Bắt đầu nhanh: Sắp xếp dữ liệu trong một trang tính Excel

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn sắp xếp thông tin trong một trang tính, bạn có thể xem được dữ liệu theo cách mà bạn muốn và nhanh chóng tìm được các giá trị. Bạn có thể sắp xếp một phạm vi hoặc một bảng dữ liệu theo một hoặc nhiều cột dữ liệu; ví dụ, bạn có thể sắp xếp nhân viên theo phòng ban trước tiên, sau đó sắp xếp theo họ tên.

Làm thế nào để sắp xếp trong Excel?

Ảnh biểu tượng

Chọn dữ liệu mà bạn muốn sắp xếp   

 • Chọn một phạm vi dữ liệu, chẳng hạn như A1:L5 (nhiều hàng và cột) hoặc C1:C80 (một cột duy nhất). Phạm vi này có thể chứa các tiêu đề (đề mục) mà bạn tạo ra để xác định các hàng hoặc cột.

Ví dụ về dữ liệu được chọn để sắp xếp trong Excel

Ảnh biểu tượng

Sắp xếp nhanh chóng   

 1. Chọn một ô trong cột mà bạn muốn sắp xếp.

 2. Trên tab dữ liệu , trong nhóm sắp xếp & lọc , bấm Lệnh A đến Z trong Excel sắp xếp từ A đến Z hoặc từ số nhỏ nhất đến số lớn nhất để thực hiện một sắp xếp tăng dần (A đến Z) hoặc số nhỏ nhất đến lớn nhất.

  Các nút Sắp xếp trong nhóm Sắp xếp & Lọc trên tab Dữ liệu trong Excel

 3. Bấm Lệnh Z đến A trong Excel sắp xếp từ Z đến A hoặc từ số lớn nhất đến số nhỏ nhất để sắp xếp theo thứ tự giảm dần (từ Z đến A hoặc từ số lớn nhất đến số nhỏ nhất).

Ảnh biểu tượng

Sắp xếp theo các tiêu chí cụ thể   

Hãy dùng kỹ thuật này để chọn cột mà bạn muốn sắp xếp, cùng với các tiêu chí khác như phông hoặc màu ô.

 1. Chọn một ô bất kỳ trong phạm vi ô mà bạn muốn sắp xếp.

 2. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy bấm Sắp xếp.

  Lệnh Sắp xếp trong nhóm Sắp xếp & Lọc trên tab Dữ liệu trong Excel

  Hộp thoại Sắp xếp xuất hiện.

 3. Trong danh sách Sắp xếp theo, hãy chọn cột đầu tiên mà bạn muốn sắp xếp.

 4. Trong danh sách Sắp xếp dựa trên, chọn Giá trị, Màu ô, Màu phông hoặc Biểu tượng ô.

 5. Trong danh sách Thứ tự, hãy chọn thứ tự mà bạn muốn áp dụng cho thao tác sắp xếp — tăng dần hoặc giảm dần theo bảng chữ cái hoặc số (nghĩa là từ A đến Z hay từ Z đến A đối với văn bản hoặc từ thấp đến cao hay từ cao đến thấp đối với chữ số).

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×