Bắt đầu với Outlook

Bắt đầu Nhanh Outlook 2016

Bắt đầu Nhanh Outlook 2016

Với Outlook trên PC, máy Mac hoặc thiết bị di động, bạn có thể:

 • Sắp xếp email để cho phép bạn tập trung vào những thư quan trọng nhất.

 • Quản lý lịch của bạn để lên lịch cuộc họp và cuộc hẹn một cách dễ dàng.

 • Chia sẻ các tệp từ đám mây để người nhận luôn có được phiên bản mới nhất.

 • Duy trì kết nối và tính hiệu quả ở bất cứ đâu.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Thêm tài khoản email

 1. Mở Outlook. Nếu trước đây bạn chưa cho chạy Outlook, bạn sẽ thấy một màn hình chào mừng. Nếu không, hãy chọn Tệp > Thêm Tài khoản.

 2. Nhập địa chỉ email của bạn, rồi chọn Kết nối hoặc nếu màn hình của bạn có giao diện khác, hãy nhập tên, địa chỉ email và mật khẩu, rồi chọn Tiếp theo.

 3. Nếu được nhắc, hãy nhập mật khẩu của bạn, rồi chọn OK.

 4. Chỉ vậy thôi. Chọn Hoàn tất để bắt đầu sử dụng Outlook 2016.

Ghi chú: Nếu bạn đang gặp sự cố khi thiết lập email của mình hoặc cần biết các bước thiết lập thủ công, hãy xem mụcKhắc phục sự cố về thiết lập email Outlook.

Chào mừng bạn đến với Outlook

Tạo và gửi email

 1. Chọn Email Mới để bắt đầu một thư mới.

 2. Nhập tên hoặc địa chỉ email vào trường Tới..., Cc hoặc Bcc.

  Mẹo: Nếu bạn không thấy Bcc, hãy xem mục Hiển thị, ẩn và xem hộp Bcc.

 3. Trong Chủ đề, hãy nhập chủ đề của thư email.

 4. Đặt con trỏ trong phần nội dung thư email, rồi bắt đầu nhập.

 5. Sau khi nhập thư, hãy chọn Gửi.

Tạo và gửi email

Sử dụng @đề cập đến để thu hút sự chú ý của ai đó

 1. Trong phần nội dung thư email hoặc lời mời trên lịch, hãy nhập ký hiệu @ và một vài chữ cái đầu tiên trong tên hoặc họ của người liên hệ.

 2. Khi Outlook cung cấp cho bạn một hoặc nhiều gợi ý, hãy chọn liên hệ bạn muốn đề cập.

  Theo mặc định, tên đầy đủ của người liên hệ sẽ được bao gồm. Bạn có thể xóa một phần nội dung đề cập, ví dụ: mọi thứ trừ tên của người đó.

 3. Liên hệ được đề cập sẽ được thêm vào dòng Tới trên email hoặc lời mời họp.

Tính năng @Đề cập trong Outlook

Hộp thư đến Ưu tiên

Hộp thư đến Ưu tiên giúp bạn tập trung vào những email quan trọng nhất. Tính năng này tách hộp thư đến của bạn thành hai tab—Ưu tiênKhác.

Nếu thư không được sắp xếp theo cách bạn muốn, bạn có thể di chuyển thư và chỉ định nơi tất cả các thư trong tương lai từ người gửi đó sẽ được chuyển đến.

 1. Từ hộp thư đến của bạn, hãy chọn tab Ưu tiên hoặc Khác, rồi bấm chuột phải vào thư mà bạn muốn di chuyển.

 2. Nếu di chuyển từ Ưu tiên sang Khác, hãy chọn Di chuyển sang Khác nếu bạn chỉ muốn di chuyển các thư đã chọn. Chọn Luôn Di chuyển sang Khác nếu bạn muốn chuyển tất cả các thư trong tương lai từ người gửi này đến tab Khác.

  Nếu di chuyển từ Khác sang Ưu tiên, hãy chọn Di chuyển sang Ưu tiên nếu bạn chỉ muốn di chuyển các thư đã chọn. Chọn Luôn Di chuyển sang Ưu tiên nếu bạn muốn chuyển tất cả các thư trong tương lai từ người gửi này sang tab Ưu tiên.

