Bật nội dung trên site có thể tìm kiếm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi người dùng tìm kiếm trên một trang web, kết quả có thể đến từ nhiều vị trí chẳng hạn như cột, thư viện và trang. Người sở hữu trang có thể thay đổi thiết đặt tìm kiếm để quyết định hay không nội dung được phép xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Quyền trên nội dung cũng ảnh hưởng đến việc người dùng được phép để xem nội dung trong kết quả tìm kiếm. Hiểu rõ về cách làm việc của quyền và thiết đặt tìm kiếm có thể giúp đảm bảo rằng mọi người có thể thấy bên phải tài liệu và site trong kết quả tìm kiếm.

Ghi chú: Kết quả tìm kiếm luôn là bảo mật cắt, vì vậy người dùng sẽ chỉ nhìn thấy nội dung họ có quyền để xem. Tìm thiết đặt chỉ xác định nội dung nào được bao gồm trong chỉ mục tìm kiếm.

Bạn muốn làm gì?

Lập kế hoạch để làm nội dung của bạn sẵn dùng trong kết quả tìm kiếm

Tìm hiểu về thiết đặt tìm kiếm và quyền

Hiển thị nội dung trên một site trong kết quả tìm kiếm

Hiển thị nội dung từ danh sách hoặc thư viện trong kết quả tìm kiếm

Hiển thị nội dung của ASPX trang trong kết quả tìm kiếm

Loại trừ nội dung trong các cột từ kết quả tìm kiếm

Tìm kéo và lập chỉ mục lại cho một site

Lập kế hoạch để làm nội dung của bạn sẵn dùng trong kết quả tìm kiếm

Là người sở hữu trang, bạn có thể dùng thiết đặt để điều khiển hay không nội dung sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Nội dung được lưu trữ ở nhiều vị trí bao gồm các trang web, danh sách, thư viện, phần Web và cột. Theo mặc định, hầu hết các nội dung chứa trong một trang web, danh sách, thư viện, trang phần Web, hoặc cột được tìm kéo và được thêm vào chỉ mục tìm kiếm. Có gì trong chỉ mục tìm kiếm quyết định nội dung nào có thể xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Các quyền được thiết lập trên mục, danh sách, thư viện, trang và tiếp tục, cũng ảnh hưởng đến hay không, người dùng có thể nhìn thấy nội dung trong kết quả tìm kiếm.

Người sở hữu và người quản trị tuyển tập trang có thể chọn hay không nội dung có thể xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Theo mặc định, nội dung của một trang web có thể xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Nếu chủ sở hữu trang hoặc người quản trị tuyển tập trang xác định mà nội dung từ một trang cụ thể không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, rồi tìm kiếm kết quả trên các thiết đặt chẳng hạn như những danh sách, thư viện, ASPX trang và cột thiết trên trang đó sẽ không có bất kỳ hiệu ứng.

Tương tự, nếu một người sở hữu trang hoặc người quản trị tuyển tập trang ngăn không cho nội dung danh sách hoặc thư viện xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, rồi trừ cột sẽ không có bất kỳ hiệu ứng. Quan trọng cần biết những thiết đặt được thừa kế từ các cấp độ cao hơn để lập kế hoạch tìm kiếm hiệu quả

Đầu trang

Tìm hiểu về thiết đặt tìm kiếm và quyền

Một trong các trách nhiệm của người sở hữu site là để kiểm soát việc ai có quyền truy nhập nội dung. Bạn có thể cung cấp cho mọi người một số quyền đọc và thay đổi nội dung, cho phép người khác để chỉ đọc nội dung, và ngăn không cho người khác xem nội dung hoàn toàn. Để phù hợp với khả năng linh hoạt này, bạn dùng quyền nhóm, được gán mức cấp phép cụ thể. Cho phép người dùng truy nhập vào site hoặc nội dung trên trang đó, người sở hữu site gán người dùng vào một hoặc nhiều nhóm bảo mật. Bằng cách sử dụng thiết đặt quyền kết hợp với thiết đặt kết quả tìm kiếm, chủ sở hữu trang có thể quản lý xem người dùng có thể nhìn thấy nội dung trong kết quả tìm kiếm.

