Bật hoặc tắt cuộc hẹn và cuộc họp trong thanh việc cần làm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Theo mặc định, cuộc hẹn, cuộc họp và sự kiện cả ngày Outlook xuất hiện trong phần cuộc hẹn của thanh việc cần làm.

Bấm đúp vào bất kỳ mục nào trong phần cuộc hẹn để mở nó. Bạn có thể cũng có thể bấm vào một mục, và sau đó dùng các lệnh của Lịch công cụ xuất hiện trên ruy-băng.

Để bật hoặc tắt phần cuộc hẹn, hãy làm như sau:

  1. Trên tab xem , trong nhóm bố trí , bấm Thanh việc cần làm.

  2. Bấm cuộc hẹn.

Để xem thêm cuộc hẹn trong phần cuộc hẹn , ẩn hoặc giảm kích cỡ của thanh việc cần làm các phần khác. Để thay đổi số lượng các cuộc hẹn Hiển thị trong thanh việc cần làm, hãy làm như sau:

  • Trỏ vào thanh giữa phần cuộc hẹn và danh sách nhiệm vụ. Khi con trỏ thay đổi, hãy kéo lên hoặc xuống để tăng hoặc giảm kích cỡ của phần cuộc hẹn.

    Khi bạn thả nút chuột, số lượng các cuộc hẹn tăng hoặc giảm để điền vào khoảng trống.

Để thay đổi thông tin được hiển thị trong phần cuộc hẹn, hãy làm như sau:

  1. Trong bất kỳ thư mục Outlook, trên tab xem , trong nhóm bố trí , bấm Thanh việc cần làm, sau đó bấm tùy chọn.

  2. Bên dưới Hiển thị cuộc hẹn, hãy chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm của các tùy chọn mà bạn muốn.

    Xóa hộp kiểm Hiển thị cuộc hẹn để ẩn phần cuộc hẹn.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×