Hộp thư đến Ưu tiên trong Outlook

Lên lịch một cuộc hẹn

 1. Trong Lịch, chọn Cuộc hẹn Mới.

 2. Trong hộp Chủ đề, hãy nhập mô tả.

 3. Trong hộp Địa điểm, hãy nhập địa điểm.

 4. Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc.

 5. Chọn Mời Người dự để chuyển cuộc hẹn thành cuộc họp.

 6. Chọn Lưu & Đóng để hoàn tất hoặc chọn Gửi nếu đây là một cuộc họp.

Lên lịch một cuộc hẹn trong Outlook

Sử dụng Trợ lý Lập lịch biểu

Công cụ Trợ lý Lập lịch biểu sẽ xuất hiện sau khi bạn tạo cuộc họp và giúp bạn tìm được thời gian phù hợp nhất cho cuộc họp bằng cách phân tích thời điểm người nhận và tài nguyên cuộc họp, chẳng hạn như phòng họp, sẵn dùng.

 • Từ một yêu cầu họp mới, hãy chọn Trợ lý Lập lịch biểu.  

 • Các thanh dọc xung quanh khu vực đổ bóng thể hiện thời gian hiện tại của cuộc họp. Bạn có thể kéo các thanh để điều chỉnh thời gian cuộc họp. 

 • Lưới cho biết trạng thái sẵn sàng của người dự. Dọc theo bên phải của yêu cầu họp, Outlook sẽ hiển thị cho bạn những thời điểm họp được đề xuất, cùng với số xung đột của người dự.

Công cụ Trợ lý Lập lịch biểu

Thêm liên hệ

 1. Chọn Mọi người.

 2. Chọn Trang chủ > Liên hệ Mới hoặc nhấn Ctrl+N.

 3. Nhập tên và mọi thông tin khác mà bạn muốn đưa vào liên hệ này.

 4. Chọn lưu & Mới nếu bạn muốn tạo một liên hệ khác hoặc chọn Lưu & Đóng nếu bạn đã hoàn tất.

Thêm liên hệ trong Outlook

Chia sẻ tệp để cộng tác trên các tệp đính kèm

 1. Tạo thư hoặc Trả lời, Trả lời Tất cả hoặc Chuyển tiếp một thư hiện có.

 2. Chọn Đính kèm Tệp.

 3. Chọn một tệp từ danh sách các tệp bạn đã làm việc cùng gần đây.

 4. Nếu tệp hiển thị biểu tượng đám mây nhỏ thì tệp đã được lưu trực tuyến và bạn sẽ chia sẻ tệp.

  Nếu tệp không hiển thị đám mây, hãy chọn mũi tên nhỏ, rồi chọn Tải lên OneDrive.

  Ghi chú: Để thay đổi quyền cho các tệp dùng chung, xem mục Quản lý mục được đính kèm vào email.

Chia sẻ một tệp dưới dạng tệp đính kèm

Họp thông minh hơn với Skype và OneNote

Outlook giúp bạn lên lịch cuộc họp với người khác nhưng bạn cũng có thể tạo cuộc họp trực tuyến, rồi thiết lập không gian dùng chung cho các ghi chú cuộc họp trước khi gửi yêu cầu cuộc họp của mình.

Sau khi bạn đã thêm người dự vào cuộc họp, chọn nút Cuộc họp Skype trên dải băng. Một cuộc họp trực tuyến sẽ được tạo tự động, và liên kết được chèn vào yêu cầu cuộc họp.

Đối với các ghi chú dùng chung, chọn nút Ghi chú Cuộc họp. Bạn có thể tạo sổ tay OneNote mới hoặc chọn một sổ tay hiện có. Một liên kết dẫn tới sổ tay sẽ xuất hiện trong yêu cầu cuộc họp.

Cộng tác cùng Skype và OneNote

Duy trì kết nối mọi lúc, mọi nơi

Chọn thiết bị di động của bạn để tìm hiểu cách cài đặt các ứng dụng Office:

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×