Bật hoặc tắt Ứng dụng Tích hợp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi Ứng dụng Tích hợp được bật, người dùng trong tổ chức của bạn có thể cho phép các ứng dụng bên thứ ba truy nhập thông tin Office 365 của họ. Ví dụ, khi ai đó sử dụng ứng dụng bên thứ ba, ứng dụng đó có thể yêu cầu quyền để truy nhập lịch của họ và sửa tệp trong thư mục OneDrive.

Bật hoặc tắt Ứng dụng Tích hợp

Đây là cách bật hoặc tắt Ứng dụng Tích hợp.

  1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

  2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365, từ thanh dẫn hướng bên trái, bấm thiết đặt > dịch vụ & bổ trợ

  3. Trên trang ứng dụng tích hợp , hãy dùng nút chuyển đổi để bật ứng dụng tích hợp hoặc tắt.

Thông tin thêm về Ứng dụng Tích hợp

Ứng dụng tích hợp có thể được tạo ra từ bên trong tổ chức của bạn, hoặc nó có thể xuất phát từ một tổ chức Office 365 khác hoặc một bên thứ ba.

Khi Ứng dụng Tích hợp được bật và một ứng dụng được sử dụng, ứng dụng sẽ yêu cầu quyền để thiết đặt mức truy nhập nó cần khi truy nhập vào thông tin của người dùng. Người dùng có thể cung cấp quyền truy nhập chỉ cho các ứng dụng họ sở hữu và truy nhập thông tin Office 365 của họ. Họ không thể cung cấp cho một ứng dụng quyền truy nhập vào thông tin của bất kỳ người dùng nào khác.

Có hai loại quyền được sử dụng khi dùng Ứng dụng Tích hợp trong Office 365: quyền người dùng và quyền người quản trị. Ví dụ, khi tổ chức của bạn được kích hoạt cho Ứng dụng Tích hợp và một người dùng sử dụng ứng dụng bên thứ ba, ứng dụng đó có thể yêu cầu quyền của người dùng để đọc chi tiết hồ sơ người dùng của họ, sửa hoặc xóa tệp của họ, đọc các mục chứa trong tuyển tập site và gửi email thay mặt người dùng đó.

Các quyền của Người dùng Ứng dụng Tích hợp

Nếu một người quản trị đăng ký một ứng dụng cho tất cả những người dùng trong tổ chức của mình, người này được yêu cầu cấp quyền để cho phép ứng dụng đó truy nhập thông tin và tài nguyên trong tổ chức của họ. Sau này, khi người dùng khác trong tổ chức sử dụng ứng dụng đó, họ sẽ không được yêu cầu cấp quyền. Khi người quản trị đăng ký một ứng dụng, người quản trị đó phải đảm bảo họ tin cậy người phát hành ứng dụng đó. Để biết thông tin chi tiết về đăng ký một ứng dụng, hãy xem Thêm, Cập nhật và Loại bỏ Ứng dụng.

Các quyền của Người quản trị Ứng dụng Tích hợp

Nếu Ứng dụng Tích hợp bị tắt, các ứng dụng đã được cài đặt và có quyền truy nhập thông tin sẽ không bị dỡ cài đặt và các quyền sẽ không bị loại bỏ. Ngay cả khi Ứng dụng Tích hợp bị tắt, người quản trị vẫn có thể đăng ký ứng dụng để chúng có thể sẵn dùng cho người dùng của họ và cho phép ứng dụng truy nhập vào thông tin của người dùng. Để biết thông tin chi tiết về các loại bỏ một ứng dụng đã đăng ký và quyền của nó, hãy xem Thêm, Cập nhật và Loại bỏ Ứng dụng.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×