Bật truy nhập ẩn danh

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn muốn làm gì?

Về quyền truy nhập ẩn danh

Điều cần cân nhắc truy nhập ẩn danh

Bật truy nhập ẩn danh trên một trang web

Bật truy nhập ẩn danh trên danh sách hoặc thư viện

Về quyền truy nhập ẩn danh

Khi bạn bật truy nhập ẩn danh trang Web, bạn có cho phép người dùng ẩn danh (và được xác thực người dùng chưa được cấp quyền truy nhập vào trang) để duyệt toàn bộ trang Web, bao gồm bất kỳ danh sách, thư viện, thư mục trong danh sách hoặc thư viện, mục danh sách hoặc tài liệu đó kế thừa các quyền từ trang Web. Nếu truy nhập ẩn danh đã được kích hoạt người quản trị máy chủ, thành viên của nhóm người sở hữu SharePoint tên trang web có thể làm như sau:

 • Cấp quyền truy nhập ẩn danh trên một trang web.

 • Cấp quyền truy nhập ẩn danh chỉ trên danh sách và thư viện.

 • Chặn quyền truy nhập ẩn danh trên một trang web.

Bảng sau đây liệt kê các tùy chọn khác nhau truy nhập ẩn danh và mô tả các khả năng có được cấp quyền và không được cấp phép cho người dùng ẩn danh (hoặc để xác thực người dùng không được cấp truy nhập vào site của bạn) khi chọn một tùy chọn truy nhập ẩn danh.

Cho phép truy nhập ẩn danh trên

Là người người dùng ẩn danh có thể

Không cho phép người dùng ẩn danh có thể

Toàn bộ trang Web

Duyệt toàn bộ trang của bạn.
Đọc bất kỳ danh sách, thư viện hoặc thư mục trong danh sách hoặc thư viện kế thừa các quyền từ site, và mở và đọc bất kỳ mục danh sách hoặc tài liệu trong các danh sách và thư viện.

Thay đổi nội dung, theo mặc định.

Danh sách và thư viện

Đọc danh sách và thư viện mà quyền xem mục đã được cấp quyền cho người dùng ẩn danh.

Lưu ý: 

 • Vì đã quyền xem mục được đặt là không theo mặc định, người dùng ẩn danh sẽ không thể xem bất kỳ danh sách hoặc thư viện, theo mặc định.

 • Để đặt quyền xem mục trên một danh sách hoặc thư viện, danh sách hoặc thư viện phải dùng quyền duy nhất. Không thể được xem danh sách và thư viện kế thừa quyền từ trang người dùng ẩn danh.

Duyệt các trang web.
(Bộ truy nhập giới hạn mức cấp phép được gán cho người dùng ẩn danh ở cấp Trang này cho phép người dùng ẩn danh để truy nhập danh sách và thư viện.)
Thay đổi nội dung, theo mặc định.

Không gì cả

Không áp dụng

Truy nhập toàn bộ trang Web và tất cả các danh sách và thư viện bên trong trang Web, bao gồm danh sách và thư viện có các quyền duy nhất.

Cho phép truy nhập ẩn danh làm cho máy chủ Web vốn ít an toàn do người dùng ẩn danh và tên người dùng chưa được cấp quyền truy nhập vào site của bạn có thể có khả năng thay đổi thiết đặt hoặc nội dung trên site của bạn hoặc khởi động một từ chối của dịch vụ tấn máy chủ của bạn, và hành động của họ không thể được truy vào một tài khoản người dùng được xác thực.

Đầu trang

Điều cần cân nhắc truy nhập ẩn danh

Khi bạn cho phép người dùng ẩn danh để xem trang, danh sách hoặc thư viện, người dùng ẩn danh có thể khám phá trang thông tin, bao gồm địa chỉ email người dùng và bất kỳ nội dung nào được đăng lên danh sách, thư viện và thảo luận. Khi bạn cấp quyền truy nhập ẩn danh người dùng không phải là đã đọc trên danh sách và thư viện, người dùng ẩn danh có thể đóng góp vào danh sách, thảo luận và khảo sát và sửa tài liệu, tất cả đều có thể ảnh hưởng đến máy chủ dung lượng ổ đĩa và tài nguyên khác. Để tạo một an toàn hơn trang web, danh sách hoặc thư viện, không cho phép truy nhập ẩn danh.

