Bắt đầu sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business in Outlook trên web

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Bạn có thể sử dụng bộ đọc màn hình của bạn với Skype for Business trong Outlook trên web có trò chuyện hội thoại với một liên hệ hoặc với nhiều người. Skype for Business hoạt động như một phần của Outlook trên web chứ không phải là một ứng dụng độc lập.

Ghi chú: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn sử dụng Skype for Business trong Outlook trên web, chúng tôi khuyên bạn dùng Internet Explorer là trình duyệt của bạn. Vì Skype for Business trong Outlook trên web chạy trong trình duyệt web của bạn, các lối tắt bàn phím sẽ khác nhau từ các chương trình trên máy tính. Ví dụ, bạn sẽ dùng Ctrl + F6 thay vì F6 cho nhảy xuất các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (trợ giúp) và Ctrl + O (mở) áp dụng cho trình duyệt web – không Skype for Business trong Outlook trên web.

Trong chủ đề này

Mở Skype for Business in Outlook trên web.

Skype for Business Online phải được khởi chạy bên trong Outlook trên webvà chạy bên trong Outlook trên web. Skype for Business Online không phải là một ứng dụng độc lập.

 1. Mở Outlook trên web bằng cách đi tới http://outlook.office.com. Đăng nhập vào tài khoản Office của bạn.

 2. Để chuyển đến thanh công cụ Office Online, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy “Mở Trình khởi chạy ứng dụng”.

 3. Để mở ngăn Skype for Business, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “ngăn Dùng phím Mũi tên xuống để sử dụng các cuộc hội thoại trên Skype for Business”. (Trong Narrator, bạn sẽ nghe thấy “ngăn Sử dụng phím Mũi tên xuống để mở Skype”.) Sau đó, nhấn phím Mũi tên xuống.

  Ngăn Skype for Business mở ra và tab danh sách Tất cả liên lạc đang hoạt động.

Khám phá giao diện người dùng cho Skype for Business in Outlook trên web

Khi bạn mở Skype for Business lần đầu tiên trong Pa-nen Outlook trên web , tab tất cả liên hệ đang hoạt động. Này đầu tiên trong hai tab Hiển thị tất cả các liên hệ Skype của bạn được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái theo tên. Thứ hai trong hai tab danh sách chỉ Skype liên hệ của bạn đang hiện đang trực tuyến.

Bên phải là ba nút điều khiển: một nút Tìm người, cho phép bạn tìm kiếm các liên lạc mới trên Skype; nút Xem danh sách liên lạc của bạn (nút này sẽ đưa bạn đến ngăn Danh bạ); và một nút Bắt đầu cuộc hội thoại mới, cho phép bạn bắt đầu một cuộc trò chuyện mới với một hoặc nhiều liên lạc trên Skype.

Khi bạn có các cuộc hội thoại đang diễn ra, biểu tượng của người tham gia xuất hiện ở lề ngoài cùng bên phải, bên dưới ba điều khiển chính của Skype. Khi bạn có một tin nhắn mới trong bất kỳ cuộc hội thoại nào đang diễn ra, một chỉ báo màu cam xuất hiện trên biểu tượng của liên lạc gửi tin nhắn.

Trong phần dưới bên phải của ngăn Skype, có hai nút bổ sung: biểu tượng nút chuyển đổi trò chuyện thông báo và biểu tượng cung cấp cho phản hồi. Đầu tiên sẽ chuyển sang Outlook trên web trò chuyện báo hoặc bật tính năng. Thứ hai khởi chạy một biểu mẫu phản hồi trong tab trình duyệt mới, nơi bạn có thể gửi thư đến nhóm Skype for Business .

Khi bạn chọn bất kỳ liên hệ Skype riêng lẻ, bạn mở một cuộc trò chuyện với người đó. Ngăn liên hệ được thay thế bằng một ngăn trò chuyện. Ngăn trò chuyện có một ngăn có thể mở rộng. Ở đầu ngăn đó là tên của liên hệ và trạng thái, ngoài việc một nút cho phép bạn thêm nhiều người trò chuyện của bạn. Bên dưới liên hệ trò chuyện vùng là hội thoại trong cửa sổ. Ở cạnh dưới của Skype for Business Pa-nen là một trường sửa trò chuyện, nơi bạn có thể nhập thư của bạn.

Làm việc với bộ đọc màn hình

Trong Skype for Business trong Outlook trên web, bạn có thể sử dụng tường thuật viên, bộ đọc màn hình dựng sẵn trong Windows, hoặc bộ đọc màn hình của bên thứ ba, chẳng hạn như hàm. Bộ đọc màn hình chuyển đổi văn bản thành lời nói và đọc to lệnh, vị trí, danh sách và các nút, ngoài việc nội dung đó.

