Bắt đầu với Power Query

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục Get & Transform trong Excel 2016.

Quan trọng: Danh mục dữ liệu thông báo Deprecation
Chức năng danh mục dữ liệu trong Excel và Power Query sẽ ngừng hoạt động trên thứ 4 tháng 3, 2019. Người dùng sẽ có thể tiêu thụ nội dung đã phát hành đến danh mục dữ liệu cho đến ngày đó. Tuy nhiên, bắt đầu vào thứ 3 tháng 12 năm 2018, người dùng sẽ không thể phát hành (chia sẻ) mới hoặc Cập Nhật truy vấn vào danh mục dữ liệu. Bắt đầu vào ngày đầu tiên, 2018, chúng tôi sẽ ngừng triển khách hàng mới (đối tượng thuê) để sử dụng tính năng này. Chúng tôi khuyên bạn nên tải xuống truy vấn được chia sẻ của bạn để bạn có thể tiếp tục sử dụng chúng bên ngoài danh mục dữ liệu ngoài thứ 4 tháng 3, 2019. Bạn có thể tải xuống định nghĩa đầy đủ của truy vấn của bạn từ ngăn tác vụ Truy vấn danh mục dữ liệu của tôi , dùng mở tùy chọn cho mỗi truy vấn.

Với Power Query, bạn có thể tìm kiếm nguồn dữ liệu, hãy kết nối, và sau đó hình dữ liệu đó (cho ví dụ loại bỏ một cột, thay đổi kiểu dữ liệu, hoặc kết hợp bảng) theo cách đáp ứng nhu cầu của bạn. Sau khi bạn đã định dạng dữ liệu của bạn, bạn có thể chia sẻ kết quả của bạn hoặc dùng truy vấn của bạn để tạo báo cáo.

Các bước phổ biến trong Power Query

Hãy xem các bước này theo thứ tự, chúng thường diễn ra như sau:

  • Kết nối – tạo kết nối tới dữ liệu trong nền tảng điện toán đám mây, trong một dịch vụ, hoặc cục bộ

  • Chuyển đổi – định hình dữ liệu để đáp ứng nhu cầu của bạn; nguồn ban đầu vẫn không thay đổi

  • Kết hợp – tạo một mô hình dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu và có được góc nhìn độc đáo về dữ liệu

  • Chia sẻ – sau khi truy vấn của bạn hoàn tất, bạn có thể lưu, chia sẻ hoặc sử dụng nó cho báo cáo

Power Query ghi lại mỗi bước bạn thực hiện và cho phép bạn sửa đổi các bước này theo bất kỳ cách nào mà bạn cần. Nó cũng cho phép bạn hoàn tác, làm lại, thay đổi thứ tự hoặc sửa đổi bất kỳ bước nào… tất cả điều đó để bạn có thể xem dữ liệu được kết nối theo đúng cách mà bạn muốn.

Với Power Query, bạn có thể tạo truy vấn với mức độ đơn giản hoặc phức tạp mà bạn cần. Và vì Power Query sử dụng Ngôn ngữ M để ghi và thực hiện các bước, nên bạn có thể tạo truy vấn từ đầu (hoặc tinh chỉnh các bước theo cách thủ công) để tận dụng sức mạnh và sự linh hoạt của tính năng tạo script dữ liệu, tất cả đều từ bên trong Power Query.

Bạn có thể truy nhập Power Query từ ribbon Power Query trong Excel.

Dải băng Power Query

Quan trọng: Nếu bạn đang dùng Excel 2013 hoặc phiên bản Excel trước, bạn có thể phải bật Power Query trong Excel. Bạn cũng có thể tải xuống và cài đặt phiên bản mới nhất của Power Query cho Excel, này tự động cho phép nó.

Kết nối

Bạn có thể sử dụng Power Query để kết nối với một nguồn dữ liệu đơn lẻ, chẳng hạn như một sổ làm việc Excel, hoặc bạn có thể kết nối với nhiều cơ sở dữ liệu, nguồn cấp dữ liệu hoặc các dịch vụ nằm rải rác trên nền tảng điện toán đám mây. Với Power Query, sau đó bạn có thể tập hợp tất cả các nguồn đó bằng các kết hợp độc đáo của riêng bạn và phát hiện thông tin chuyên sâu mà bạn sẽ không nhìn thấy bằng cách khác.

Bạn kết nối với nguồn dữ liệu từ ribbon Power Query, trong phần Lấy Dữ liệu Ngoài. Nguồn dữ liệu bao gồm dữ liệu từ Web, Tệp, Cơ sở dữ liệu, Azure, Nguồn Khác, hoặc thậm chí cả Bảng trong sổ làm việc Excel.

Dải băng Power Query

Video ngắn sau đây cho thấy hàng loạt các kiểu nguồn dữ liệu mà Power Query có thể kết nối. Kết nối dữ liệu mới không ngừng được thêm vào mọi lúc, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn luôn có phiên bản Power Query mới nhất.