Ẩn danh người dùng không thể mở trang để sửa trong chương trình tương thích với Microsoft Windows SharePoint Services chẳng hạn như Microsoft Office SharePoint Designer 2007, và họ có thể sử dụng giao thức Web thư mục trong Windows (tức là họ không thể xem trang trong các vị trí mạng của tôi).

Mẹo: Thay vì cấp quyền truy nhập ẩn danh, bạn có thể thêm nhóm bảo mật Windows Đã xác thực người dùng vào nhóm khách thăm SharePoint tên Site. Đây là người tất cả thành viên được xác thực của bạn truy nhập đọc Windows tên miền trang Web của bạn. Không giống như hành động của người dùng ẩn danh, hành động được xác thực người dùng có thể được truy lại cho người dùng. Để biết thêm thông tin về cách thêm người dùng vào nhóm SharePoint, hãy xem nhóm quản lý SharePoint.

Là trường hợp với các thiết đặt quyền, khi bạn cấp quyền truy nhập ẩn danh trên một trang web, bạn cũng cấp quyền truy nhập ẩn danh trên trang con thừa kế quyền từ trang web.

Đầu trang

Bật truy nhập ẩn danh trên một trang web

Để thực hiện thủ tục này, người quản trị phải có cho phép truy nhập ẩn danh cho ứng dụng Web. Nếu chúng chưa làm như vậy, tùy chọn Truy nhập ẩn danh mà không xuất hiện.

 1. Mở trang mà bạn muốn cho phép truy nhập ẩn danh.

  1. Trên Hành động trang menu Ảnh nút , bấm Thiết đặt trang.

   Lưu ý: Trên site mà menu Hành động trang được tùy chỉnh, trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm Thiết đặt mà bạn muốn xem.

 2. Trên trang thiết đặt trang, trong cột người dùng và quyền , hãy bấm quyền nâng cao.

 3. Trên trang quyền, trên menu thiết đặt , bấm Truy nhập ẩn danh.

 4. Trên trang thay đổi thiết đặt truy nhập ẩn danh, hãy chọn các phần của trang Web của bạn mà bạn muốn người dùng ẩn danh để truy nhập.

  Lưu ý: Để biết thêm thông tin về các tùy chọn sẵn dùng trên Trang này, hãy xem bảng trước đó.

Đầu trang

Bật truy nhập ẩn danh trên danh sách hoặc thư viện

Lưu ý: 

 • Dùng thủ tục này chỉ khi bạn đã bật truy nhập ẩn danh trên một site như được mô tả trong quy trình trước và đã cấp quyền truy nhập vào một trong hai vào toàn bộ trang Web hoặc chỉ danh sách và thư viện trong bước 5 ở trên.

 • Các bước sau đây chỉ có thể được thực hiện trên danh sách hoặc thư viện sử dụng các quyền duy nhất.

 1. Mở danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn cho phép truy nhập ẩn danh.

 2. Trên menu thiết đặt , bấm Thiết đặt danh sách hoặc Thiết đặt thư viện.

 3. Trong cột quyền và quản lý , bấm quyền cho danh sách này hoặc quyền cho thư viện này.

  Lưu ý: Menu thiết đặt không sẵn dùng trên trang quyền nếu danh sách hoặc thư viện của bạn kế thừa quyền từ site mẹ của nó.

 4. Nếu danh sách hoặc thư viện của bạn kế thừa quyền từ trang web, bạn trước tiên phải ngắt kế thừa từ trang web. Làm như vậy, trên menu hành động , bấm Sửa cấp phép, sau đó bấm OK để tiếp tục. Nếu không, hãy chuyển sang bước 5.

 5. Trên trang quyền, trên menu thiết đặt , bấm Truy nhập ẩn danh.

 6. Trên trang thay đổi thiết đặt truy nhập ẩn danh, hãy chọn quyền mà bạn muốn cấp cho người dùng ẩn danh cho danh sách hay thư viện này.

  Lưu ý: Chỉ có quyền xem mục sẵn dùng cho thư viện. Đây là để giúp bảo vệ trang web của bạn từ tiềm năng script phun tấn công.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×