Bật hỗ trợ cho nhiều kiểu nội dung trong một danh sách hoặc thư viện

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong bài viết này

Về việc thêm nhiều kiểu nội dung vào danh sách hoặc thư viện

Kiểu nội dung nhiều điều cần cân nhắc

Bật nhiều kiểu nội dung trong thư viện

Bật nhiều kiểu nội dung trong một danh sách

Một loại nội dung mô tả các thuộc tính tài liệu, thư mục hoặc mục danh sách. Mỗi loại nội dung có thể chỉ định một bộ thuộc tính, biểu mẫu để sửa và hiển thị thuộc tính, dòng công việc sẵn dùng cho tài liệu hoặc mục danh sách và tài liệu mẫu (tài liệu chỉ loại nội dung). Các kiểu nội dung cũng có thể gia hạn với tính năng tùy chỉnh. Khi bạn thêm kiểu nội dung vào một thư viện hoặc danh sách, bạn chỉ rõ rằng thư viện hoặc danh sách có thể chứa những đối tượng của loại nội dung đó.

Các kiểu nội dung cung cấp các tổ chức có một cách nhất quán quản lý và tổ chức nội dung trong các danh sách khác nhau và thư viện trong một ứng dụng Web, và chúng cũng dễ có thể có cho một danh sách hoặc thư viện để chứa các loại mục hoặc tài liệu. Trước khi người quản lý danh sách có thể thêm các loại nội dung cụ thể danh sách hoặc thư viện, bạn phải bật hỗ trợ cho nhiều kiểu nội dung trên cụ thể danh sách hoặc thư viện đó.

Về việc thêm nhiều kiểu nội dung vào danh sách hoặc thư viện

Hầu hết các thư viện và danh sách có thể chứa nhiều kiểu nội dung. Bằng cách xác định nhiều kiểu nội dung cho một danh sách hoặc thư viện, bạn có thể giúp dễ dàng để xây dựng các thư viện hoặc danh sách lưu trữ các loại tài liệu cùng nhau trong cùng một chỗ. Ví dụ, thư viện có thể bao gồm cả các tài liệu và đồ họa liên quan đến dự án. Trong thư viện, các tệp đồ họa được liệt kê với các cột thông tin được gán cho đồ họa nội dung kiểu và các tài liệu được liệt kê với các cột được gán cho kiểu nội dung tài liệu. Bằng cách dùng thư viện tài liệu mới lệnh, tác giả có thể tạo mục mới của một trong hai kiểu nội dung.

Đầu trang

Kiểu nội dung nhiều điều cần cân nhắc

Trước khi thêm kiểu nội dung trên một thư viện hoặc danh sách, nó sẽ hữu ích để hiểu các thao tác sau:

 • Các kiểu nội dung có thể được cấu hình để yêu cầu nhất định trường, còn được gọi là cột. Khi tải lên hoặc tạo tài liệu, nhà cung cấp nội dung phải cung cấp thông tin trong các cột cần thiết. Các cột bắt buộc được cấu hình trên và áp bằng kiểu nội dung, không bằng danh sách hoặc thư viện.

 • Các trường xuất hiện trên biểu mẫu tùy thuộc vào kiểu nội dung liên kết với biểu mẫu đó, không bằng danh sách hoặc thư viện.

 • Mẫu tài liệu được dùng khi tạo tài liệu mới được xác định bằng nội dung loại, không phải là các danh sách hoặc thư viện.

 • Dòng công việc và các sự kiện có thể được gắn kết kiểu nội dung.

 • Các kiểu nội dung mà bạn xác định cho danh sách hoặc thư viện của bạn có mối quan hệ mẹ/con với một site mức cao hơn có thể có bị ảnh hưởng bởi hành động xảy ra khi kiểu nội dung mẹ được Cập Nhật.

Đầu trang

Bật nhiều kiểu nội dung trong thư viện

 1. Mở thư viện bạn muốn bật nhiều kiểu nội dung.

  Ghi chú: Bạn không thể bật nhiều kiểu nội dung trên một thư viện Wiki.

 2. Trên menu thiết đặt , bấm Thiết đặt thư viện tài liệu, Thiết đặt thư viện biểu mẫu, hoặc Thiết đặt thư viện ảnh.

 3. Trong phần Thiết đặt Chung, hãy bấm Thiết đặt nâng cao.

 4. Trong phần Kiểu nội dung , chọn để cho phép nhiều kiểu nội dung.

 5. Thay đổi bất kỳ thiết đặt nào khác mà bạn muốn rồi bấm OK.

Đầu trang

Bật nhiều kiểu nội dung trong danh sách

 1. Mở danh sách hoặc dicsussion bảng mà bạn muốn bật nhiều kiểu nội dung.

 2. Trên menu thiết đặt , bấm Thiết đặt danh sách.

 3. Trong phần Thiết đặt Chung, hãy bấm Thiết đặt nâng cao.

 4. Trong phần Kiểu nội dung , chọn để cho phép nhiều kiểu nội dung.

 5. Thay đổi bất kỳ thiết đặt nào khác mà bạn muốn rồi bấm OK.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×