Bật Chế độ Exchange đã lưu trong Bộ đệm ẩn

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng Chế độ Thư tín Lưu trữ Trung gian của Microsoft Exchange để làm việc với các mục trong hộp thư Office 365 hoặc Microsoft Exchange Server ngay cả khi không kết nối mạng của bạn chậm hoặc không sẵn dùng. Bạn không thể sử dụng chế độ đệm ẩn Exchange với tài khoản POP hoặc IMAP. Nếu Outlook lại bị kẹt trong chế độ ngoại tuyến, hãy xem làm việc ngoại tuyến trong Outlook.

Quan trọng: khi sử dụng Outlook với một hộp thư Office 365, chúng tôi khuyên bạn nên luôn sử dụng chế độ đệm ẩn Exchange.

Về chế độ đệm ẩn Exchange

Chế độ đệm ẩn Exchange cho phép một trải nghiệm tốt hơn khi bạn sử dụng tài khoản Exchange. Trong chế độ này, một bản sao của hộp thư của bạn được lưu trên máy tính của bạn. Sao chép này cung cấp quyền truy nhập nhanh vào dữ liệu của bạn và nó được cập nhật thường xuyên với máy chủ chạy Microsoft Exchange.

Lưu ý: 

 • Chế độ Exchange đệm ẩn là mặc định khi bạn thêm tài khoản Exchange hoặc Office 365.

 • Chúng tôi khuyên bạn nên luôn có thể sử dụng chế độ đệm ẩn Exchange với tài khoản Exchange hoặc Office 365.

Bật chế độ đệm ẩn Exchange hoặc tắt

 1. Hãy bấm Tệp > Thiết đặt Tài khoản > Thiết đặt Tài khoản.

  Thiết đặt Tài khoản trong dạng xem Backstage

 2. Bấm vào tài khoản Exchange hoặc Office 365, sau đó bấm thay đổi.

  Lệnh Thay đổi trong hộp thoại Thiết đặt Tài khoản

 3. Dưới Thiết đặt Ngoại tuyến, chọn Sử dụng Chế độ Đệm ẩn Exchange.

  Dùng hộp kiểm Chế độ Exchange đã lưu trong Bộ đệm ẩn trong hộp thoại Đổi Tài khoản

  (Nếu bạn là một thuê bao Office 365 với các Cập Nhật bán hàng năm, dưới Thiết đặt ngoại tuyến, hãy chọn Sử dụng Exchange chế độ đệm ẩn để tải xuống email đến một tệp dữ liệu Outlook.

Hộp thoại thiết lập tài khoản, trang thiết đặt tài khoản Exchange.

4. thoát khỏi, và sau đó khởi động lại Outlook.

Nếu bạn muốn tắt chế độ đệm ẩn Exchange, lặp lại các bước này, nhưng bỏ Chế độ Exchange đệm ẩn sử dụng.

Theo mặc định, 12 tháng email của bạn sẵn dùng ngoại tuyến, nhưng bạn có thể kiểm soát số lượng thư được giữ ngoại tuyến.

Đầu trang

Chế độ Đệm ẩn Exchange và thư mục chia sẻ

Thư mục chia sẻ bao gồm Thư mục Exchange Công cộng, thư mục Sharepoint hoặc thư mục Exchange của người khác khi bạn dùng Truy cập Đại diện. Theo mặc định, khi Chế độ Đệm ẩn Exchange được bật, thì bản sao cục bộ của thư mục chia sẻ sẽ được tải xuống máy tính của bạn.

Để đổi giữa việc tải xuống thư mục chia sẻ hay Thư mục Công cộng khi bật Chế độ Đệm ẩn Exchange, bạn hãy làm như sau:

 1. Hãy bấm Tệp > Thiết đặt Tài khoản > Thiết đặt Tài khoản.

Thiết đặt Tài khoản trong dạng xem Backstage

 1. Bấm vào tài khoản Exchange, rồi bấm Thay đổi > Nhiều Thiết đặt nữa.

 2. Trên tab Nâng cao, dưới Thiết đặt Chế độ Đệm ẩn Exchange, hãy chọn những tùy chọn mà bạn muốn.

  Đầu trang

Tại sao tùy chọn Chế độ Đệm ẩn Exchange không sẵn dùng?

