Bắt đầu trong Outlook Web App

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Đăng nhập vào Outlook Web App:

 1. Mở một trình duyệt web, hoặc nếu nó chưa được mở, mở cửa sổ mới.

 2. Đi đến URL được cung cấp bởi người quản lý tài khoản email của bạn. Ví dụ, một công ty có tên là Contoso có thể dùng URL chẳng hạn như https://mail.partner.contoso.com.

 3. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn.

 4. Bấm vào Đăng nhập.

Ghi chú: Nếu bạn đang cố gắng đăng nhập vào Office 365, hãy xem đăng nhập vào Outlook.com hoặc Outlook trên web.

Trong bài viết này

Thông báo, dẫn hướng và thiết đặt

Mở một mục trong một cửa sổ riêng

Làm việc ngoại tuyến

Thư

Lịch

Dạng xem Tháng

Mọi người

Nhiệm vụ

Thông báo, dẫn hướng và thiết đặt

Ở phía trên của Outlook Web App, bạn sẽ thấy các thông báo, nối kết tới mỗi loại thông tin được lưu trong hộp thư của bạn và nối kết tới thông tin cá nhân của bạn và các tùy chọn.

Thanh dẫn hướng của Outlook Web App

 1. Những biểu tượng này sẽ xuất hiện khi bạn có một thư mới, hoặc lời nhắc lịch và nhiệm vụ. Bạn có thể bấm vào phong bì để xem trước thư mới nhất, hoặc bấm vào lịch để xem và quản lý lời nhắc lịch và nhiệm vụ. Các biểu tượng chỉ xuất hiện khi có thư mới hoặc lời nhắc chủ động.

 2. Bấm vào đây để chuyển tới phần khác của Outlook Web App.

 3. Tình trạng trò chuyện, thông tin cá nhân, tùy chọn và trợ giúp. Sử dụng phần này để đăng nhập để trò chuyện và quản lý tình trạng trò chuyện của bạn, thay đổi thông tin cá nhân của bạn, tới các tùy chọn hoặc đăng xuất khỏi tài khoản của bạn.

Đầu Trang

Mở một mục trong một cửa sổ riêng

Theo mặc định, bạn đọc và tạo mục trong Outlook Web App ngăn đọc hoặc trong cửa sổ xếp chồng lên cửa sổ chính. Nhưng nó thường không phải là những gì bạn cần. Đôi khi bạn cần xem hoặc sửa một mục trong một cửa sổ riêng.

Đối với hầu hết các mục, để mở chúng trong một cửa sổ riêng, hãy tìm biểu tượng bật lên Mở trong cửa sổ mới ở góc trên của mục bạn đang làm việc. Bấm vào mục đó để mở trong một cửa sổ riêng.

Để mở một thư bạn đang đọc ở một cửa sổ riêng, bấm biểu tượng menu mở rộng đã mở rộng menu và chọn mở trong cửa sổ riêng.

Đầu Trang

Làm việc ngoại tuyến

Truy nhập ngoại tuyến cho phép bạn dùng Outlook Web App trên máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn khi không kết nối Internet. Để biết thêm thông tin về thiết lập truy nhập ngoại tuyến, hãy xem Dùng Outlook Online ngoại tuyến.

Đầu Trang

Thư

Khi đăng nhập vào Outlook Web App, bạn sẽ đến thẳng Hộp thư đến của mình. Để biết thêm thông tin về thư trong Outlook Web App, đi đến Tổng quan về Thư.

Thư trong Outlook Online

Đây là nơi bạn sẽ thấy các thư của mình.

 1. Tạo thư mới bằng cách bấm thư mới.

 2. Thư mục. Danh sách thư mục bao gồm các thư mục trong hộp thư và mục Yêu thích của bạn. Nó có thể bao gồm các thư mục khác như thư mục lưu trữ. Bạn có thể thu nhỏ ngăn này bằng cách bấm vào biểu tượng thư mục ở trên cùng. Bạn có thể mở rộng và thu nhỏ thư mục trong dạng xem này bằng cách bấm vào biểu tượng hình tam giác bên cạnh tên thư mục.

 3. Cửa sổ tìm kiếm. Nhập những gì bạn muốn tìm kiếm ở đây như tên của người bạn muốn tìm thư họ đã gửi, hoặc văn bản bạn muốn tìm kiếm để tìm một thư cụ thể.

 4. Danh sách các thư trên thư mục hiện tại. Mỗi mục trong dạng xem danh sách có thông tin bổ sung như số lượng thư trong một cuộc trò chuyện và bao nhiêu thư chưa đọc, hoặc nếu có phần đính kèm, cờ hoặc thể loại liên quan tới bất kỳ thư nào trong cuộc trò chuyện. Một cuộc trò chuyện có thể có một hoặc nhiều thư. Khi chọn một cuộc trò chuyện, bạn có thể xóa, thêm cờ hoặc thêm thể loại bằng cách bấm vào biểu tượng. Ở phía trên cùng của dạng xem danh sách là bộ lọc mà bạn có thể bấm vào để tìm nhanh các thư chưa đọc, bao gồm tên của bạn trong dòng Đến hoặc Sao, hoặc những thư có gắn cờ. Cùng với bộ lọc, bạn sẽ thấy tên của thư mục bạn đang xem và dạng xem bạn chọn.

 5. Ngăn đọc sẽ hiển thị các cuộc hội thoại bạn đã chọn. Bạn có thể trả lời bất kỳ thông điệp nào trong cuộc trò chuyện bằng cách bấm vào nối kết ở bên phải.

