Bắt đầu nhanh: dùng một hàm trong công thức

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ngoài việc nhập công thức thực hiện các toán học cơ bản — chẳng hạn như thêm, trừ, nhân và chia — bạn có thể sử dụng thư viện lớn hàm dựng sẵn trong trang tính trong Microsoft Excel để thực hiện nhiều hơn nữa.

các hàm excel

Bạn có thể dùng các hàm này để trả về thông tin, chẳng hạn như:

 • Nhận ngày hiện tại.

 • Tìm số ký tự trong một ô.

 • Thao tác văn bản; Ví dụ, chuyển đổi "hello" thành "Hello" hoặc thậm chí "HELLO".

 • Tính toán một khoản thanh toán khoản vay.

 • Kiểm tra nội dung của hai ô để xem là lớn hơn hoặc nếu chúng có giống nhau.

Cách thực hiện?

Ảnh biểu tượng

Bắt đầu nhập vào một ô   

 • Trong một ô, gõ dấu bằng (=) và sau đó nhập một chữ cái, chẳng hạn như "a," để xem danh sách các hàm sẵn dùng.

 • Dùng phím mũi tên xuống để cuộn xuống qua danh sách.

  Khi bạn cuộn qua danh sách, bạn sẽ thấy một mẹo màn hình (mô tả ngắn gọn) cho từng hàm. Ví dụ, mẹo màn hình cho hàm ABS là "Trả về giá trị tuyệt đối của một số, một số mà không cần đăng nhập của nó."

Ảnh biểu tượng

Chọn một hàm và điền vào các đối số   

 • Trong danh sách, bấm đúp vào hàm mà bạn muốn dùng. Excel sẽ nhập tên hàm trong ô, theo sau là dấu mở ngoặc; Ví dụ, =SUM (.

Nhập một hoặc nhiều đối số sau dấu mở ngoặc, nếu cần thiết. Đối số là một phần của thông tin hàm sử dụng. Excel Hiển thị cho bạn loại thông tin bạn cần nhập ở dạng một đối số. Đôi khi nó là một số, đôi khi nó là văn bản, và đôi khi nó của một tham chiếu tới một ô khác.

Ví dụ, hàm ABS đòi hỏi phải có một số dưới dạng đối số của nó. Hàm UPPER (mà chuyển đổi bất kỳ văn bản chữ thường thành chữ hoa văn bản) yêu cầu một chuỗi văn bản dưới dạng đối số của nó. Hàm PI yêu cầu không có đối số, vì nó chỉ đơn giản trả về giá trị pi (3,14159...).

Ba loại hàm

Ảnh biểu tượng

Hoàn thành công thức và xem kết quả   

 • Nhấn ENTER.

Excel thêm dấu đóng ngoặc cho bạn, và ô Hiển thị kết quả của hàm bạn đã sử dụng trong công thức. Chọn ô và nhìn vào thanh công thức để xem các công thức.

công thức được hiển thị trên thanh công thức

Bước tiếp theo

 • Xem video để xem cách sử dụng hàm: Video: sử dụng hàm trong công thức

 • Hãy thử tạo công thức sử dụng hàm lồng nhau; có nghĩa là, công thức sử dụng một hàm và rồi dùng kết quả của mà trong hàm khác.

 • Hãy thử sử dụng một số hàm bạn chưa dùng trước và nhìn thấy nếu họ trả về giá trị bạn mong đợi.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×