Nếu bạn thấy thiếu tùy chọn Chế độ Đệm ẩn Exchange, thì có thể vì một trong các lý do sau đây:

 • Tài khoản an Exchange không tồn tại trong hồ sơ Microsoft Outlook của bạn    Tính năng này yêu cầu của bạn Hồ sơ Outlook chứa tài khoản Exchange. POP3 và tài khoản IMAP không thể sử dụng tính năng này.

 • Người quản trị máy chủ Exchange đã tắt tính năng này    Người quản trị Exchange có thể tắt tính năng này trong Outlook. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với người quản trị Exchange của bạn.

 • Đã cài đặt Microsoft Terminal Services    Chế độ Exchange đã lưu trong Bộ đệm ẩn không sẵn dùng trên những máy tính chạy Windows Server khi đã cài đặt Microsoft Terminal Services.

Đầu trang

Về chế độ đệm ẩn Exchange

Chế độ đệm ẩn Exchange cho phép một trải nghiệm tốt hơn khi bạn sử dụng tài khoản Exchange. Trong chế độ này, một bản sao của hộp thư của bạn được lưu trên máy tính của bạn. Sao chép này cung cấp quyền truy nhập nhanh vào dữ liệu của bạn và nó được cập nhật thường xuyên với máy chủ chạy Microsoft Exchange.

Lưu ý: Chế độ Exchange đệm ẩn là mặc định khi bạn thêm tài khoản Exchange.

Bật hoặc tắt Chế độ Exchange đã lưu trong Bộ đệm ẩn

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Thiết đặt tài khoản, sau đó bấm Thiết đặt tài khoản.
  Thiết đặt Tài khoản trong dạng xem Backstage

 3. Trên tab Email, bấm vào tài khoản Exchange, rồi bấm vào Thay đổi.

 4. Dưới máy chủ Microsoft Exchange, chọn hoặc xóa hộp kiểm Chế độ Exchange đệm ẩn sử dụng .
  Hộp kiểm Sử dụng Chế độ Đệm ẩn Exchange

 5. Thoát khỏi và sau đó khởi động lại Microsoft Outlook 2010.

Khi bạn đang sử dụng chế độ đệm ẩn Exchange, thông điệp email có thể giữ nguyên trong hộp thư đi cho đến một phút cho đến khi đồng bộ hóa tiếp theo với máy chủ chạy Exchange xảy ra. Nếu bạn muốn gửi thư ngay lập tức, hãy làm như sau:

 • Trên tab Gửi/nhận , trong nhóm gửi & nhận , hãy bấm Gửi tất cả.
  Nhóm Gửi & Nhận trong ribbon

Đầu trang

Thông báo tải xuống tùy chọn cấu hình thủ công

Chế độ Exchange đệm ẩn tự động có thể tối ưu hóa truyền dữ liệu cho tốc độ kết nối với máy chủ chạy Exchange. Tuy nhiên, bạn có thể theo cách thủ công thay đổi tùy chọn tải xuống.

 1. Trên tab Gửi/nhận , trong nhóm tùy chọn , bấm Tùy chọn tải xuống.
  Lệnh Tuỳ chọn Tải xuống trên ribbon

 2. Bấm vào một trong các tùy chọn sau đây:

  • Tải xuống các khoản mục đầy đủ      Đây là thiết đặt mặc định. Tất cả các thư và phần đính kèm được tải xuống.

  • Tải xuống tiêu đề và sau đó đầy đủ các mục      Sau khi tải xuống tiêu đề thư, tải xuống các thư và phần đính kèm sẽ bắt đầu. Khi tải xuống một số lượng mục lớn, thiết đặt này rất hữu ích để bạn có thể xem tiêu đề thư nhanh chóng và sau đó chọn thư để mở mà không cần chờ đầu tiên cho tất cả các thư được tải về trong toàn bộ của họ.

