Bắt đầu bản trình bày tự động với bản chiếu PowerPoint

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn đang gửi bản trình bày PowerPoint để đồng nghiệp hoặc bạn bè, hoặc nếu bạn đang chạy nó trong gian hàng hoặc kiosk, bạn có thể muốn mọi người ngay lập tức xem bản trình bày dưới dạng một trình chiếu thay vì nhìn thấy các trang chiếu trong chế độ soạn thảo. Lưu bản trình bày PowerPoint như một PowerPoint hiện (tệp .ppsx) để nó tự động khởi động trình chiếu, khi tệp được mở.

Thực hiện trình chiếu bắt đầu tự động khi mở

 1. Trong PowerPoint 2016, bấm tệp > lưu dưới dạng.

 2. Bấm vào Thêm tùy chọn.

 3. Duyệt đến thư mục mà bạn muốn lưu bản trình bày của bạn.

 4. Trong hộp tên tệp , hãy nhập tên cho bản trình bày của bạn.

 5. Dưới lưu dưới dạng, chọn PowerPoint hiển thị.

  Lưu bản trình bày của bạn dưới dạng Trình chiếu PowerPoint.

Tệp được lưu dưới dạng tệp .ppsx. Khi bấm đúp vào tệp, nó sẽ mở ra như một chiếu hình.

 1. Trong PowerPoint 2013, bấm tệp > lưu dưới dạng.

 2. Duyệt đến thư mục mà bạn muốn lưu bản trình bày của bạn.

 3. Trong hộp tên tệp , hãy nhập tên cho bản trình bày của bạn.

 4. Dưới lưu dưới dạng, chọn PowerPoint hiển thị.

  Lưu bản trình bày của bạn dưới dạng Trình chiếu PowerPoint.
 5. Tệp được lưu dưới dạng tệp .ppsx. Khi bấm đúp vào tệp, nó sẽ mở ra như một chiếu hình.

Sửa tệp .ppsx

 1. Trong PowerPoint, bấm tệp > mở.

 2. Duyệt đến tệp .ppsx, và mở nó.

Xem Thêm

Đặt tốc độ và thời gian chuyển tiếp

Tạo bản trình bày tự chạy

Ghi trình chiếu với tường thuật và thời gian trang chiếu

Chuyển bản trình bày thành video

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×