Bật hoặc tắt tính năng gửi email khi thay đổi thiết đặt hội thảo âm thanh

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hội thảo âm thanh theo mặc định sẽ gửi email cho người dùng khi chúng được bật cho hội thảo âm thanh. Có thể đôi mặc dù khi bạn muốn giảm số lượng email được gửi đến Skype for Business và Microsoft Teams người dùng, và trong trường hợp đó bạn có thể tắt tính năng này.

Nếu bạn vô hiệu hóa gửi email, tất cả các email hội thảo âm thanh sẽ không được gửi đến người dùng của bạn bao gồm email cho khi người dùng được bật hoặc tắt cho hội thảo âm thanh, khi mã PIN của họ được đặt lại, khi ID hội thảo và hội thảo mặc định thay đổi số điện thoại.

Đây là ví dụ về email được gửi đến người dùng khi chúng được bật cho hội thảo âm thanh:

Email hội thảo quay số vào

 • Có một vài email được gửi đến người dùng trong tổ chức của bạn sau khi chúng được bật cho hội thảo âm thanh:

  • Khi một giấy phép Hội thảo âm thanh được gán cho họ.

  • Khi bạn theo cách thủ công đặt lại mã PIN hội thảo âm thanh của người dùng.

  • Khi bạn đặt lại ID hội thảo của người dùng theo cách thủ công.

  • Khi giấy phép Hội thảo âm thanh được loại bỏ khỏi chúng.

  • Khi nhà cung cấp hội thảo âm thanh của người dùng được thay đổi từ Microsoft thành một nhà cung cấp hoặc không có.

  • Khi nhà cung cấp hội thảo âm thanh của người dùng được thay đổi cho Microsoft.

Bạn có thể sử dụng trung tâm quản trị Skype for Business hoặc Windows PowerShell để cho phép hoặc ngăn chặn việc gửi email đến người dùng.

Sử dụng Skype dành cho doanh nghiệp Trung tâm quản trị

 1. Đăng nhập Office 365 bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến trung tâm quản trị Office 365 > Skype for Business trong dẫn hướng bên trái bấm hội thảo âm thanh.

 3. Trên trang Microsoft cầu thiết đặt , chọn hoặc bỏ chọn tự động gửi email cho người dùng nếu bất kỳ thay đổi cấu hình hội thảo âm thanh.

 4. Bấm Lưu.

  Mẹo: 

  • Bạn cũng có thể gửi email cho người dùng với các thiết đặt hội thảo âm thanh, bằng cách đi tới thuộc tính của người dùng > hội thảo âm thanh > gửi thông tin về hội thảo qua email.

  • Nếu bạn làm như vậy, một email sẽ được gửi mà chỉ bao gồm ID hội thảo và số điện thoại hội thảo, nhưng sẽ không bao gồm mã PIN.

  • Hãy xem gửi email cho người dùng với thông tin hội thảo âm thanh của họ.

Bằng cách dùng Windows PowerShell

 • Chạy lệnh sau để tắt tính năng gửi email:

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSetting -AutomaticallySendEmailsToUsers $false

  Để giúp bạn với lệnh ghép ngắn này, hãy xem Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings.

 • Khi email tự động bị tắt, bạn có thể vẫn khởi động thủ công việc gửi một email với số hội thảo ID và điện thoại bằng Skype dành cho doanh nghiệp Trung tâm quản trị. Tuy nhiên, nếu bạn thực hiện điều này mã PIN sẽ không được đưa vào. Nếu bạn muốn đặt lại mã PIN hội thảo âm thanh và gửi email bị vô hiệu hóa, bạn sẽ cần phải gửi nó cho người dùng theo cách khác.

 • Theo mặc định, người gửi các email sẽ có từ Office 365 nhưng bạn có thể thay đổi địa chỉ email và hiển thị tên bằng cách dùng Windows PowerShell và cũng có thể sử dụng lệnh ghép ngắn Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings .

  Ghi chú: Nếu bạn muốn thay đổi thông tin địa chỉ email, bạn cần phải đảm bảo rằng chính sách email đến trong môi trường của bạn cho phép các email đến từ địa chỉ tùy chỉnh được xác định.

  • Nhập địa chỉ email vào tham số SendEmailFromAddress.

  • Nhập tên hiển thị email vào tham số SendEmailFromDisplayName.

  • Đặt tham số SendEmailOverride thành True.

  • Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSetting -SendEmailOverride $true -SendEmailFromAddress amos.marble@contoso.com -SendEmailFromDisplayName "Amos Marble"

 • Có thể tắt tính năng gửi email đến người dùng bằng cách sử dụng trung tâm quản trị Skype for Business hoặc Windows PowerShell.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Hội thảo âm thanh trong Office 365

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×