Bắt đầu sử dụng bộ đọc màn hình trong Excel Online

Bắt đầu sử dụng bộ đọc màn hình trong Excel Online

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Bằng cách sử dụng bàn phím và bộ đọc màn hình chẳng hạn như Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trong Windows, bạn có thể dễ dàng dẫn hướng trong Excel Online. Các phím tắt sẽ giúp bạn di chuyển nhanh giữa các khu vực và hoàn tất tác vụ.

Ghi chú: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các phím tắt, hãy đi đến mục Phím tắt trong Excel Online.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn sử dụng Excel Online, chúng tôi khuyên bạn nên dùng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Do Excel Online chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Excel Online.

Trong chủ đề này

Những khác biệt với chương trình trên máy tính

 • Để chỉnh sửa, bạn cần chuyển từ dạng xem Đọc sang dạng xem Soạn thảo. Để chuyển sang dạng xem Soạn thảo:

  1. Nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Excel Online", rồi nhấn Ctrl+F6 lần nữa để chuyển đến thanh tiêu đề của sổ làm việc. Bạn sẽ nghe thấy tên của thư mục chứa sổ làm việc.

  2. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Edit Workbook button” (Nút Chỉnh sửa Sổ làm việc).

  3. Nhấn Enter. Menu Chỉnh sửa Sổ làm việc sẽ mở ra và bạn sẽ nghe thấy “Edit in Excel” (Chỉnh sửa trong Excel).

  4. Nhấn phím Tab hoặc phím Mũi tên Xuống. Khi bạn nghe thấy “Edit in Excel Online, Make quick changes right here in your browser” (Chỉnh sửa trong Excel Online, Thực hiện thay đổi nhanh ngay tại đây trong trình duyệt của bạn), nhấn Enter.

 • Để di chuyển giữa dải băng lệnh Excel Online (Tệp, Trang đầu, Chèn, Dữ liệu, Xem lại, Xem, Cho Tôi BiếtMở trong Excel) và nội dung sổ làm việc của bạn, hãy sử dụng Ctrl + F6 thay vì F6.

Mẹo dẫn hướng nhanh

 • Để nhanh chóng tìm một lệnh, hãy sử dụng Cho Tôi Biết. Để tìm hiểu thêm về tính năng Cho Tôi Biết, hãy xem video sau: Sử dụng tính năng Cho Tôi Biết để nhanh chóng hoàn tất công việc bằng bộ đọc màn hình và bàn phím

  Để sử dụng Cho Tôi Biết, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn ô hoặc dải ô bạn muốn thực hiện một hành động.

  2. Để nhảy đến trường chỉnh sửa Cho Tôi Biết, nhấn Alt+Q.

  3. Nhập lệnh bạn muốn (chỉ khả dụng trong dạng xem Soạn thảo). Ví dụ: nhập Chèn chú thích.

  4. Trong danh sách, sử dụng các phím Mũi tên Lên hoặc Mũi tên Xuống để chọn một lệnh, rồi nhấn Enter. Excel Online sẽ thực hiện hành động đó.

 • Để nhảy đến một ô cụ thể, hãy dùng lệnh Go To: nhấn Ctrl+G, nhập tham chiếu ô (chẳng hạn như B14), sau đó nhấn Enter.

 • Để nhảy đến ô đầu tiên (A1), nhấn Ctrl+Home.

 • Để nhập Tự Tính Tổng cho một dải ô đã chọn, nhấn Alt+dấu bằng (=).

 • Để chỉnh sửa ô, nhấn F2.

Sử dụng bộ đọc màn hình

Dưới đây là một số điều cần ghi nhớ khi sử dụng bộ đọc màn hình với Excel Online:

 • Dải băng. Dải băng là dải ở phía trên cùng của Excel Online, được sắp xếp theo tab. Mỗi tab hiển thị một dải băng khác nhau tạo nên các nhóm và mỗi nhóm lại bao gồm một hoặc nhiều lệnh. Bạn có thể dẫn hướng dải băng chỉ bằng bàn phím.

  • Để tiến và lùi giữa các lệnh tab trên dải băng, hãy nhấn Tab và Shift+Tab. Khi bạn nghe thấy tên tab mình muốn (Tệp, Trang đầu, Chèn, Dữ liệu, Xem lại hoặc Cho Tôi BiếtXem hoặc Mở trong Excel), hãy nhấn Enter. Thanh công cụ của tab đó sẽ mở ra.

