Bật hoặc tắt Tin nhắn Ngoại tuyến dành cho người quản trị

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể gửi Skype cho Business im để liên hệ của bạn ngay cả khi họ không đăng nhập. Tính năng này cho phép liên hệ của bạn biết rằng bạn đã cố gắng để đạt đến chúng. Bạn không cần phải đợi cho đến khi người nào đó trực tuyến trước khi gửi thư cho chúng.

Đối với Tin nhắn ngoại tuyến, quan trọng là cần biết rằng:

 • Tin nhắn ngoại tuyến sẽ không được lưu trữ trong hộp thư của người dùng.

 • Ngoại tuyến thư sẽ được gửi đến hộp thư của người dùng và người dùng sẽ được thông báo khi họ đăng nhập vào Skype for Business.

 • Nếu trạng thái của người nhận thư được đặt thành Không làm phiền hoặc đang trình bày, họ sẽ nhận được thông báo bị nhỡ được gửi từ của người nhận Skype cho Business máy khách.

Để biết thêm thông tin, hãy xem sử dụng chế độ ngoại tuyến tin nhắn trong Skype for Business.

Để giúp bạn bắt đầu

Kiểm tra để chắc chắn bạn đang chạy Windows PowerShell phiên bản 3.0 trở lên

 1. Để xác minh rằng bạn đang chạy phiên bản 3.0 trở lên: Menu Bắt đầu > Windows PowerShell.

 2. Kiểm tra phiên bản bằng cách nhập Get-Host vào cửa sổ Windows PowerShell.

 3. Nếu bạn chưa có phiên bản 3.0 trở lên thì bạn sẽ cần tải xuống và cài đặt các bản cập nhật cho Windows PowerShell. Xem Windows Management Framework 4.0 để tải xuống và cập nhật Windows PowerShell lên phiên bản 4.0. Khởi động lại máy tính của bạn khi được nhắc.

 4. Bạn cũng sẽ cần cài đặt mô-đun Windows PowerShell cho Skype for Business Online nhằm cho phép bạn tạo phiên Windows PowerShell từ xa kết nối với Skype for Business Online. Bạn có thể tải xuống mô-đun chỉ được hỗ trợ trên máy tính 64 bit này từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft tại Mô-đun Windows PowerShell cho Skype for Business Online. Khởi động lại máy tính của bạn nếu được nhắc.

Nếu bạn cần biết thêm, hãy xem mục Kết nối tới tất cả các dịch vụ Office 365 trong một cửa sổ Windows PowerShell duy nhất.

Bắt đầu phiên Windows PowerShell

 1. Từ Menu Bắt đầu > Windows PowerShell.

 2. Trong cửa sổ Windows PowerShell, hãy kết nối với tổ chức Office 365 của bạn bằng cách chạy:

  Ghi chú: Bạn chỉ phải chạy lệnh Import-Module trong lần đầu tiên sử dụng mô-đun Windows PowerShell cho Skype for Business Online.

  Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
  $credential = Get-Credential
  $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
  Import-PSSession $session

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về việc bắt đầu Windows PowerShell, hãy xem mục Kết nối tới tất cả các dịch vụ Office 365 trong một cửa sổ Windows PowerShell duy nhất hoặc Kết nối tới Skype for Business Online bằng Windows PowerShell.

Bật hoặc tắt IM Ngoại tuyến

Ghi chú: Thư ngoại tuyến chỉ sẵn dùng trong phiên bản mới nhất của Click-to-Run Skype for Business máy khách và không sẵn dùng khi một cũ Click-to-Run Skype for Business được dùng hoặc một tệp *.msi được dùng để cài đặt Skype for Business máy khách.

Để bật hoặc tắt chế độ ngoại tuyến thư gửi ngoại tuyến thư cho người dùng trong tổ chức của bạn, hãy đặt EnableIMAutoArchivingTrue hoặc False. Theo mặc định, điều này được đặt True.

Để tắt tính năng, hãy dùng lệnh ghép ngắn Set-CsClientPolicy và chạy:

Set-CsClientPolicy -Identity Global -EnableIMAutoArchiving $False

Để bật hoặc tắt chế độ ngoại tuyến thư gửi ngoại tuyến thư cho người dùng, đặt EnableIMAutoArchivingTrue hoặc False. Theo mặc định, điều này được đặt True. Bạn có thể sử dụng một chính sách hiện có hoặc tạo trên giống như ví dụ dưới đây.

New-CsClientPolicy –Identity OfflineIM
Set-CsClientPolicy -Identity OfflineIM -EnableIMAutoArchiving $False
Grant -CsClientPolicy -Identity “Tony Smith” – PolicyName OfflineIM

Bạn muốn tìm hiểu thêm về Windows PowerShell?

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×