Đoạn phim Power Query - kết nối với dữ liệu

Khi bạn kết nối với nguồn dữ liệu, một ngăn xem trước sẽ xuất hiện. Bấm tải nếu bạn muốn làm việc với dữ liệu trong Excel ngay lập tức. Nhưng nếu bạn muốn áp dụng chuyển đổi hoặc định hình dữ liệu trước, hãy bấm sửa. Power Query sẽ rồi khởi động trình Soạn thảo truy vấn: một cửa sổ riêng biệt mà hỗ trợ tính năng và hiển thị của bạn kết nối dữ liệu và chuyển đổi bạn áp dụng. Phần tiếp theo, biến đổi, cung cấp thêm thông tin về trình soạn thảo truy vấn.

Tìm hiểu thêm về Kết nối:

Chuyển đổi

Power Query cho phép bạn chuyển đổi dữ liệu từ các kết nối của mình theo cách thức giúp bạn phân tích dữ liệu. Chuyển đổi dữ liệu nghĩa sửa đổi nó theo một số cách để đáp ứng nhu cầu của bạn – chẳng hạn, bạn có thể loại bỏ cột, thay đổi kiểu dữ liệu hoặc sáp nhập bảng – mỗi thao tác đó đều là chuyển đổi dữ liệu. Khi bạn chuyển đổi dữ liệu, toàn bộ dữ liệu sẽ có hình dạng mà bạn cần để đẩy mạnh phân tích của bạn. Quy trình áp dụng chuyển đổi cho một hoặc nhiều tập dữ liệu thường được gọi là định hình dữ liệu.

Power Query sử dụng một cửa sổ chuyên dụng gọi là Trình soạn thảo Truy vấn để hỗ trợ và hiển thị các thao tác chuyển đổi dữ liệu. Bạn có thể mở Trình soạn thảo Truy vấn bằng cách chọn Khởi chạy Trình soạn thảo từ ribbon Power Query.

Khởi chạy Trình soạn thảo trong PQ

Trình soạn thảo Truy vấn cũng mở ra bất cứ khi nào bạn kết nối với một nguồn dữ liệu, tạo truy vấn mới, hoặc Tải truy vấn hiện có.

Trình soạn thảo Truy vấn

Power Query theo dõi mọi điều bạn thực hiện với dữ liệu. Trình soạn thảo Truy vấn ghi và đánh nhãn cho mỗi thao tác chuyển đổi hoặc bước mà bạn áp dụng cho dữ liệu. Cho dù thao tác chuyển đổi là kết nối dữ liệu (nguồn dữ liệu), loại bỏ cột, sáp nhập hay thay đổi kiểu dữ liệu, thì Trình soạn thảo Truy vấn đều theo dõi từng thao tác trong phần CÁC BƯỚC ĐÃ ÁP DỤNG của ngăn Thiết đặt Truy vấn.

Trình soạn thảo Truy vấn - Thiết đặt Truy vấn

Toàn bộ các thao tác chuyển đổi mà bạn áp dụng cho kết nối dữ liệu của mình sẽ tạo thành truy vấn của bạn.

Điều quan trọng (và hữu ích) là bạn nên nhận thấy Power Query không thay đổi dữ liệu nguồn ban đầu. Thay vào đó, Power Query ghi lại từng bước mà bạn thực hiện khi kết nối hoặc chuyển đổi dữ liệu, và sau khi bạn định hình xong dữ liệu, Power Query sẽ chụp ảnh tức thời của tập dữ liệu đã tinh chỉnh và đưa vào Excel.

Có rất nhiều thao tác chuyển đổi mà bạn có thể áp dụng cho dữ liệu. Bạn cũng có thể viết thao tác chuyển đổi của riêng mình bằng Ngôn ngữ M (vốn là cách Power Query ghi lại các bước ở nền), bằng cách sử dụng Trình soạn thảo Nâng cao của Trình soạn thảo Truy vấn. Bạn có thể mở Trình soạn thảo Nâng cao từ ribbon Chuyển đổi của Trình soạn thảo Truy vấn, vốn là nơi bạn có thể sửa đổi các bước của Ngôn ngữ M liên kết với truy vấn hiện có. Bạn cũng có thể tạo truy vấn từ đầu bằng cách dùng Trình soạn thảo Nâng cao.

Trình soạn thảo Truy vấn - Trình soạn thảo Nâng cao

Tìm hiểu thêm về Chuyển đổi:

Chia sẻ

Khi bạn lưu sổ làm việc Excel có chứa truy vấn, thì truy vấn cũng sẽ được tự động được lưu. Bạn có thể xem tất cả các truy vấn trong sổ làm việc Excel bằng cách chọn Hiện Ngăn từ phần Truy vấn Sổ làm việc của ribbon Power Query.

Hiện Ngăn

Ngăn Truy vấn Sổ làm việc hiển thị tất cả các truy vấn trong sổ làm việc.

