Bật hoặc tắt tính năng cho phép tải trước nội dung cho cuộc họp bằng Outlook

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Người dùng có thể tải trước nội dung, tệp hoặc phần đính kèm, vốn được đính kèm vào lời mời họp trong Outlook, vào cuộc họp Skype for Business Online, nhưng bạn có thể bật hoặc tắt tính năng này. Tính năng này được bật cho tất cả các tổ chức đang sử dụng Skype for Business Online. Xem cách Tải trước phần đính kèm cho cuộc họp Skype for Business.

Ghi chú: 

 • Hiện chưa sẵn có lệnh ghép ngắn trong Skype for Business Online để đặt hoặc xem các giá trị trực tuyến cho MaxContentStorageMB và MaxUploadFileMB. Chúng chỉ sẵn có cho bản triển khai tại cơ sở. Quan trọng là bạn cần biết rằng nội dung sẽ không được tải lên cuộc họp nếu nội dung đính kèm vượt quá MaxUploadFileSizeMB hoặc nếu đã đạt đến giới hạn MaxContentStorageMB.

Để giúp bạn bắt đầu

Kiểm tra để chắc chắn bạn đang chạy Windows PowerShell phiên bản 3.0 trở lên

 1. Để xác minh rằng bạn đang chạy phiên bản 3.0 trở lên: Menu Bắt đầu > Windows PowerShell.

 2. Kiểm tra phiên bản bằng cách nhập Get-Host vào cửa sổ Windows PowerShell.

 3. Nếu bạn chưa có phiên bản 3.0 trở lên thì bạn sẽ cần tải xuống và cài đặt các bản cập nhật cho Windows PowerShell. Xem Windows Management Framework 4.0 để tải xuống và cập nhật Windows PowerShell lên phiên bản 4.0. Khởi động lại máy tính của bạn khi được nhắc.

 4. Bạn cũng sẽ cần cài đặt mô-đun Windows PowerShell cho Skype for Business Online nhằm cho phép bạn tạo phiên Windows PowerShell từ xa kết nối với Skype for Business Online. Bạn có thể tải xuống mô-đun chỉ được hỗ trợ trên máy tính 64 bit này từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft tại Mô-đun Windows PowerShell cho Skype for Business Online. Khởi động lại máy tính của bạn nếu được nhắc.

Nếu bạn cần biết thêm, hãy xem mục Kết nối tới tất cả các dịch vụ Office 365 trong một cửa sổ Windows PowerShell duy nhất.

Bắt đầu phiên Windows PowerShell

 1. Từ Menu Bắt đầu > Windows PowerShell.

 2. Trong cửa sổ Windows PowerShell, hãy kết nối với tổ chức Office 365 của bạn bằng cách chạy:

  Ghi chú: Bạn chỉ phải chạy lệnh Import-Module trong lần đầu tiên sử dụng mô-đun Windows PowerShell cho Skype for Business Online.

  Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
  $credential = Get-Credential
  $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
  Import-PSSession $session

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về việc bắt đầu Windows PowerShell, hãy xem mục Kết nối tới tất cả các dịch vụ Office 365 trong một cửa sổ Windows PowerShell duy nhất hoặc Kết nối tới Skype for Business Online bằng Windows PowerShell.

Bật hoặc tắt tính năng

Khả năng tải trước nội dung đính kèm trong lời mời họp Outlook vào cuộc họp Skype for Business Online được bật theo mặc định, nhưng bạn có thể cần phải ngăn chặn người dùng trong tổ chức tải trước nội dung trong cuộc họp của họ.

Quan trọng: Bạn chỉ có thể bật hoặc tắt thiết đặt này cho toàn bộ tổ chức chứ không thể bật hoặc tắt nó cho một người dùng đơn lẻ.

Để tắt thiết đặt này, hãy mở Windows PowerShell và thực hiện như sau:

Grant-CsGraphPolicy -PolicyName GraphDisabled 

Nếu bạn muốn bật thiết đặt trở lại, hãy mở Windows PowerShell và thực hiện như sau:

Grant-CsGraphPolicy -PolicyName GraphEnabled 

Bạn muốn tìm hiểu thêm về Windows PowerShell?

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×