Bảo vệ tệp OneDrive của bạn trong Tín liệu Cá nhân

Bảo vệ tệp OneDrive của bạn trong Tín liệu Cá nhân

Tín liệu Cá nhân là một khu vực được bảo vệ trong OneDrive nơi bạn có thể lưu trữ các tệp và ảnh quan trọng nhất hoặc nhạy cảm của mình mà không làm mất đi sự tiện lợi của bất kỳ nơi nào truy cập.

Chúng tôi hướng dẫn bạn thông qua việc thiết lập Tín liệu Cá nhân của bạn bằng phương thức xác thực mạnh mẽ hoặc bước xác minh danh tính thứ hai, chẳng hạn như dấu vân tay, khuôn mặt, mã PIN hoặc mã được gửi cho bạn qua email hoặc SMS. Sau đó, các tệp bị khóa của bạn trong Tín liệu Cá nhân sẽ có lớp bảo mật bổ sung này, điều này giúp đảm bảo chúng luôn được bảo mật hơn trong trường hợp ai đó có quyền truy cập vào tài khoản hoặc thiết bị của bạn.

Ảnh chụp màn hình Tín liệu Cá nhân xuất hiện trong dạng xem Tệp trong OneDrive trên web

Quan trọng: 

 • Tín liệu Cá nhân sẽ sớm bắt đầu triển khai ngay tại Úc, New Zealand và Canada và sẽ sẵn dùng cho tất cả mọi người vào cuối năm nay. Bạn sẽ biết rằng ứng dụng này sẵn dùng khi bạn nhìn thấy thư mục Tín liệu Cá nhân đặc biệt trong OneDrive.

 • Tín liệu Cá nhân sẽ sẵn dùng từ OneDrive trên web, ứng dụng di động hoặc từ PC chạy Windows 10 của bạn.

Tín liệu Cá nhân sẽ tự động khóa sau một thời gian không hoạt động (20 phút trên web, 3 phút trên ứng dụng di động) và sau đó bạn cần mở khóa để truy nhập vào các tệp của mình. Tất cả các tài liệu, ảnh và video của bạn trong Tín liệu Cá nhân đều dễ dàng có thể truy nhập từ Onedrive.com, PC hoặc các thiết bị có khả năng khác.

Thiết lập Tín liệu Cá nhân OneDrive

Tín liệu Cá nhân là một thư mục đặc biệt trong OneDrive của bạn được bảo vệ bằng một lớp bảo mật bổ sung. Bạn cần phải thiết lập riêng trên từng thiết bị mà bạn muốn sử dụng.

 1. Lần đầu tiên bạn nhìn thấy Tín liệu Cá nhân trong OneDrive của bạn, bạn sẽ thấy một thông báo nơi bạn có thể chọn Bắt đầu.

  Bắt đầu với Tín liệu Cá nhân

  Nếu bạn không thấy thư hoặc bạn đã loại bỏ nó, hãy duyệt đến OneDrive và chọn thư mục Tín liệu Cá nhân.

 2. Đọc về Tín liệu Cá nhân, rồi chọn Tiếp theo.

 3. Trong hộp thoại Xác minh danh tính của bạn, hãy xác minh thông tin tài khoản của bạn và ghi chú địa chỉ email của bạn trong trường hợp bạn muốn chúng cho bước tiếp theo. Sau đó, chọn Xác minh.

 4. Chọn phương thức xác minh. Ví dụ: chọn Văn bản và làm theo hướng dẫn để gửi một tin nhắn văn bản trên điện thoại của bạn.

  Nếu bạn đang sử dụng văn bản hoặc email, bạn sẽ cần tìm văn bản hoặc thư email, rồi nhập mã mà bạn đã nhận được.

Tải tệp hoặc thư mục lên Tín liệu Cá nhân

Nếu bạn không có đăng ký Office 365 Home hoặc Personal, bạn chỉ có thể thêm tối đa ba tệp trong Tín liệu Cá nhân của mình. Nếu bạn có đăng ký, bạn có thể thêm số lượng tệp tuỳ ý (tối đa là giới hạn lưu trữ của bạn).

 1. Trong OneDrive của bạn, chọn thư mục Tín liệu Cá nhân.

  Ảnh chụp màn hình thư mục Tín liệu Cá nhân trong OneDrive

 2. Nếu bạn được nhắc, hãy đăng nhập bằng phương pháp xác minh danh tính đã chọn của bạn. Ví dụ: chọn Văn bản và làm theo hướng dẫn để gửi một tin nhắn văn bản trên điện thoại của bạn.

