Bắt đầu nhanh: Áp dụng định dạng có điều kiện

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bằng cách áp dụng định dạng có điều kiện cho dữ liệu của bạn, bạn có thể nhanh chóng xác định phương sai trong một phạm vi giá trị bằng nhanh.

Dữ liệu nhiệt độ với định dạng có điều kiện

Đồ họa này cho thấy dữ liệu nhiệt độ với định dạng có điều kiện sử dụng thang màu để phân biệt các giá trị cao, Trung bình và thấp. Thủ tục sau đây sử dụng dữ liệu đó.

Cách thực hiện?

Hình ảnh biểu tượng

Chọn dữ liệu mà bạn muốn định dạng có điều kiện   

Ví dụ về dữ liệu được chọn để sắp xếp trong Excel

Ảnh biểu tượng

Áp dụng định dạng có điều kiện   

  1. Trên trang đầu tab, trong nhóm kiểu , bấm vào mũi tên bên cạnh Định dạng có điều kiện, sau đó bấm Thang màu.
    Thang Màu cho Định dạng có Điều kiện

  2. Di chuột lên biểu tượng Thang màu để xem trước dữ liệu với định dạng có điều kiện được áp dụng.

    Trong Thang đo ba màu, màu hàng đầu đại diện cho giá trị cao hơn, màu giữa đại diện cho giá trị trung bình, và dưới màu đại diện cho giá trị thấp hơn. Ví dụ này dùng Thang đo màu đỏ vàng-màu xanh lam.

Ảnh biểu tượng

Thử nghiệm với định dạng có điều kiện   

Trên trang đầu tab, trong nhóm kiểu , bấm vào mũi tên bên cạnh Định dạng có điều kiệnvà sau đó thử nghiệm với các kiểu sẵn dùng.

Các kiểu định dạng có điều kiện

Bước tiếp theo

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×