Bật hoặc tắt tự động điền các mục nhập ô

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft Office Excel hoàn thành mục nhập văn bản mà bạn bắt đầu nhập trong một cột dữ liệu — nếu một vài ký tự đầu tiên mà bạn nhập khớp với một mục nhập hiện có trong cột đó. Nếu bạn muốn dừng việc tự động điền, bạn có thể tắt tùy chọn này.

  1. Trong phiên bản Excel 2016, 2013 và 2010: bấm tệp > tùy chọn.

    Trong Excel 2007: Hãy bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn Excel.

  2. Bấm nâng cao, rồi bên dưới tùy chọn soạn thảo, hãy chọn hoặc xóa hộp kiểm Cho giá trị ô để bật tùy chọn này hoặc tắt.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×