  • Tải xuống tiêu đề      Không có thư hoặc phần đính kèm được tải xuống. Điều này làm giảm dữ liệu chuyển số và kết nối thời gian. Khi bạn mở một mục, đầy đủ mục đó được tải xuống từ máy chủ thư.

  • Kết nối chậm tải xuống tiêu đề chỉ      Khi kết nối chậm được phát hiện, nội dung thư và phần đính kèm không tải xuống. Nếu không chọn tùy chọn này, các lựa chọn trước ba xác định những gì được tải xuống bất kể tốc độ kết nối.

Ngoài các thư mục Exchange, chế độ đệm ẩn Exchange hoạt động với thư mục dùng chung. Ví dụ về thư mục dùng chung bao gồm các thư mục Exchange khi bạn đang dùng truy nhập đại diện của người khác, hoặc thư mục SharePoint. Để bật hoặc tắt bộ phận hỗ trợ thư mục chia sẻ khi bạn đang sử dụng chế độ đệm ẩn Exchange, hãy làm như sau:

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Thiết đặt tài khoản, sau đó bấm Thiết đặt tài khoản.
  Thiết đặt Tài khoản trong dạng xem Backstage

 3. Trên tab Email, bấm vào tài khoản Exchange, rồi bấm vào Thay đổi.

 4. Bấm Nhiều Thiết đặt nữa.

 5. Trên tab nâng cao , dưới Thiết đặt chế độ đệm ẩn Exchange, hãy chọn hộp kiểm cho các tùy chọn bạn muốn.

Đầu trang

Tại sao tùy chọn chế độ đệm ẩn Exchange không sẵn dùng?

Nếu bạn không thể bật chế độ đệm ẩn Exchange, một hoặc nhiều thao tác sau có thể áp dụng:

 • Tài khoản an Exchange không tồn tại trong hồ sơ Microsoft Outlook của bạn     Tính năng này yêu cầu hồ sơ Outlook của bạn chứa tài khoản Exchange.

 • Người quản trị máy chủ Exchange của bạn đã tắt tính năng này     Người quản trị Exchange có thể tắt tính năng này trong Outlook. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với người quản trị Exchange.

 • Đã cài đặt Microsoft Terminal Services    Chế độ Đệm ẩn Exchange không sẵn dùng trên những máy tính chạy Windows Server khi đã cài đặt Microsoft Terminal Services.

Đầu trang

Chế độ đệm ẩn Exchange cung cấp cho bạn một trải nghiệm tốt hơn khi bạn sử dụng tài khoản Microsoft Exchange. Một bản sao của hộp thư của bạn được lưu trữ trên máy tính của bạn. Sao chép này cung cấp quyền truy nhập nhanh vào dữ liệu của bạn và được cập nhật thường xuyên với máy chủ thư.

Lưu ý: Tính năng này yêu cầu bạn phải sử dụng tài khoản Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 hoặc Exchange Server 2007. Hầu hết nhà và cá nhân tài khoản không sử dụng Microsoft Exchange.

Nếu bạn làm việc ngoại tuyến, hay không bằng lựa chọn hoặc do có vấn đề kết nối, dữ liệu của bạn là vẫn sẵn dùng cho bạn ngay lập tức bất kỳ nơi nào bạn. Nếu kết nối từ máy tính của bạn với máy chủ đang chạy Exchange không sẵn dùng, Microsoft Office Outlook 2007 sẽ chuyển sang đang cố gắng kết nối hoặc đã ngắt kết nối. Nếu kết nối được khôi phục, Microsoft Office Outlook 2007 tự động sẽ chuyển trở về kết nối hoặc kết nối (tiêu đề). Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện trong khi kết nối với máy chủ không sẵn dùng được đồng bộ tự động khi kết nối sẵn dùng. Bạn có thể tiếp tục làm việc trong khi thay đổi được đồng bộ.

