Bật dẫn hướng được quản lý cho một site trong SharePoint

Bật dẫn hướng được quản lý cho một site trong SharePoint

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong SharePoint, bạn có thể chọn giữa hai phương pháp dẫn hướng: dẫn hướng cấu trúc hoặc dẫn hướng được quản lý. Dẫn hướng cấu trúc dựa trên cấu trúc site. Dẫn hướng được quản lý dựa trên tập hợp thuật ngữ.

Dẫn hướng được quản lý cho phép bạn xác định và duy trì dẫn hướng trang web của bạn bằng cách sử dụng tập hợp thuật ngữ. Dẫn hướng được quản lý, nó có không vị trí của nội dung của bạn xác định vị trí trong dẫn hướng nội dung của bạn sẽ xuất hiện, nhưng cách bạn gắn thẻ nội dung của bạn với các số hạng từ một tập hợp thuật ngữ. Dẫn hướng được quản lý tạo URL thân thiện. Dẫn hướng được quản lý cũng có thể giúp tạo URL thân thiện. Sử dụng và tùy chỉnh dẫn hướng cấu trúc thay vào đó, hãy xem tùy chỉnh dẫn hướng trên site SharePoint của bạn.

Ghi chú: Nếu bạn đã dùng Cổng thông tin phát hành tuyển tập trang mẫu để tạo tuyển tập trang của bạn, bạn sẽ không cần cho bạn thực hiện thủ tục này. Theo mặc định, dẫn hướng được quản lý được bật cho Cổng thông tin phát hành trang.

Trước khi bạn bắt đầu

Trước khi bạn bật dẫn hướng được quản lý, hãy đảm bảo rằng:

Bật dẫn hướng có quản lý cho site

 1. Từ thiết đặt Bánh răng Thiết đặt Nhỏ thay thế vị trí của Thiết đặt Site. , chọn thiết đặt trang.

 2. Trên Trang thiết đặt trang, trong phần diện mạo và cảm nhận , chọn dẫn hướng.

  Thiết đặt diện mạo và cảm nhận với dẫn hướng được chọn
 3. Trên trang Thiết đặt dẫn hướng , trong phần Dẫn hướng toàn cầu , hãy chọn dẫn hướng quản lý: mục dẫn hướng sẽ được thể hiện bằng cách dùng một tập hợp thuật ngữ quản lý siêu dữ liệu.

  Thiết đặt dẫn hướng toàn cầu có dẫn hướng được quản lý được chọn
 4. Trong phần Dẫn hướng hiện tại , hãy chọn dẫn hướng quản lý: mục dẫn hướng sẽ được thể hiện bằng cách dùng một tập hợp thuật ngữ quản lý siêu dữ liệu.

  Phần dẫn hướng hiện tại với dẫn hướng được quản lý được chọn
 5. Trong các dẫn hướng quản lý: tập hợp thuật ngữ , hãy chọn tập hợp thuật ngữ mà bạn sẽ sử dụng để xác định dẫn hướng trang web của bạn.

  Chọn tập hợp thuật ngữ
 6. Chọn OK.

  Hiển thị ẩn ruy-băng tùy chọn, với OK được chọn

Về dẫn hướng được quản lý

Dẫn hướng được quản lý cho phép bạn xác định và duy trì dẫn hướng trang web của bạn bằng cách sử dụng tập hợp thuật ngữ. Dẫn hướng được quản lý, nó có không vị trí của nội dung của bạn xác định vị trí trong dẫn hướng nội dung của bạn sẽ xuất hiện, nhưng cách bạn gắn thẻ nội dung của bạn với các số hạng từ một tập hợp thuật ngữ. Ví dụ, trong các phiên bản trước của SharePoint, nếu bạn muốn thêm trang mới bên dưới "về công ty của chúng tôi," bạn đã thêm trang đó bên dưới các "về công ty của chúng tôi" nhánh trong nội dung của bạn. Với dẫn hướng được quản lý, bạn có thể thêm một trang nhánh có ý nghĩa nhất đối với bạn. Gắn thẻ trang đó với thuật ngữ, và sử dụng phần Web tìm kiếm, nó sẽ xuất hiện trong vị trí chính xác trong thanh dẫn hướng. Để tìm hiểu thêm về cách tạo tập hợp thuật ngữ, hãy xem tạo và quản lý các thuật ngữ trong tập hợp thuật ngữ.

Dẫn hướng được quản lý tạo URL thân thiện. Trong phiên bản trước của SharePoint, URL vào một trang chứa tham chiếu đến thư viện trang và bất kỳ thư mục trong thư viện đó, ví dụ: http://www.contoso.com/pages/products/cameras/camera-accessories.aspx. Với dẫn hướng được quản lý, URL dựa trên thuật ngữ trong tập hợp thuật ngữ ổ đĩa dẫn hướng trang web của bạn, ví dụ: http://www.contoso.com/cameras/camera-accessories.

Trong chéo site phát hành kịch bản (chỉ sẵn dùng trên SharePoint Server 2016 hoặc SharePoint Online), nó khá phổ biến cho site phát hành để dùng dẫn hướng được quản lý. Ví dụ sau đây cho thấy cách URL thân thiện cho một trang được xây dựng với các thuật ngữ trong tập hợp thuật ngữ dẫn hướng được quản lý.

Dẫn hướng có quản lý và URL thân thiện

Ghi chú: Tập hợp đã tạo trong Trung tâm quản trị SharePoint chỉ có thể thúc đẩy thuật ngữ quản lý dẫn hướng cho một site nào bên trong đối tượng thuê. Thuật ngữ tập hợp đã tạo trong một tuyển tập trang có thể thúc đẩy chỉ quản lý dẫn hướng cho một trang trong tuyển tập trang đó. Để tìm hiểu cách lập kế hoạch một tập hợp thuật ngữ, hãy xem tập hợp thuật ngữ dẫn hướng kế hoạch trong SharePoint.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×