nhập đối với Azure Active Directory của tổ chức bạn vì STP lưu trữ các chi tiết về người dùng Office 365 của bạn, cũng như những mục mà người dùng có quyền truy nhập vào. Azure Active Directory phải có khả năng xác định người dùng nào có quyền truy nhập STP.

2. Tại sao tôi luôn nhận được cảnh báo rằng Microsoft chưa xác minh tính đáng tin cậy của ứng dụng STP (O365trustportal)?

STP là một ứng dụng Microsoft Azure và mọi ứng dụng được xây dựng trên Azure, gồm cả tuyên bố miễn trừ trách nhiệm tiêu chuẩn của Microsoft. STP đã được phát triển bởi Microsoft và chỉ do Microsoft kiểm soát và vận hành. Để biết thêm thông tin về STP, hãy xem blogs.office.com, bao gồm Thông báo về Cổng thông tin Tin cậy Dịch vụ của Office 365Thông báo về báo cáo kiểm tra Office 365 SOC nâng cao với các nguyên tắc tin cậy mới.

3. Tổ chức của tôi sử dụng nhiều miền. Làm thế nào đê tôi có thể thêm người dùng STP từ các miền khác nhau?

Hiện tại, khi bạn thêm người dùng từ bất kỳ miền nào, bạn cũng phải được đăng nhập với vai trò người quản trị toàn cầu đối với miền cụ thể đó. Ví dụ: nếu bạn được đăng nhập từ "contoso.onmicrosoft.com" thì bạn có thể thêm người dùng từ "contoso.onmicrosoft.com". Nếu bạn muốn thêm người dùng từ một miền khác (ví dụ: "contoso.com") thì bạn phải đăng nhập với vai trò người quản trị toàn cầu trong "contoso.com."

4. Tại sao tôi luôn nhận được lỗi thông báo rằng tài liệu từ STP bị hỏng?

Hầu hết các tài liệu STP đều ở định dạng PDF. Sử dụng tùy chọn Lưu trong trình duyệt web để lưu các tệp này, rồi mở chúng từ máy tính cục bộ của bạn.

Nhận trợ giúp về STP và báo cáo

Liên hệ bộ phận hỗ trợ của Office 365 dành cho doanh nghiệp Chúng tôi có thể trợ giúp cho các câu hỏi về STP hoặc lỗi mà bạn gặp phải khi sử dụng cổng thông tin. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi về các câu hỏi, cũng như phản hồi về báo cáo tuân thủ và tài nguyên tin cậy STP.

Nếu bạn gặp lỗi: "Bạn không có đủ quyền để truy nhập vào ứng dụng này!", đó là vì bạn đã được đăng nhập vào Office 365 rồi (khả năng lớn là thông qua thông tin xác thực công ty của bạn). Nếu bạn không phải là quản trị viên toàn cầu cho phiên bản Office 365 đó, bạn sẽ gặp lỗi khác. Tùy chọn của bạn là:

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×