Bật hoặc tắt cảnh báo bảo mật và Mẹo chính sách trong thanh thông báo cho Office 2016

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thanh Thông báo sẽ hiển thị cảnh báo bảo mật khi có nội dung hiện hoạt có khả năng là không an toàn (chẳng hạn như macro, điều khiển ActiveX, kết nối dữ liệu) hoặc các thông tin nhạy cảm trong Mẹo Chính sách. Trong những trường hợp này, Thanh Thông báo sẽ xuất hiện, màu vàng hoặc màu đỏ, với một biểu tượng chẳng hạn như cái khiên, để cảnh báo cho bạn về các vấn đề tiềm ẩn. Nếu bạn biết nội dung đến từ một nguồn đáng tin cậy, trên Thanh Thông báo màu vàng, bạn có thể bấm Bật Nội dung để chuyển nó thành tài liệu tin cậy hoặc bật nội dung cho một phiên làm việc. Trên Thanh Thông báo màu đỏ, bạn có thể bấm vào văn bản cảnh báo. Bạn cũng có thể bấm vào tab Tệp để xem thông tin và tùy chọn bổ sung ở đó.

Dưới đây là một số ví dụ về Thanh Thông báo.

Thanh Thông báo với thông báo cảnh báo ActiveX

Dạng xem được Bảo vệ khỏi lỗi xác nhận tính hợp lệ của tệp

Ảnh thông báo Mẹo Chính sách

Nếu bạn không muốn thấy cảnh báo bảo mật, bạn có thể tắt Thanh Thông báo. Ngược lại, bạn có thể bật Thanh Thông báo để tăng tính bảo mật.

Bật hoặc tắt cảnh báo bảo mật hoặc Mẹo Chính sách trong Thanh Thông báo

 1. Bấm tab Tệp > Tùy chọn.

 2. Bấm Trung tâm Tin cậy > Thiết đặt Trung tâm Tin cậy.

 3. Bấm Thanh Thông báo.

  Tùy chọn Thanh Thông báo trong Trung tâm Tin cậy

  Sử dụng thông tin dưới đây khi chọn tùy chọn trên tab Thanh Thông báo.

  • Hiện Thanh Thông báo trong tất cả các ứng dụng khi nội dung hiện hoạt, chẳng hạng như điều khiển ActiveX và macro, đã bị chặn     Đây là tùy chọn mặc định. Thanh Thông báo xuất hiện khi nội dung có khả năng không an toàn đã bị tắt.

   Ghi chú: Tùy chọn không được chọn và Thanh Thông báo không xuất hiện, nếu bạn chọn Tắt tất cả các macro mà không thông báo trong phần Thiết đặt Macro của Trung tâm Tin cậy.

  • Không bao giờ hiện thông tin về nội dung bị chặn     Tùy chọn này tắt Thanh Thông báo và không cảnh báo nào xuất hiện về vấn đề bảo mật, bất kể mọi thiết đặt bảo mật trong Trung tâm Tin cậy.

   Ghi chú: Thay đổi tùy chọn Thanh Thông báo trong Trung tâm Tin cậy sẽ không thay đổi Thanh Thông báo của Dạng xem được Bảo vệ.

  • Hiện Mẹo Chính sách trong Thanh Thông báo. Bật tùy chọn này sẽ tắt tất cả các Mẹo Chính sách trừ khi tổ chức của bạn yêu cầu Mẹo Chính sách.   Việc chọn tùy chọn này sẽ làm cho Thanh Thông báo hiển thị Mẹo Chính sách nếu tài liệu của bạn xung đột với một chính sách trong tổ chức của bạn. Chẳng hạn, một Mẹo Chính sách có thể hiển thị nếu tài liệu của bạn chứa các thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như số thẻ tín dụng hoặc số tài khoản khách hàng.

   Ghi chú: Để Mẹo Chính sách xuất hiện, trước đó người quản trị của bạn phải tạo một quy tắc để bạn có thể được thông báo. Tổ chức của bạn có thể có các chính sách vốn sẽ hiển thị Mẹo Chính sách ngay cả khi bạn tắt tùy chọn này. Thông thường, bạn có thể bỏ qua Mẹo Chính sách "chỉ thông báo", nhưng nếu chính sách yêu cầu bạn phải thực hiện hành động, thì Thanh Thông báo sẽ hiển thị ngay cả khi bạn chưa đặt tùy chọn hiển thị Mẹo Chính sách.

Quan trọng: Chúng tôi khuyên bạn không thay đổi thiết đặt bảo mật trong Trung tâm Tin cậy. Hậu quả là có thể mất dữ liệu, lấy cắp dữ liệu hay xâm phạm bảo mật trên máy tính hoặc mạng.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×