Truy vấn Sổ làm việc

Nhưng tại sao chỉ dừng ở đó? Với Power Query và Danh mục Dữ liệu, bạn có thể chia sẻ truy vấn của mình với bất kỳ ai trong tổ chức của bạn. Hoặc tạo một truy vấn mà bạn sẽ sử dụng thường xuyên, sau đó sử dụng nó trong nhiều sổ làm việc để đỡ tốn công sức. Thay vì lưu và gửi email các sổ làm việc Excel (và có gắng đoán xem phiên bản nào là gốc, phiên bản nào đã thay đổi, hoặc dữ liệu của phiên bản có phải đã cũ hay không!), hãy lưu truy vấn vào Danh mục Dữ liệu và tránh sự rắc rối khi hộp thư đến chứa quá nhiều phiên bản sổ làm việc không được theo dõi. Chỉ cần bấm chuột phải vào một truy vấn trong ngăn Truy vấn Sổ làm việc, và một menu sẽ cung cấp tất cả các loại tùy chọn, bao gồm Gửi Đến Danh mục Dữ liệu.

Gửi đến Danh mục Dữ liệu

Lưu ý cả các tùy chọn khác trong menu chuột phải. Bạn có thể Sao đôi truy vấn, vốn cho phép bạn thay đổi các thành phần nhất định (hoặc tất cả các thành phần) của một truy vấn mà không thay đổi truy vấn gốc; thao tác này giống như tạo một mẫu truy vấn mà sau đó bạn có thể thay đổi để tạo các tập dữ liệu tùy chỉnh – chẳng hạn như một tập dữ liệu cho hàng bán lẻ, một tập khác cho hàng bán sỉ, và tập khác cho hàng tồn kho, tất cả đều dựa trên cùng một kết nối dữ liệu.

Bạn cũng có thể Sáp nhập hoặc Chắp thêm truy vấn, vốn cho phép bạn chuyển truy vấn thành các khối dựng có thể dùng lại.

Với Power Query, bạn có thể sáng tạo với dữ liệu và kết nối, cũng như các thao tác chuyển đổi của mình, sau đó quảng bá công việc của bạn bằng cách chia sẻ với người khác (hoặc với chính bạn, khi bạn dùng thiết bị khác).

Với Danh mục Dữ liệu, bạn cũng có thể dễ dàng xem tất cả các truy vấn được chia sẻ của mình.

Hiển thị Truy vấn Danh mục Dữ liệu

Ngăn Truy vấn Danh mục Dữ liệu của Tôi mở ra, hiển thị tất cả các truy vấn mà bạn đã chia sẻ. Và từ đó, bạn có thể chọn tải một truy vấn, sửa truy vấn, hoặc sử dụng truy vấn đó trong sổ làm việc mà bạn hiện đang làm việc.

Ngăn Truy vấn Danh mục Dữ liệu của Tôi

Khi truy vấn của mình hoàn tất, bạn có thể dùng nó để tạo báo cáo trong Excel, trong Power View hoặc trong Power BI. Hãy xem phần sau đây để tìm hiểu thêm về các tài nguyên báo cáo vốn cho phép bạn tận dụng toàn bộ công việc tuyệt vời mà bạn đã thực hiện khi sử dụng Power Query để định hình dữ liệu theo đúng cách mà bạn muốn.

Tìm hiểu thêm về Lưu, Chia sẻ, Báo cáo:

Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR)

Trong tháng 5 2018, một luật pháp châu Âu về quyền riêng tư, Chung bảo vệ dữ liệu quy định (GDPR), là do mất hiệu lực. GDPR áp dụng các quy tắc mới trên các công ty, cơ quan chính phủ, Phi lợi nhuận và các tổ chức thư chào hàng hóa và dịch vụ để mọi người ở liên minh châu Âu (EU) hoặc đã thu thập và phân tích dữ liệu gắn kết tới EU cư. GDPR áp dụng cho dù bạn đang ở đâu đặt.

Để tìm hiểu thêm về các tùy chọn quyền riêng tư về Cập Nhật, xóa hoặc xuất dữ liệu cá nhân từ sổ làm việc Power Query, hãy xem: dạng xem và Cập Nhật truy vấn được chia sẻ (Power Query).

Bạn cũng có thể sao chép thiết đặt truy vấn từ hộp thoại Sửa định nghĩa truy vấn của Power Query. Tổng hợp có thể được tải về bằng cách bấm đúp vào nó trong ngăn tác vụ Truy vấn danh mục dữ liệu của tôi trong Excel. Tất cả các truy vấn đó sẽ được tải sổ làm việc Excel. Nếu bạn muốn xem truy vấn riêng lẻ, mở trình Soạn thảo truy vấn và duyệt qua từng bước riêng lẻ, hoặc đến tab dạng xem và mở Trình soạn thảo nâng cao.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×