Bật dịch ngôn ngữ cho bài đăng Trung tâm thông báo

Các bài viết trong Trung tâm thông báo chỉ được viết bằng tiếng Anh do tính kịp thời của thông tin chúng tôi đăng tải. Tuy nhiên, bạn có thể bật tính năng dịch thông báo bằng cách thay đổi thiết đặt ngôn ngữ cá nhân của bạn. Các thông báo sẽ được dịch bằng máy, nghĩa là máy tính đã thực hiện bản dịch.

Ghi chú: Sau khi bật tính năng dịch, bạn sẽ có thể xem bài đăng ở mọi ngôn ngữ chúng tôi hỗ trợ dịch. Điều đó nghĩa là bạn có thể gửi các bài đăng qua email đến người dùng liên quan đến các ngôn ngữ khác nhau nếu cần. Xem mục Bước 5 trong quy trình sau.

Bật dịch máy

Mỗi người quản trị trong tổ chức của bạn muốn có bản dịch thông báo sẽ tự mình cần thực hiện thao tác này. Người quản trị không thể bật tính năng này cho tất cả những người quản trị khác.

  1. Từ Trung tâm quản trị Office 365, chọn biểu tượng thiết đặt ở góc trên bên phải của cửa sổ Office 365. Bạn phải thực hiện thao tác này từ trung tâm quản trị vì thiết đặt ngôn ngữ không khả dụng trong các dịch vụ khác như thư hoặc OneDrive.

    Ảnh chụp màn hình: Bảng thiết đặt mô tả biểu tượng thiết đặt và thiết đặt ngôn ngữ
  2. Chọn Ngôn ngữ và múi giờ.

  3. Chọn ngôn ngữ của bạn rồi bấm vào Lưu. Office 365 sẽ tìm cách làm mới và hiển thị ngôn ngữ mới. Nếu hiển thị ngôn ngữ mới không thực hiện được ngay hoặc có vẻ như mất quá nhiều thời gian, bạn có thể làm mới trình duyệt hoặc đăng xuất Office 365, rồi đăng nhập lại.

  4. Quay lại Trung tâm thông báo nếu bạn vẫn ở trong mục này: Trạng thái > Trung tâm thông báo. Ở trên đầu Trung tâm thông báo, bạn sẽ thấy nút dịch ở cạnh hộp thả xuống của Chế độ xem. Trong ví dụ này, thiết đặt ngôn ngữ được chuyển thành Deutsch (Deutschland).

    Chụp lại màn hình: Trung tâm thông báo có phần dịch được tô sáng.
  5. Bấm vào nút dịch hoặc bạn còn có thể chọn một ngôn ngữ khác bằng cách chọn mũi tên xuống. Có thể mất một phút để xem được tất cả các bản dịch thông báo.

Chủ đề Liên quan

Luôn cập nhật các thay đổi của Office 365

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×