Bật hoặc tắt danh sách nhiệm vụ trong thanh việc cần làm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Theo mặc định, danh sách nhiệm vụ sẽ xuất hiện trong thanh việc cần làm. Danh sách này sẽ hiển thị tất cả các nhiệm vụ của bạn và gắn cờ các mục Outlook.

Để bật hoặc tắt danh sách nhiệm vụ, hãy làm như sau:

  1. Trên tab xem , trong nhóm bố trí , bấm Thanh việc cần làm.

  2. Bấm danh sách nhiệm vụ.

Để xem thêm nhiệm vụ trong danh Sách nhiệm vụ, tắt tính năng hoặc giảm kích cỡ của thanh việc cần làm các phần khác. Để trực tiếp thay đổi số lượng các nhiệm vụ Hiển thị, hãy làm như sau:

  • Trỏ vào thanh giữa phần cuộc hẹn và danh sách nhiệm vụ. Khi con trỏ thay đổi, hãy kéo lên hoặc xuống để tăng hoặc giảm kích cỡ phần cuộc hẹn.

    Khi bạn thả nút chuột, số lượng các cuộc hẹn tăng hoặc giảm để điền vào khoảng trống.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×