Bật bổ trợ Inquire

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Quan trọng: Tính năng này không sẵn dùng trong Office trên PC dùng Windows RT. Chẩn đoán chỉ sẵn dùng trong phiên bản Office Professional Plus và Office 365 Professional Plus. Đọc sổ làm việc Excel 2010 với Power Pivot sẽ không hoạt động trong một số phiên bản Excel 2013. Muốn nhìn thấy bạn đang dùng phiên bản của Office?

Bạn muốn dùng các công cụ trong bổ trợ Bảng tính Inquire cho Excel nhưng bạn không thấy tab Inquire trong ruy-băng Excel. Trước tiên, bạn cần bật bổ trợ Inquire.

  1. Bấm Tệp > Tùy chọn > Bổ trợ.

  2. Đảm bảo Bổ trợ COM được chọn trong hộp Quản lý và bấm Thực hiện.
    Quản lý các Bổ trợ COM

  3. Trong hộp thoại Bổ trợ COM, đảm bảo hộp kế bên Bổ trợ Inquire được chọn.

Lưu ý    Nếu bạn không nhìn thấy một mục nhập cho Bổ trợ Inquire trong hộp thoại Bổ trợ COM, đó là bởi vì phiên bản Office hoặc Excel của bạn không có nó hoặc người quản trị hệ thống của tổ chức của bạn đã làm cho nó không khả dụng. Microsoft Office Professional Plus 2013 bao gồm bổ trợ Inquire cho Excel.

Sau khi bổ trợ được bật, tab Inquire sẽ xuất hiện trong Excel.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×