Dưới đây là một số lưu ý về làm việc với Narrator hay JAWS.

 • Để bật hoặc tắt Narrator trên PC, trong Windows, nhấn phím logo Windows+Enter.

 • Để bật hoặc tắt Narrator trên máy tính bảng, hãy nhấn nút Windows+Tăng âm lượng.

 • Nếu bộ đọc màn hình của bạn dừng đọc hoặc hoạt động bất thường, nhấn Alt+Tab để thoát cửa sổ hiện tại rồi nhấn lại Alt+Tab để quay lại cửa sổ. Thao tác này sẽ đặt lại trọng tâm của bộ đọc màn hình trên cửa sổ hiện tại.

 • Để biết thêm thông tin về Narrator, hãy tham khảo Nghe văn bản được đọc to với Narrator.

 • Để biết thêm thông tin về JAWS, tham khảo Tài liệu về bộ đọc màn hình JAWS.

Sau khi bộ đọc màn hình, trong Outlook trên web, bắt đầu để dẫn hướng đến Skype for Business trong Outlook trên web, hãy nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe "Bắt đầu công cụ khởi động ứng dụng." Sau đó, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "sử dụng xuống mũi tên để sử dụng Skype for Business."

Để dẫn hướng qua các điều khiển Skype for Business , hãy dùng phím mũi tên xuống hoặc phím Tab. Vì phiên bản này của Skype for Business hoạt động bên trong Outlook trên web, thật dễ dàng để di chuyển ra khỏi các điều khiển Skype và vào Outlook trên các điều khiển web. May mắn, thật dễ dàng để chuyển trở lại bằng cách nhấn Ctrl + F6 hoặc Shift + Tab. Tìm hiểu thêm trong sử dụng bộ đọc màn hình để dẫn hướng trong Skype for Business trong Outlook trên web.

Bắt đầu một hội thoại

 1. Khi trọng tâm nằm trên nút Mở panel Skype, để chuyển tới tên trong danh sách Danh bạ, nhấn phím Tab. Để di chuyển xuống danh sách, nhấn phím Mũi tên xuống. Bạn nghe thấy tên của từng liên lạc khi liên lạc được chọn.

 2. Khi bạn nghe tên của người bạn muốn trò chuyện cùng, nhấn Enter. Ngăn Cuộc hội thoại mở ra và trọng tâm nằm trong hộp Chỉnh sửa cuộc trò chuyện. Bạn nghe thấy tên của liên lạc và trạng thái hiện tại của liên lạc.

  1. Để mời thêm người vào cuộc trò chuyện này, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Thêm người vào cuộc hội thoại này”. Sau đó, nhập vào tên của những người bạn muốn thêm vào cuộc hội thoại. Để chọn các liên lạc bổ sung từ danh sách Tất cả liên lạc, nhấn Enter. Sau khi bạn đã thêm các liên lạc mới, nhấn phím Tab cho đến khi nghe thấy “Nút Thêm” và sau đó, để thêm những người đó vào cuộc trò chuyện của bạn, nhấn Enter.

  2. Để di chuyển trọng tâm tới hộp Nội dung trò chuyện, nhấn phím Tab. Bạn nghe thấy “Nội dung trò chuyện”.

 3. Trong ngăn Cuộc hội thoại, nhập tin nhắn của bạn vào hộp Tin nhắn.

 4. Để gửi tin nhắn của bạn, nhấn Enter.

Kết thúc hội thoại

 1. Khi bạn đã sẵn sàng để kết thúc hội thoại, để đến Pa-nen Skype for Business menu, nhấn phím Tab. Bạn nghe "Tìm hội thoại" và tiêu điểm nằm trong menu mục đầu tiên.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của liên lạc. Để có thêm tùy chọn, nhấn Shift+F10. Bạn nghe thấy tùy chọn menu có sẵn đầu tiên. Nếu cuộc hội thoại mở với một người, bạn sẽ nghe thấy “Đóng cuộc hội thoại”. Nếu có hơn hai người tham gia, bạn sẽ nghe thấy “Xem hồ sơ”.

 3. Để đặt trọng tâm lên Đóng cuộc hội thoại, sử dụng phím Mũi tên xuống rồi nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm liên lạc trong Skype for Business in Outlook trên web

Sử dụng bộ đọc màn hình để gửi tin nhắn tức thì từ Skype for Business in Outlook trên web

Sử dụng bộ đọc màn hình để điều hướng trong Skype for Business in Outlook trên web

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×