Bật hiệu ứng âm thanh hoặc tắt trong Outlook

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hiệu ứng âm thanh cảnh báo cho bạn thông điệp email mới hoặc cung cấp một lời nhắc về một sự kiện sắp tới lịch.

Bật thông báo âm thanh khi có thư mới đến hoặc tắt

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Thư.

 4. Tại mục Thư Đến, hãy chọn hoặc xóa hộp kiểm Phát âm thanh.

Bật âm thanh lời nhắc hoặc tắt

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Nâng cao.

 4. Tại mục Lời nhắc, hãy chọn hoặc xóa hộp kiểm Phát âm thanh lời nhắc.

  Nếu bạn chọn phát âm thanh lời nhắc, bạn có thể dùng tệp âm thanh mặc định hoặc bấm Duyệt để chọn tệp âm thanh bạn muốn phát.

Xem thêm

Thay đổi âm thanh phát ra khi thư đến

Thay đổi âm thanh phát ra cho lời nhắc

Bắt đầu với Office âm thanh (Office 2016)

Bật thông báo âm thanh khi có thư mới đến hoặc tắt

 1. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn.

 2. Trên tab tùy chọn , bấm Tùy chọn email, sau đó bấm Tùy chọn email nâng cao.

 3. Dưới khi mục mới đến trong hộp thư đến của tôi, chọn hoặc xóa hộp kiểm phát âm thanh .

Để biết thông tin về cách thay đổi âm thanh phát ra khi một thư mới, hãy xem phần Xem thêm .

Bật âm thanh lời nhắc hoặc tắt

 1. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn.

 2. Trên tab khác , hãy bấm Tùy chọn nâng cao.

 3. Bấm tùy chọn lời nhắc.

 4. Chọn hoặc xóa hộp kiểm Hiển thị lời nhắc .

  Nếu bạn hiển thị lời nhắc, chọn hoặc xóa hộp kiểm phát âm thanh lời nhắc . Nếu bạn chọn phát âm thanh lời nhắc, bạn có thể dùng tệp âm thanh mặc định hoặc nhập đường dẫn đến tệp âm thanh mà bạn muốn phát.

Xem thêm

Thay đổi âm thanh phát ra cho lời nhắc

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×