Bật sao lưu tự động sổ ghi chép hoặc tắt

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Theo mặc định, Microsoft Office OneNote 2007 tự động sao lưu ghi chú của bạn theo định kỳ. Bạn có thể thay đổi mức độ thường xuyên tệp sao lưu tự động được tạo ra và bạn có thể bật tính năng sao lưu tự động hoặc tắt tại bất kỳ lúc nào.

  1. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn.

  2. Trong hộp thoại tùy chọn , trong danh sách thể loại , bấm sao lưu.

  3. Bên dưới sao lưu, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

    • Để bật sao lưu tự động, hãy chọn hộp kiểm tự động sao lưu sổ ghi chép của tôi ở khoảng thời gian sau đây , sau đó chọn mức độ thường xuyên OneNote cần sao lưu ghi chú của bạn.

    • Để bật sao lưu tự động tắt, hãy xóa hộp kiểm tự động sao lưu sổ ghi chép của tôi ở khoảng thời gian sau đây .

Ghi chú: Tên của tệp sao lưu bao gồm ngày tháng họ được tạo ra. Ví dụ, một tệp sao lưu cho phần sổ ghi chép được gọi là cuộc họp được tạo ra ngày 1 tháng 12 năm 2007, được tự động đặt tên là "Meetings.one (trên 12-1-2007) .one".

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×