Bật hoặc tắt thông báo gia nhập và rời khỏi cho cuộc họp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn thiết lập hội thảo âm thanh trong Office 365, bạn sẽ nhận được một cầu hội thảo âm thanh. Cầu hội thảo có thể chứa một hoặc nhiều số điện thoại mà mọi người sẽ sử dụng để gọi vào cuộc Skype for Business hoặc Microsoft Teams cuộc họp.

Hội thảo cầu trả lời cuộc gọi cho người dùng quay số vào cuộc họp bằng điện thoại. Hội thảo cầu câu trả lời người gọi với thoại nhắc từ một tổng đài tự động hội thảo và sau đó tùy thuộc vào thiết đặt của bạn có thể phát thông báo, yêu cầu người gọi để ghi lại tên và thiết lập bảo mật mã PIN của họ. Mã PIN được cung cấp cho một Skype for Business hoặc Microsoft Teams tổ chức cuộc họp cho phép họ bắt đầu một cuộc họp nếu họ không thể bắt đầu cuộc họp bằng một Skype for Business hoặc Microsoft Teams ứng dụng. Tuy nhiên, bạn có thể cài đặt nó để mã PIN không cần thiết để bắt đầu một cuộc họp.

Đặt tùy chọn gia nhập cuộc họp

  1. Đăng nhập Office 365 bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

  2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365 > Skype for Business.

  3. Trong Trung tâm quản trị Skype for Business, trong thanh dẫn hướng bên trái đến hội thảo âm thanh > thiết đặt cầu Microsoft.

  4. Bên dưới gia nhập cuộc họp gặp > chọn hoặc bỏ chọn bật mục nhập cuộc họp và thoát khỏi các thông báo để được bật tính năng này được chọn theo mặc định. Tuy nhiên nếu bạn bỏ chọn nó, người dùng đã gia nhập cuộc họp sẽ không được thông báo rằng người tham gia hoặc rời khỏi cuộc họp

  5. Sau khi bạn thực hiện thay đổi, bấm Lưu.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Hội thảo âm thanh trong Office 365

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×