Đầu trang

Khi dữ liệu được tối ưu hóa cho một kiểu kết nối Exchange, loại mục được đồng bộ hóa với hộp thư của máy chủ của bạn sẽ khác nhau. Ví dụ, khi bạn sử dụng một kết nối nhanh, Office Outlook 2007 sao chép đầu trang, nội dung và phần đính kèm một mục email từ máy chủ email máy tính của bạn. Khi kết nối chậm hơn được chọn, chỉ tiêu đề được tự động tải xuống. Nội dung và phần đính kèm bất kỳ liên kết tải xuống chỉ khi yêu cầu của bạn, hoặc khi cần thiết cho đồng bộ hóa với trợ lý kỹ thuật số cá nhân (PDA), tự động lưu trữ, và một số quy tắc phía máy khách. Trong môi trường kết nối chậm hơn, sổ địa chỉ ngoại tuyến cũng tự động không được Cập Nhật. Tuy nhiên, bạn có tùy chọn theo cách thủ công yêu cầu Cập Nhật.

Lưu ý: Tải xuống tiêu đề chỉ là một tính năng sẵn dùng khi bạn kết nối với Exchange Server 2003 hoặc Office Outlook 2007.

Đầu trang

Chế độ đệm ẩn Exchange chiếm lợi thế của khả năng của Outlook để tự động xác định tốc độ kết nối với Exchange và nó tối ưu hóa truyền dữ liệu cho tốc độ đó. Khi thiết đặt Trên chậm kết nối tải xuống tiêu đề chỉ được chọn, Outlook dừng tự động tải xuống các khoản mục đầy đủ và cũng để lại phần đính kèm trên máy chủ.

Ví dụ, bạn có thể sử dụng máy tính xách tay tại office của bạn và kết nối thông qua một cáp mạng của bạn công ty mạng nội (bộ LAN). Bạn có quyền truy nhập vào đầu trang và mục đầy đủ, bao gồm phần đính kèm. Bạn có quyền truy nhập nhanh vào máy chủ đang chạy Exchange. Nếu bạn ngắt kết nối vào máy tính xách tay khỏi LAN, Outlook sẽ chuyển sang trạng thái đang cố gắng kết nối . Bạn có thể tiếp tục làm việc không bị gián đoạn với dữ liệu của bạn. Nếu kết nối vẫn không sẵn dùng, Outlook sẽ chuyển sang đã ngắt kết nối, hãy định kỳ kiểm tra trạng thái sẵn sàng máy chủ. Nếu bạn đã truy cập không dây, Outlook có thể thiết lập lại kết nối với máy chủ và chuyển trở lại trạng thái kết nối . Bạn không được yêu cầu thay đổi thiết đặt bất kỳ hoặc khởi động lại Outlook.

Sau ngày đó, bạn dùng modem cho quay số truy nhập vào tài khoản Exchange của bạn. Outlook nhận ra kết nối chậm và tự động tối ưu hóa cho kết nối đó bằng cách tải xuống chỉ tiêu đề và không cập nhật sổ địa chỉ ngoại tuyến. Tối ưu hóa bổ sung cũng được thực hiện để giảm giá trị dữ liệu được gửi qua kết nối.

Bằng cách cung cấp các cấp độ khác nhau của tối ưu hóa, Outlook có thể điều chỉnh phù hợp để thay đổi môi trường kết nối, chẳng hạn như ngắt kết nối mạng LAN công ty, sẽ ngoại tuyến, và sau đó reestablishing kết nối với máy chủ thông qua một kết nối chậm hơn quay số. Làm thay đổi kiểu kết nối Exchange của bạn — di động không dây, mạng LAN, chung gói chọn một dịch vụ (GPRS), và ngoại tuyến — chuyển tiếp được liền mạch và không bao giờ yêu cầu bạn thay đổi thiết đặt hoặc khởi động lại Outlook.

Lưu ý: Tải xuống tiêu đề chỉ là một tính năng sẵn dùng khi bạn kết nối với Exchange 2003 trở lên.