Đầu Trang

Lịch

Sau Hộp thư đến, lịch có thể là nơi bạn sẽ dành nhiều thời gian nhất khi dùng Outlook Web App. Để biết thêm thông tin về lịch trong Outlook Web App, đi đến Tổng quan về Lịch.

Dạng xem lịch theo tuần

 1. Tạo một sự kiện mới bằng cách bấm sự kiện mới. Một sự kiện có thể là một cuộc hẹn, cuộc họp hoặc sự kiện cả ngày.

 2. Sử dụng lịch để dẫn hướng từ ngày này sang ngày khác. Phần tô màu sẽ cho bạn biết bạn đang xem tuần nào và phần tô màu tối hơn đánh dấu ngày hiện tại. Bạn có thể sử dụng biểu tượng lịch ở trên cùng để thu gọn và bung rộng cạnh này của dạng xem lịch biểu.

 3. Bạn có thể xem nhiều lịch một lúc. Phần này cho phép bạn thêm lịch của người khác và chọn lịch để hiển thị.

 4. Đó là phần khác bạn có thể sử dụng để dẫn hướng từ ngày này sang ngày khác. Bấm vào bất kỳ ngày nào để nhảy tới ngày đó. Hoặc bấm vào các mũi trên ở cuối để xem các ngày trước hoặc ngày sau ngày được hiển thị.

 5. Lịch sẽ được hiển thị ở cửa sổ chính.

 6. Chọn dạng xem bạn muốn và chia sẻ hoặc in lịch của bạn.

Dạng xem tháng

Dạng xem tháng có thể có rất nhiều nội dung. Để làm cho nó hữu ích hơn, nay đã có lịch công tác được hiển thị cho ngày được chọn:

Dạng xem tháng của lịch

 1. Phần tô màu chỉ ngày hiện tại.

 2. Phần tô màu nhạt hơn chỉ tháng được chọn.

 3. Phần tô màu chỉ ngày được chọn và con số cho biết có bao nhiêu mục không được hiển thị ở mỗi ngày. Bấm đúp vào một mục để mở. Bạn có thể tạo một sự kiện mới vào bất kỳ ngày nào bằng cách bấm đúp vào khoảng trống màu trắng ở ngày đó.

 4. Các mục được tô màu là một sự kiện cả ngày.

 5. Lịch công tác cho ngày đã chọn. Bạn có thể tạo một mục mới ở ngày hiện tại bằng cách bấm đúp vào khoảng trắng trong lịch công tác.

Đầu Trang

Mọi người

Đây là nơi bạn lưu các liên hệ của bạn. Từ đây, bạn có thể tìm, tạo và sửa các liên hệ của bạn. Bạn cũng có thể tìm kiếm các liên hệ trong thư mục tổ chức của bạn. Để biết thêm thông tin về liên hệ trong Outlook Web App, đi đến Tổng quan về phần Mọi người.

Dạng xem mọi người

 1. Tạo một liên hệ mới bằng cách bấm mới .

 2. Tất cả những nơi bạn có thể tìm thông tin liên hệ.

 3. Tìm kiếm. Nhập tên của một người vào đây để tìm kiếm họ trong liên hệ và danh bạ của tổ chức bạn.

 4. Danh sách tất cả các liên hệ trong thư mục hiện tại.

 5. Thẻ liên hệ dành cho người được chọn.

 6. Bạn có thể hành động trực tiếp từ thẻ liên hệ. Bấm vào các biểu tượng để gửi thư, bắt đầu một phiên trò chuyện hoặc tạo một yêu cầu họp.

Đầu Trang

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ lưu các nhiệm vụ bạn tạo hoặc được gửi tới bạn, và các thư bạn đã gắn cờ. Khi bạn xem nhiệm vụ của bạn, dạng xem mặc định là Mục và Nhiệm vụ được Gắn cờ. Bạn có thể thay đổi bằng cách chọn Nhiệm vụ trong danh sách thư mục ở bên trái. Để biết thêm thông tin về nhiệm vụ trong Outlook Web App, đi đến Tổng quan về Nhiệm vụ.

Các tác vụ trong Outlook Web App

 1. Tạo một nhiệm vụ mới bằng cách bấm nhiệm vụ mới.

 2. Sử dụng cột này để xem các mục và nhiệm vụ được gắn cờ hoặc chỉ xem các nhiệm vụ.

 3. Bộ lọc. Chọn bộ lọc tùy thuộc vào những mục bạn muốn xem. Nhiệm vụ và mục được gắn cờ mà không có ngày liên kết với họ và mà không hoàn thành sẽ xuất hiện chỉ khi bạn chọn tất cả.

 4. Danh sách các mục đáp ứng tiêu chí của bộ lọc hiện tại. Bấm vào bất kỳ mục nào để xem trong ngăn đọc. Bạn có thể sử dụng điều khiển trong dạng xem danh sách để thay đổi tình trạng của một mục. Ví dụ, bạn có thể đánh dấu một nhiệm vụ là hoàn thành hoặc loại bỏ cờ ra khỏi một thư.

 5. Ngăn đọc, nơi nội dung các mục bạn đã chọn sẽ hiển thị. Bạn có thể dùng các nút điều khiển ở góc trên để thực hiện thay đổi đối với mục này nếu đây là nhiệm vụ. Nếu là thư, các nút điều khiển sẽ giống như những nút bạn nhìn thấy trong khi đọc thư.

Ghi chú: Các nhiệm vụ có thể không sẵn dùng cho bạn tùy thuộc vào các thiết đặt của tổ chức.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×