Bật Xác thực Hiện đại cho Office 2013 trên các thiết bị chạy Windows

Để bật xác thực hiện đại cho thiết bị bất kỳ chạy Windows đã cài đặt Office 2013, bạn cần đặt khóa đăng ký cụ thể.

Bật xác thực hiện đại cho máy khách Office 2013

Lưu ý: Xác thực hiện đại đã được bật cho máy khách Office 2016, bạn không cần đặt khóa đăng ký cho Office 2016.

Để bật xác thực hiện đại cho thiết bị bất kỳ chạy Windows (ví dụ trên máy tính xách tay và máy tính bảng), đã cài đặt Microsoft Office 2013, bạn cần đặt khóa đăng ký sau đây. Các khóa phải được đặt trên mỗi thiết bị mà bạn muốn bật xác thực hiện đại:

Khóa đăng ký

Loại

Giá trị

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\Common\Identity\EnableADAL

REG_DWORD

1

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\Common\Identity\Version

REG_DWORD

1

Khi bạn đã đặt khóa đăng ký, bạn có thể đặt các ứng dụng thiết bị Office 2013 sử dụng xác thực đa yếu tố (MFA) với Office 365

Nếu bạn hiện đã đăng nhập bằng bất kỳ ứng dụng máy khách nào thì bạn cần đăng xuất và đăng nhập lại để thay đổi có hiệu lực. Nếu không, cài đặt MRU và chuyển vùng sẽ không sẵn dùng cho đến khi danh tính ADAL được thiết lập.

Tắt xác thực hiện đại trên các thiết bị

Để tắt xác thực hiện đại trên một thiết bị, hãy đặt khóa đăng ký sau đây trên thiết bị:

Khóa đăng ký

Loại

Giá trị

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\Common\Identity\EnableADAL

REG_DWORD

0

Chủ đề Liên quan

Đăng nhập vào Office 2013 với phương pháp xác thực thứ hai

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×