 3. Chọn Tải lên.

 4. Chọn tệp bạn muốn tải lên rồi chọn Mở.

Mẹo: 

 • Bạn có thể sử dụng ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động để quét tài liệu, chụp ảnh hoặc quay video trực tiếp vào Tín liệu Cá nhân của bạn, giữ chúng khỏi các khu vực kém an toàn hơn trên thiết bị của bạn như thư viện ảnh. 

 • Trong trình duyệt Google Chrome hoặc Microsoft Edge, bạn có thể tải lên thư mục từ tùy chọn Thư mục trên menu Tải lên hoặc kéo thư mục vào trang web.

Di chuyển tệp vào Tín liệu Cá nhân

Bạn có thể di chuyển các tệp đã có trong OneDrive vào Tín liệu Cá nhân của bạn.

 1. Trong OneDrive của bạn, chọn thư mục Tín liệu Cá nhân.

 2. Nếu bạn được nhắc, hãy đăng nhập bằng phương pháp xác minh danh tính đã chọn của bạn. Ví dụ: chọn Văn bản và làm theo hướng dẫn để gửi một tin nhắn văn bản trên điện thoại của bạn.

 3. Chọn Di chuyển từ.

 4. Chọn các tệp bạn muốn di chuyển vào Tín liệu Cá nhân, rồi chọn Di chuyển các mục (hoặc kéo các mục vào Tín liệu Cá nhân đang mở của bạn).

Lưu ý: Nếu bạn không có đăng ký Office 365 Home hoặc Personal, bạn chỉ có thể thêm tối đa ba tệp trong Tín liệu Cá nhân của mình. Nếu bạn có đăng ký, bạn có thể thêm số lượng tệp tuỳ ý (tối đa là giới hạn lưu trữ của bạn).

Mở khóa Tín liệu Cá nhân của bạn

Để bảo mật, Tín liệu Cá nhân của bạn sẽ tự động khóa khi bạn không tích cực sử dụng. Trên web, Tín liệu Cá nhân sẽ khóa sau 20 phút khi bạn không tích cực sử dụng. Trong ứng dụng dành cho thiết bị di động, tính năng này sẽ khóa sau 3 phút. Dưới đây là cách mở khoá tính năng này.

 1. Trong OneDrive của bạn, chọn thư mục Tín liệu Cá nhân.

 2. Xác minh danh tính của bạn bằng cách chọn phương pháp xác minh. Ví dụ: chọn Văn bản và làm theo hướng dẫn để gửi một tin nhắn văn bản trên điện thoại của bạn.

  Nếu bạn đang sử dụng văn bản hoặc email, bạn sẽ cần tìm văn bản hoặc thư email mà bạn đã nhận được, rồi nhập mã mà bạn đã nhận được.

  Bạn có thể mở khóa Tín liệu Cá nhận với ứng dụng Microsoft Authenticator. Ứng dụng này không cần truy nhập Internet để tạo mã truy nhập.

Khóa Tín liệu Cá nhân của bạn

 Bạn có thể khóa Tín liệu Cá nhân của mình vào bất cứ lúc nào.

 1. Trong OneDrive của bạn, chọn thư mục Tín liệu Cá nhân.

 2. Chọn biểu tượng Tuỳ chọn Tín liệu Cá nhân, rồi chọn Khoá.

  Ảnh chụp màn hình khoá Tín liệu Cá nhân trong OneDrive

Vô hiệu hóa Tín liệu Cá nhân

Việc vô hiệu hóa Tín liệu Cá nhân sẽ xóa vĩnh viễn mọi tệp trong Tín liệu Cá nhân của bạn tại thời điểm bạn vô hiệu hóa tính năng này. Sau này, bạn sẽ không thể khôi phục được các tệp này.

 1. Trong OneDrive của bạn, chọn Cài đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây > Tuỳ chọn, rồi chọn Tín liệu Cá nhân từ phần dẫn hướng bên trái.

 2. Chọn thanh trượt Vô hiệu hoá Tín liệu Cá nhân để vô hiệu hoá Tín liệu Cá nhân.

 3. Nếu bạn chắc chắn muốn vô hiệu hoá Tín liệu Cá nhân và xóa tất cả các tệp và thư mục trong Tín liệu Cá nhân, hãy chọn Vô hiệu hoá.

 4. Vì việc vô hiệu hóa Tín liệu Cá nhân sẽ xóa các tệp của bạn và bạn sẽ không thể khôi phục chúng, nên chúng tôi hỏi lại bạn một lần nữa. Nếu bạn chắc chắn, hãy chọn Vô hiệu hoá một lần nữa.

Các câu hỏi thường gặp

Tín liệu Cá nhân sẽ sớm bắt đầu triển khai ngay tại Úc, New Zealand và Canada và sẽ sẵn dùng cho tất cả mọi người vào cuối năm nay.

