Bắt đầu tìm kéo đầy đủ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn thực hiện một tìm kéo đầy đủ, tất cả nội dung được xác định bởi nguồn nội dung bạn đang tìm kéo được tìm kéo, ngay cả khi nội dung đã tồn tại trong chỉ mục.

Để bắt đầu tìm kéo đầy đủ của một nguồn nội dung cụ thể

Quan trọng: Bạn phải là người quản trị dịch vụ được chia sẻ để thực hiện quy trình sau đây.

Để tìm kéo nội dung được xác định trong một nguồn nội dung cụ thể, hãy thực hiện các bước sau đây:

  1. Trên trang quản trị tìm kiếm, dưới thu thập dữ liệu, bấm nguồn nội dung.

  2. Trên trang quản lý nội dung nguồn, trỏ đến nguồn nội dung bạn muốn tìm kéo, bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm Bắt đầu tìm kéo đầy đủ trên menu xuất hiện.

    Lưu ý: Giá trị trong cột trạng thái thay đổi để Tìm kéo đầy đủ cho nguồn nội dung bạn đã chọn trong bước này.

  3. Lặp lại bước 2 cho mỗi nguồn nội dung mà bạn muốn thực hiện một tìm kéo đầy đủ.

    Lưu ý: Giá trị trong cột trạng thái trên trang không tự động thay đổi khi hoàn tất việc tìm kéo. Để Cập Nhật cột trạng thái , bạn phải làm mới trang quản lý nguồn nội dung bằng cách bấm làm mới.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×