Bắt đầu sử dụng bộ đọc màn hình trong Word Online

Nếu bạn là người khuyết tật và sử dụng bộ đọc màn hình thì bài viết này sẽ giúp bạn bắt đầu sử dụng bộ đọc màn hình với Word Online trong trình duyệt web của bạn. Tạo, xem và chỉnh sửa tài liệu, rồi lưu trữ các tài liệu đó trong OneDrive hoặc Dropbox.

Nhiều tính năng trợ năng được tích hợp sẵn với máy tính hoặc thiết bị của bạn. Để tìm hiểu cách sử dụng các tính năng này, xem mục Thiết lập thiết bị để làm việc với trợ năng trong Office 365.

Trong chủ đề này

Khởi động Word Online

Word Online là ứng dụng nền web, do đó, các phím tắt và dẫn hướng có thể khác với các lối tắt và dẫn hướng trong Word 2016. Tìm hiểu thêm về Phím tắt trong Word Online.

Để bắt đầu Word Online, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Trong lưu trữ đám mây của bạn, như OneDrive, OneDrive for Business hoặc Dropbox, di chuyển đến tài liệu Word bạn muốn mở, rồi nhấn Enter. Tệp mở trong Word Online.

 • Trong thanh tìm kiếm ở trình duyệt của bạn, nhập https://office.live.com/start/Word.aspx, rồi nhấn Enter. Word Online sẽ mở ra kèm theo một danh sách các tài liệu gần đây của bạn trong ngăn Dẫn hướng.

Ghi chú: Để tìm hiểu cách dẫn hướng bằng bàn phím trong Word Online, hãy tham khảo mục Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Word bằng các tính năng trợ năng.

Thực hiện các tác vụ cơ bản trong Word Online

Chuyển sang dạng xem Soạn thảo để thực hiện thay đổi

Trong dạng xem Soạn thảo, bạn có quyền truy nhập vào dải băng cung cấp nhiều tùy chọn để thực hiện thay đổi cho tài liệu.

 1. Để di chuyển tiêu điểm đến cửa sổ trình duyệt, nhấn F6.

 2. Nhấn Tab đến nút Chỉnh sửa tài liệu, nhấn Enter, rồi chọn mục Chỉnh sửa trong Word Online. Tài liệu của bạn sẽ mở ra trong dạng xem Soạn thảo.

Ghi chú: Để sử dụng dải băng, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn đến được các tab. Để di chuyển giữa các tab của dải băng, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab. Nhấn Enter để chọn một tab. Dải băng cụ thể của tab sẽ mở ra, nơi đó bạn có thể chọn lệnh.

Để biết chi tiết về cách sử dụng tổ hợp phím, xem mục Phím tắt trong Word Online

Tìm và thay thế văn bản

Nhấn Ctrl+F (Tìm) trong dạng xem Đọc hoặc dạng xem Soạn thảo để tìm kiếm từng lần xuất hiện của một từ hoặc cụm từ cụ thể trong tài liệu của bạn . Kết quả xuất hiện trong ngăn Tìm. Dùng các phím mũi tên để duyệt kết quả tìm kiếm và đi tới vị trí đó trong tài liệu.

Ghi chú: Trong JAWS, phím tắt Ctrl+F dành riêng cho lệnh Tìm của JAWS. Để tìm và thay thế văn bản trong dạng xem Soạn thảo thuộc JAWS, nhấn Ctrl+H.

Trong dạng xem Soạn thảo thuộc JAWS, để tự động tìm văn bản và thay thế bằng văn bản mới:

Tìm và thay thế văn bản bằng JAWS

 1. Nhấn Ctrl+H hoặc trên tab Trang đầu, chọn Thay thế. Ngăn Tìm và Thay thế sẽ mở ra, đồng thời, bạn sẽ nghe thấy “Search the document for... edit” (Tìm kiếm tài liệu để... chỉnh sửa). Tiêu điểm nằm trong hộp Tìm kiếm.

 2. Nhập văn bản bạn muốn tìm.

 3. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Replace with... edit" (Thay thế bằng... chỉnh sửa). Tiêu điểm nằm trong hộp Thay thế bằng.

 4. Nhập văn bản bạn muốn dùng làm thay thế, rồi nhấn Enter. Word Online sẽ tìm thấy phiên bản đầu tiên của văn bản Tìm kiếm.

 5. Để thay thế văn bản, nhấn tab cho đến khi bạn nghe thấy “Replace button” (Nút Thay thế), rồi nhấn Enter. Hoặc để thay thế tất cả phiên bản văn bản tìm thấy, nhấn phím Tab lần nữa để đi đến nút Thay thế Tất cả, rồi nhấn Enter.

Chia sẻ tài liệu trực tuyến

Tài liệu của bạn đang trực tuyến nên bạn có thể chia sẻ bằng cách gửi liên kết thay vì tệp đính kèm email. Mọi người có thể đọc tài liệu trong trình duyệt web hoặc thiết bị di động của mình.

 1. Để di chuyển tiêu điểm tới dải băng, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy tên tab (thường là tab Trang đầu).

 2. Nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy “File button” (Nút Tệp), rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn phím Mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy “Share” (Chia sẻ), rồi nhấn Enter.

