Bắt đầu một hội thoại Office Communicator

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn đang đăng nhập vào Office Communicator, bạn có thể bắt đầu một hội thoại mới bằng cách bấm đúp vào bất kỳ liên hệ trong danh sách liên hệ của bạn trong thanh khởi động, hoặc bất kỳ thành viên trong danh sách thành viên workspace.

Nếu bạn không đăng nhập vào Office Communicator, bấm đúp vào liên hệ hoặc thành viên sẽ mở cửa sổ Gửi thư .

Ghi chú: Nếu bạn cố bắt đầu một hội thoại Office Communicator với người nào đó không phải đang chạy Office Communicator, một thông báo hiển thị cho bạn biết Communicator đã không thể gửi thư. Nếu bạn không thể bắt đầu một hội thoại Office Communicator, thử gửi thư thay vào đó.

Bạn cũng có thể trỏ ở bất kỳ liên hệ để hiển thị một thẻ liên hệ mà sẽ hiển thị thông tin về liên hệ và cho phép bạn bắt đầu các hoạt động nhắn tin khác, chẳng hạn như gửi một email hoặc lên lịch cuộc họp.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×