  • Để di chuyển đến một lệnh trên thanh công cụ của tab, hãy nhấn phím Tab. Khi bạn nghe thấy tên lệnh mình muốn, hãy nhấn Enter.

  • Để di chuyển tiêu điểm giữa các tab lệnh và lưới ô, nhấn Ctrl+F6.

 • Lưới ô

  • Để di chuyển từ ô này sang ô khác, nhấn tab hoặc sử dụng phím mũi tên.

  • Để yêu cầu bộ đọc màn hình đọc một ô hoặc một dải ô, hãy di chuyển tiêu điểm tới ô đó rồi sử dụng các phím mũi tên để di chuyển qua một dải ô.

  • Để nghe bộ đọc màn hình đọc định dạng như màu nền, màu phông, kích cỡ và kiểu văn bản, hãy chọn ô đó rồi nhấn Caps Lock+0.

 • Trang tính: thêm, xóa và đổi tên tab

  • Để di chuyển đến tab trang tính, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy “Region, Scroll to the first sheet button” (Vùng, nút Cuộn đến trang tính đầu tiên) rồi nhấn tab đến trang tính bạn muốn.

  • Khi tiêu điểm nằm trên tab trang tính, để có các tùy chọn bổ sung như Chèn, Xóa, Đổi tên và Ẩn/Bỏ ẩn, hãy nhấn Shift+F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra, rồi bạn nghe thấy “Insert” (Chèn). Sử dụng các phím mũi tên để chọn lệnh bạn muốn, rồi nhấn Enter.

 • Biểu đồ: kiểu biểu đồ, tiêu đề văn bản thay thế và mô tả. Bộ đọc màn hình sẽ đọc các biểu đồ như hình ảnh, gồm tên biểu đồ và mách nước của biểu đồ nhưng không có các chi tiết khác.

 • Công thức. Để chèn công thức trong một ô:

  1. Trong ô, nhấn F2 rồi nhấn Ctrl+A. (Trong Trình tường thuật, nhấn F2 rồi nhấn Shift+F3 hai lần).

  2. Hộp thoại Chèn hàm sẽ mở ra với tiêu điểm nằm trên thể loại Thường được dùng, kèm theo hàm Sum đã được chọn.

  3. Chọn hàm bạn muốn.

   • Để chèn hàm Sum, nhấn tab đến nút OK, rồi nhấn Enter.

   • Để chèn hàm khác, hãy sử dụng các phím mũi tên để chọn thể loại khác, nhấn tab đến danh sách Hàm để chọn hàm bạn muốn, rồi nhấn nút OK.

 • Chú thích. Bộ đọc màn hình sẽ đọc một chú thích sau khi đọc nội dung của ô.

 • Siêu kết nối. Bộ đọc màn hình sẽ đọc văn bản và đích đến của nối kết sau khi đọc nội dung của ô.

 • PivotTable. Bạn không thể tạo PivotTable trong Excel Online nhưng bạn có thể xem PivotTable mà bạn đã tạo trong Excel.

  • Để chọn một ô trong PivotTable, hãy nhấn tab hoặc sử dụng các phím mũi tên.

  • Để mở ngăn Trường PivotTable, hãy nhấn Ctrl+F6.

  • Để di chuyển từ nút trường này sang nút trường khác, sử dụng các phím mũi tên và để chọn một trường, nhấn Enter.

  • Để nhảy đến mục ngăn thấp hơn, nhấn phím Tab và để truy nhập vào các lệnh ngữ cảnh, hãy sử dụng các phím mũi tên.

  • Để đóng các menu ngữ cảnh, nhấn Esc.

Dưới đây là một số mẹo cho việc sử dụng các bộ đọc màn hình cụ thể trong Excel Online:

JAWS Khi vào Excel Online, JAWS tự động tắt Con trỏ Ảo. Nếu bạn thấy Con trỏ Ảo đang bật, hãy tắt bằng cách nhấn Insert+Z.

Window-Eyes. Để tắt Chế độ Duyệt, nhấn Ctrl+Shift+A.

Trình tường thuật Trình tường thuật không đọc bảng, các slicer và định dạng có điều kiện, cùng các điều khiển biểu mẫu.

Thêm thông tin

Để biết thêm thông tin về các tính năng hỗ trợ truy nhập của trình duyệt của bạn, hãy đến website trình duyệt của bạn.

Xem thêm

Tìm và thay thế văn bản hoặc số trong Excel Online bằng bộ đọc màn hình

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình trong Excel Online

Phím tắt trong Excel Online

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Excel bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×