 4. Với tiêu điểm nằm trên tùy chọn Chia sẻ với Mọi người, nhấn Enter.

 5. Trong hộp chỉnh sửa Nhập tên hoặc địa chỉ email, nhập địa chỉ email của những người mà bạn muốn chia sẻ, được phân tách bởi dấu chấm phẩy. Khi bạn đã hoàn tất, nhấn Enter.

 6. Để xác định các quyền chỉ xem (không chỉnh sửa), nhấn tab đến hộp Chọn mức cấp phép, nhấn phím Mũi tên Xuống, rồi chọn Có thể xem.

 7. Nhấn Tab đến mục Trường văn bản nội dung email, đồng thời, nếu bạn muốn, hãy nhập thêm thông điệp kèm theo.

 8. Nhấn Tab đến nút Chia sẻ, rồi nhấn Enter.

Thêm chú thích vào trình duyệt

 1. Để di chuyển tiêu điểm tới dải băng, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy tên tab (thường là tab Trang đầu).

 2. Nhấn Tab đến tab Xem lại, rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn Tab đến nút Chú thích Mới, rồi nhấn Enter. Ngăn Chú thích sẽ mở ra và bạn sẽ nghe thấy “Comment content, Edit” (Chỉnh sửa Nội dung chú thích).

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Bắt đầu nhập để thêm chú thích mới. Khi bạn thực hiện xong, nhấn tab đến liên kết Bài đăng, rồi nhấn Enter.

  • Để tìm chú thích trong tài liệu, sử dụng phím Mũi tên Lên hoặc phím Mũi tên Xuống. Bạn sẽ nghe thấy tên tác giả của chú thích và văn bản chú thích.

  • Để trả lời chú thích, nhấn tab đến liên kết Trả lời, rồi nhấn Phím cách. Bạn sẽ nghe thấy “Comment content, Edit” (Chỉnh sửa Nội dung chú thích). Nhập trả lời của bạn. Khi bạn thực hiện xong, nhấn tab đến nút Bài đăng, rồi nhấn Enter.

  • Để kiểm tra chú thích và đánh dấu chú thích xong, nhấn tab đến liên kết Đánh dấu Đã xong, rồi nhấn Phím cách. Dấu kiểm sẽ xuất hiện trong chú thích.

 5. Để đóng ngăn Chú thích, nhấn Shift+Tab cho đến khi tiêu điểm di chuyển đến nút Đóng, rồi nhấn Enter.

Ghi chú: 

 • Bộ đọc màn hình không thể đọc chú thích trong bật lên hoặc trong tài liệu mở ở dạng xem Chỉ đọc. Để giúp chú thích dễ truy nhập, mở ngăn Chú thích trong dạng xem Soạn thảo.

 • Trong JAWS, khi tiêu điểm nằm ở ngăn Chú thích, bạn sẽ nghe thấy “Comment content, Edit” (Chỉnh sửa Nội dung chú thích).

Thêm đầu trang hoặc chân trang

 1. Để di chuyển tiêu điểm tới dải băng, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy tên tab (thường là tab Trang đầu).

 2. Nhấn Tab đến tab Chèn, rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn Tab đến nút Đầu trang & Chân trang, rồi nhấn Enter. Vùng chỉnh sửa đầu trang và chân trang sẽ mở ra.

 4. Bắt đầu nhập để tạo đầu trang căn trái. Nhấn phím Tab để nhập đầu trang căn giữa. Nhấn lại phím Tab để nhập đầu trang căn phải.

 5. Để chọn tùy chọn đầu trang, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy “Options button” (Nút Tùy chọn). Để duyệt các tùy chọn, nhấn Phím cách, rồi sử dụng các phím mũi tên. Để áp dụng một tùy chọn, nhấn Enter.

 6. Để thêm chân trang, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy “footer” (chân trang), rồi bắt đầu nhập.

 7. Để quay lại chỉnh sửa tài liệu, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy “Close header and footer button” (Nút Đóng đầu trang và chân trang), rồi nhấn Enter.

Thêm số trang

 1. Để di chuyển tiêu điểm tới dải băng, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy tên tab (thường là tab Trang đầu).

 2. Nhấn Tab đến tab Chèn, rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn Tab đến nút Số Trang, rồi nhấn Phím cách. Menu kiểu số trang sẽ mở ra. Bạn sẽ nghe thấy “Include page count” (Bao gồm số đếm trang), tùy chọn đầu tiên.

 4. Để duyệt kiểu số trang, hãy sử dụng các phím mũi tên. Kiểu số trang được mô tả.

 5. Để chọn một kiểu, nhấn Enter. Vùng chỉnh sửa đầu trang và chân trang mở ra để bạn có thể xem trước và sửa đổi lựa chọn của mình. Tùy theo lựa chọn của bạn, bạn sẽ nghe thấy “Editing default header” (Chỉnh sửa đầu trang mặc định) hoặc “Editing default footer” (Chỉnh sửa chân trang mặc định).

 6. Để quay lại chỉnh sửa tài liệu, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy “Close header and footer button” (Nút Đóng đầu trang và chân trang), rồi nhấn Enter.

Tài nguyên hỗ trợ khác

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×