Đầu trang

Bạn luôn có tùy chọn theo cách thủ công thiết đặt hành vi kết nối. Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn kiểm soát hành vi kết nối của bạn và giá trị dữ liệu truyền đi đến và từ Exchange. Ở văn phòng, khi kết nối với một tốc độ cao mạng nội bộ (LAN), Tải xuống các khoản mục đầy đủ có thể là tùy chọn tốt nhất. Nếu bạn kết nối thông qua một dịch vụ chi phí theo giá trị dữ liệu của bạn gửi và nhận được, mà có mục nào chung với di động và GPRS kết nối, hãy chọn Tải xuống tiêu đề. Giảm lượng dữ liệu được gửi qua kết nối và rút ngắn thời gian kết nối của bạn. Bạn có thể yêu cầu đó chỉ các khoản mục đầy đủ bạn cần.

Lưu ý: Tải xuống tiêu đề chỉ là một tính năng sẵn dùng khi bạn kết nối với Exchange 2003 hoặc Exchange 2007.

Đầu trang

 1. Trên menu công cụ , bấmThiết đặt tài khoản.

 2. Trên tab email , bấm vào tài khoản Exchange Server, sau đó bấm thay đổi.

 3. Bên dưới Microsoft Exchange server, hãy chọn hộp kiểm Chế độ Exchange đệm ẩn sử dụng .

  Nếu bạn không thể bật chế độ đệm ẩn Exchange, một hoặc nhiều thao tác sau có thể áp dụng:

  • Bạn không có tài khoản email Exchange trong hồ sơ Microsoft Outlook của bạn     Tính năng này yêu cầu hồ sơ Outlook của bạn chứa tài khoản Exchange.

  • Người quản trị Exchange của bạn có thể đã tắt chức năng này     Người quản trị Exchange có khả năng vô hiệu hóa tính năng này trong Outlook. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với người quản trị Exchange. Thông tin bổ sung cho người quản trị sẵn dùng trong bộ tài nguyên Microsoft Office.

  • Bạn đã cài đặt Microsoft Terminal Services     Chế độ đệm ẩn Exchange sử dụng một tệp thư mục ngoại tuyến (.ost). Tệp này không thể được sử dụng nếu bạn đã cài đặt Microsoft Terminal Services cho Microsoft Windows 2000 máy chủ hoặc Windows Server 2003. Tuy nhiên, cài đặt ứng dụng khách dịch vụ Terminal hoặc máy khách kết nối máy tính từ xa không ngăn chặn truy nhập vào các tính năng này.

 4. Thoát và khởi động lại Office Outlook 2007.

Khi bạn đang sử dụng chế độ đệm ẩn Exchange, thư có thể giữ nguyên trong hộp thư đi cho đến một phút cho đến khi đồng bộ hóa tiếp theo với máy chủ đang chạy Exchange xảy ra. Nếu bạn muốn gửi thư ngay lập tức, hãy làm như sau:

 • Trên menu công cụ , trỏ tới Gửi/nhận, sau đó bấm Gửi tất cả.

Lưu ý: Ngoài các thư mục Exchange của bạn, chế độ đệm ẩn Exchange hoạt động với thư mục dùng chung. Ví dụ về thư mục dùng chung bao gồm các thư mục Exchange khi bạn đang dùng truy nhập đại diện của người khác, hoặc thư mục SharePoint. Để bật hoặc tắt chia sẻ thư mục hỗ trợ khi sử dụng chế độ đệm ẩn Exchange, sau khi bước 2 trong thủ tục ở trên, hãy bấm Thiết đặt khác, và sau đó trên tab nâng cao , chọn hoặc xóa các tải xuống thư mục dùng chung (loại trừ các thư mục thư) hộp kiểm .

Đầu trang

 1. Trên menu công cụ , bấmThiết đặt tài khoản.

 2. Trên tab Email, bấm vào tài khoản Exchange, rồi bấm vào Thay đổi.

 3. Bên dưới Máy chủ Microsoft Exchange, hãy bỏ chọn hộp kiểm Sử dụng Chế độ Đệm ẩn Exchange.

 4. Thoát và khởi động lại Office Outlook 2007.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×