Bắt đầu với Access

Bắt đầu Nhanh Access 2016

Bắt đầu Nhanh Access 2016

Với Access, bạn có thể xây dựng cơ sở dữ liệu mà không cần phải viết mã hoặc là một chuyên gia về cơ sở dữ liệu.

Các mẫu được thiết kế hợp lý sẽ giúp bạn nhanh chóng xây dựng cơ sở dữ liệu. Dễ dàng tìm ra chỉ những dữ liệu bạn muốn bằng truy vấn. Tạo ngay biểu mẫu cho mục nhập dữ liệu đơn giản. Tóm tắt dữ liệu trong báo cáo được nhóm và tóm tắt. Nhiều Trình hướng dẫn giúp bạn dễ dàng bắt đầu và làm việc hiệu quả.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Tạo cơ sở dữ liệu

 1. Mở Access.

  Nếu Access đã mở, chọn Tệp > Mới.

 2. Chọn Cơ sở dữ liệu trống hoặc chọn mẫu.

 3. Nhập tên cho cơ sở dữ liệu, chọn vị trí, rồi chọn Tạo.

  Nếu cần, hãy chọn Bật nội dung trong thanh thông báo màu vàng nơi cơ sở dữ liệu mở.

Để biết thêm thông tin, xem mục Tạo cơ sở dữ liệu mới.

Mẫu Access

Nhập dữ liệu từ Excel

 1. Mở sổ làm việc Excel, đảm bảo rằng mỗi cột đều có đầu đề và loại dữ liệu nhất quán, rồi chọn phạm vi dữ liệu.

 2. Chọn Dữ liệu Ngoài > Excel.

 3. Chọn Duyệt để tìm và mở tệp Excel, chấp nhận các giá trị mặc định, rồi bấm OK.

 4. Chọn mục Hàng đầu tiên trong dữ liệu của bạn có chứa đầu đề cột không?, rồi bấm Tiếp theo.

 5. Hoàn tất phần còn lại của màn hình trình hướng dẫn, rồi chọn Kết thúc.

Để biết thêm thông tin, xem mục Nhập hoặc liên kết đến dữ liệu trong sổ làm việc Excel.

Nhập dữ liệu từ Excel

Thêm khóa chính vào bảng

Tạo khóa chính để liên kết dữ liệu giữa nhiều bảng.

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, bấm chuột phải vào bảng, rồi chọn Cửa sổ Thiết kế.

 2. Chọn trường bạn muốn dùng làm khóa chính.

 3. Chọn Thiết kế > Khóa Chính.

Để biết thêm thông tin, xem mục Thêm hoặc thay đổi khóa chính.

Khóa chính và khóa ngoại được hiển thị giữa hai biểu dữ liệu Access

Nhóm công cụ trên tab Thiết kế

Tạo truy vấn chọn

Tạo truy vấn để tập trung vào dữ liệu cụ thể.

 1. Chọn Tạo > Trình hướng dẫn Truy vấn .

 2. Chọn Truy vấn Đơn giản, rồi chọn OK.

 3. Chọn bảng có chứa trường, thêm Trường Sẵn có, bạn muốn đối với Các trường đã Chọn, rồi chọn Tiếp theo.

 4. Chọn bạn muốn mở truy vấn trong dạng xem Biểu dữ liệu hay sửa đổi truy vấn trong cửa sổ Thiết kế, rồi chọn Kết thúc.

Để biết thêm thông tin, xem mục Bắt đầu với truy vấn hoặc Tạo truy vấn chọn đơn giản.

Trong hộp thoại Trình hướng dẫn Truy vấn Đơn giản, chọn trường bạn muốn sử dụng.

Tạo biểu mẫu tách

Biểu mẫu tách cung cấp cho bạn đồng thời hai dạng xem dữ liệu — dạng xem Biểu dữ liệu và dạng xem Biểu mẫu. Ví dụ: sử dụng dạng xem Biểu dữ liệu để tìm bản ghi, rồi sử dụng dạng xem Biểu mẫu để chỉnh sửa bản ghi.

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, chọn bảng hoặc truy vấn có chứa dữ liệu.

 2. Chọn Tạo > Thêm Biểu mẫu > Tách Biểu mẫu.

Để biết thêm thông tin, xem mục Tạo biểu mẫu tách.

Biểu mẫu tách.

Tạo báo cáo

 1. Chọn Tạo > Trình hướng dẫn Báo cáo.

 2. Chọn bảng hoặc truy vấn, bấm đúp vào từng trường trong mục Trường Sẵn có mà bạn muốn thêm vào báo cáo, rồi chọn Tiếp theo.

 3. Bấm đúp vào trường bạn muốn nhóm theo, rồi chọn Tiếp theo.

 4. Hoàn tất phần còn lại của màn hình trình hướng dẫn, rồi chọn Kết thúc.

Để biết thêm thông tin, xem mục Tạo báo cáo cơ bản hoặc Tạo báo cáo đơn giản.

Một trang trong Trình hướng dẫn Báo cáo

Sao lưu cơ sở dữ liệu của bạn

 1. Chọn Tệp > Lưu Dưới dạng.

 2. Bên dưới Loại Tệp Cơ sở dữ liệu, chọn Lưu Cơ sở dữ liệu Dưới dạng.

 3. Bên dưới Nâng cao, chọn Sao Lưu Cơ sở dữ liệu, rồi chọn Lưu Dưới dạng.

  Tên tệp mặc định bao gồm cơ sở dữ liệu nguồn và thời điểm sao lưu.

 4. Chọn Lưu.

Sao lưu cơ sở dữ liệu Access

Nhận trợ giúp về Access

 1. Chọn Cho tôi biết bạn muốn làm gì ở đầu màn hình.

 2. Nhập việc bạn muốn làm.

  Ví dụ: nhập biểu mẫu tách để biết cách tạo biểu mẫu tách hoặc nội dung đào tạo để xem nội dung đào tạo về Access.

Nhận trợ giúp trong Access
Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×