Ví dụ, giả sử Joe đang hoạt động trên một yêu cầu cho đề xuất (RFP) trong Microsoft Office Word và cộng tác với một nhóm 10 người. Site nhóm của mình có 50 người dùng, tất cả ai là thành viên trang. Joe không sẵn sàng cho toàn bộ nhóm để xem RFP. Do đó, khi ông tải nó lên site nhóm, anh ấy sẽ đặt các quyền sao cho chỉ đội 10 có thể xem và sửa. Cho đến khi anh ấy là người cấp phép đọc cho tất cả mọi người 50, chỉ 10 người ai có quyền xem tài liệu sẽ thấy nó liệt kê trong kết quả tìm kiếm.

Quyền có thể áp dụng cho danh sách, site, dạng xem, và phần Web. Ngoài ra, các quyền có thể phụ thuộc vào các quyền. Tất cả điều này có thể ảnh hưởng đến những gì người dùng nhìn thấy trong kết quả tìm kiếm. Do đó, trước khi thêm bất kỳ nội dung vào trang của bạn, bạn có thể để làm quen với mô hình quyền của SharePoint, mô hình quyền của site hoặc tổ chức của bạn, hoặc để lập kế hoạch mô hình quyền sẽ cho trang của bạn.

Xem thêm: Nhóm SharePoint mặc định trong SharePoint Online

Đầu trang

Hiển thị nội dung trên một site trong kết quả tìm kiếm

Là người sở hữu trang, bạn có thể chọn hay không nội dung trên site của bạn có thể xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Theo mặc định, tất cả nội dung trang có thể xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Người đang xem kết quả tìm kiếm phải có quyền xem nội dung. Nếu bạn ngăn nội dung của một trang web xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, nội dung của tất cả các trang con cũng bị chặn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Ghi chú: Để thay đổi thiết đặt này, bạn phải có mức cấp phép quản lý quyền. Mức cấp phép này sẽ được đưa vào nhóm người sở hữu "Tên trang web".

 1. Trên site, hãy bấm Thiết đặt > Thiết đặt Site.

 2. Dưới Tìm kiếm, bấm Tìm kiếm và khả dụng ngoại tuyến.

 3. Trong Nội dung trang chỉ mụcphần, bên dưới cho phép trang web này xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, chọn để cho phép nội dung của site xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Để ngăn nội dung xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, hãy chọn không.

Đầu trang

Hiển thị nội dung từ danh sách hoặc thư viện trong kết quả tìm kiếm

Là người sở hữu trang, bạn có thể quyết định xem mục trong danh sách và thư viện trên site của bạn được đưa vào kết quả tìm kiếm. Theo mặc định mọi danh sách và thư viện được đặt để bao gồm tất cả các mục trong kết quả tìm kiếm.

Ghi chú: Để thay đổi thiết đặt này, bạn phải có mức cấp phép quản lý danh sách. Trình thiết kế và người sở hữu "Tên trang web" nhóm chứa mức cấp phép này. Khi bạn không có quyền quản lý danh sách, các menu được mô tả trong thủ tục này không sẵn dùng.

 1. Trên trang web, tìm và bấm vào danh sách hoặc thư viện bạn muốn tùy chỉnh.

 2. Bấm thiết đặt >thiết đặt trang.

 3. Bên dưới Quản trị trang, bấm Thư viện Site và danh sách.

 4. Bấm vào một mục từ danh sách, ví dụ, tùy chỉnh "Chia sẻ tài liệu."

 5. Trên trang thiết đặt danh sách, dưới Thiết đặt chung, bấm thiết đặt nâng cao.

 6. Trong phần Tìm kiếm , bên dưới cho phép các mục từ thư viện tài liệu này xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, chọn bao gồm tất cả các mục trong danh sách hoặc thư viện trong kết quả tìm kiếm.

Để ngăn không cho các mục từ danh sách hoặc thư viện xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, hãy chọn không.

Đầu trang

Hiển thị nội dung của trang ASPX trong kết quả tìm kiếm

Bạn có thể kiểm soát xem nội dung của trang ASPX được bao gồm trong kết quả tìm kiếm. Khi bạn tạo một trang web, nhiều nội dung trang được tạo tự động. Ví dụ, default.aspx, allitems.aspx cho bộ sưu tập phần Web của bạn, và một vài người khác sẽ tự động được tạo trang. Bạn cũng có thể tạo tùy chỉnh ASPX trang.