Khi ứng dụng này sẵn dùng cho bạn, bạn sẽ thấy biểu tượng Tín liệu Cá nhân trong thư mục OneDrive của mình hoặc khi bạn bấm vào biểu tượng thanh tác vụ OneDrive.

Bắt đầu với Tín liệu Cá nhân

Tín liệu Cá nhân sẽ sớm bắt đầu triển khai ngay tại Úc, New Zealand và Canada và sẽ sẵn dùng cho tất cả mọi người vào cuối năm nay.

Khi ứng dụng này sẵn dùng cho bạn, bạn sẽ thấy biểu tượng Tín liệu Cá nhân trong thư mục OneDrive của mình hoặc khi bạn bấm vào biểu tượng thanh tác vụ OneDrive.

 • Windows 10 (Phiên bản 1903 hoặc mới hơn)

 • Android 6 (hoặc mới hơn)

 • iOS 11.3 (hoặc mới hơn)

 • Trình duyệt web với phiên bản Microsoft Edge, Chrome hoặc Firefox mới nhất. Để tăng mức độ bảo mật, hãy sử dụng chế độ InPrivate hay ẩn danh trên trình duyệt của bạn.

Tín liệu Cá nhân là một khu vực được bảo vệ trong OneDrive mà bạn chỉ có thể truy nhập bằng phương thức xác thực mạnh hoặc bước xác minh danh tính thứ hai, chẳng hạn như dấu vân tay, khuôn mặt, mã PIN hoặc mã từ Ứng dụng Microsoft Authenticator hoặc mã được gửi cho bạn qua email hoặc SMS.

Tìm hiểu về xác minh hai bước.

Vì Tín liệu Cá nhân là một thư mục bảo mật, nên nó sẽ xuất hiện dưới dạng một phím tắt trong danh sách tệp của bạn, thay vì danh sách thư mục:

Phím tắt của Tín liệu Cá nhân trong OneDrive

Trên ứng dụng dành cho thiết bị di động, bạn sẽ thấy nó trong danh sách thư mục.

Để đảm bảo quyền riêng tư, các mục Tín liệu Cá nhân sẽ không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Có (tuân theo các giới hạn loại tệp OneDrive thông thường). Tín liệu Cá nhân chỉ là một nơi trong OneDrive với một lớp bảo mật bổ sung.

Lưu ý: Chúng tôi nhận thấy sự cố trong đó các tài liệu Word cũ (ví dụ: tên_tệp.doc) không thể được mở từ Tín liệu Cá nhân. Tài liệu Word được lưu ở định dạng mới nhất sẽ không gặp phải sự cố này.

Không. Bạn cần di chuyển tệp ra khỏi Tín liệu Cá nhân trước khi chia sẻ nó. 

Nếu bạn không có đăng ký Office 365 Home hoặc Personal, bạn chỉ có thể thêm tối đa ba tệp trong Tín liệu Cá nhân của mình. Nếu bạn có đăng ký, bạn có thể thêm số lượng tệp tuỳ ý (tối đa là giới hạn lưu trữ của bạn).

Thiết bị di động & OneDrive.com: Các tệp đã bị xóa khỏi Tín liệu Cá nhân sẽ không hiển thị trong Thùng rác của bạn trừ khi Tín liệu Cá nhân của bạn được mở khóa. Khi Tín liệu Cá nhân của bạn được mở khóa, các tệp từ thùng rác sẽ được hiển thị.

Windows 10: Các tệp đã bị xóa khỏi Tín liệu Cá nhân bằng cách sử dụng PC của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn và sẽ không xuất hiện trong thùng rác PC của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể tìm thấy các tệp trong thùng rác OneDrive.com của mình miễn là tệp đã được tải lên OneDrive.

Không. Việc vô hiệu hóa Tín liệu Cá nhân sẽ xóa vĩnh viễn mọi tệp trong Tín liệu Cá nhân của bạn tại thời điểm bạn vô hiệu hóa tính năng này.

Bắt buộc phải có xác minh hai bước để có quyền truy nhập vào Tín liệu Cá nhân.

Tại thời điểm này, Tín liệu Cá nhân trên Windows 10 không bảo vệ tên hoặc hàm băm của tệp trong Tín liệu Cá nhân của bạn khi Tín liệu bị khóa. Đội ngũ của OneDrive biết về giới hạn này và cam kết mở rộng bảo vệ cho các thuộc tính này trong bản cập nhật trong tương lai.

Khi một tệp Tín liệu Cá nhân đã được mở trong một ứng dụng Windows, tên của tệp có thể xuất hiện trong danh sách gần đây của ứng dụng đó và ở các vị trí khác trên Windows. Cân nhắc việc mở các tệp Tín liệu Cá nhân trên OneDrive.com để tránh hành vi này.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×