Theo mặc định, khi một phần Web Hiển thị trên một trang ASPX sử dụng thông tin từ danh sách hoặc thư viện chứa quyền hạn chế, còn được gọi là quyền chi tiết, không có nội dung trong bất kỳ trang nào ASPX trên site được bao gồm trong kết quả tìm kiếm. Điều này ngăn không cho phép người dùng xem nội dung.

Ví dụ, giả sử năm tài liệu được hiển thị trong một tài liệu phần Web chia sẻ trên site nhóm với 50 thành viên. Một trong các tài liệu có hạn chế quyền; chỉ gồm vài người được phép để xem nó. Nội dung được tự động bị ẩn khỏi trang đó trong kết quả tìm kiếm sao cho nội dung từ tài liệu đó sẽ không xuất hiện khi người dùng tìm kiếm. Điều này ngăn nội dung của trang ASPX khó chịu được hiển thị cho những người không phép nhìn thấy nó.

Bạn có thể chọn bỏ qua các thiết đặt này để hiển thị tất cả nội dung trong kết quả tìm kiếm bất kể quyền. Trong trường hợp này, tất cả nội dung có thể xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, nhưng trái phép người dùng sẽ không thể truy nhập tài liệu thực tế. Tùy chọn khác là không để bao gồm bất kỳ nội dung ASPX trong kết quả tìm kiếm, bất kể quyền.

Ghi chú: Để thay đổi thiết đặt này, bạn phải có mức cấp phép quản lý quyền. Mức cấp phép này được bao gồm trong nhóm chủ sở hữu "Tên trang web".

 1. Trên site, hãy bấm Thiết đặt > Thiết đặt Site.

 2. Dưới Tìm kiếm, bấm Tìm kiếm và khả dụng ngoại tuyến.

 3. Trong trình Lập chỉ mục ASPX nội dung trang, hãy chọn một trong các tùy chọn sau:

Tùy chọn

Mô tả

Không lập chỉ mục cho phần Web nếu trang web này chứa các quyền chi tiết

Khi các quyền của trang ASPX sẽ khác nhau từ trang mẹ, không có nội dung trên trang xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Luôn lập chỉ mục cho tất cả các phần Web trên trang web này

Hiển thị nội dung của tất cả các trang ASPX trên site trong kết quả tìm kiếm bất kể quyền.

Không bao giờ lập chỉ mục cho bất kỳ phần Web trên trang web này

Ẩn các nội dung của tất cả ASPX trang trên trang kết quả tìm kiếm bất kể quyền.

Đầu trang

Loại trừ nội dung trong các cột từ kết quả tìm kiếm

Là người sở hữu trang, bạn có thể kiểm soát xem nội dung trong các cột cụ thể trong danh sách hoặc thư viện xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Theo mặc định, tất cả nội dung được bao gồm trong kết quả tìm kiếm. Thiết đặt này rất hữu ích khi bạn muốn ngăn nhạy cảm dữ liệu xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Ghi chú: Để thay đổi thiết đặt này, bạn phải có mức cấp phép quản lý quyền. Mức cấp phép này sẽ được đưa vào nhóm người sở hữu "tên trang web" .

 1. Trên trang có chứa danh sách hoặc thư viện, hãy bấm thiết đặt >Thiết đặt trang.

 2. Dưới Tìm kiếm, bấm vào các cột.

 3. Trong phần Cột loại trừ khỏi lập chỉ mục tìm kiếm , bên dưới Excluded, chọn hộp kiểm bên cạnh tên cột cho cột bạn muốn loại trừ trong kết quả tìm kiếm.

Ghi chú: Cột xuất hiện là những thuộc về trang web hiện tại.

Đầu trang

Tìm kéo và lập chỉ mục lại cho một site

Khi mọi người tìm kiếm nội dung trên site SharePoint của bạn, là gì trong chỉ mục tìm kiếm của bạn quyết định chúng sẽ tìm thấy. Chỉ mục tìm kiếm chứa thông tin từ tất cả các tài liệu và trang trên trang web của bạn trong SharePoint Online, nội dung tự động được tìm kéo dựa theo một lịch trình tìm kéo đã xác định. Trình tìm kéo chọn lên nội dung mà đã thay đổi kể từ lần cuối tìm kéo và Cập Nhật chỉ mục.

Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn cụ thể yêu cầu một đầy đủ lập lại chỉ mục của một trang web. Hãy xem theo cách thủ công yêu cầu tìm kéo và lập lại chỉ mục của một trang web để biết thêm thông tin.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×