Bảo vệ tệp Excel

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể bảo vệ tệp Excel của bạn bằng mật khẩu để ngăn không cho người khác truy nhập dữ liệu trong tệp Excel của bạn. Chủ đề này bao gồm hai cách khác nhau bạn có thể bảo vệ tệp Excel — bằng cách dùng mã hóa và thiết đặt mật khẩu để mở/sửa đổi một tệp Excel.

Ghi chú: Chủ đề này bao gồm tệp cấp độ bảo vệ chỉ và bảo vệ sổ làm việc và trang tính không.

Cảnh báo: 

 • Microsoft không thể truy xuất quên mật khẩu.

 • Không hạn chế trên mật khẩu bạn sử dụng liên quan đến độ dài, ký tự hoặc số, nhưng mật khẩu được chữ.

 • Nó không phải là luôn bảo mật để phân phối tệp bảo vệ bằng mật khẩu có chứa các thông tin nhạy cảm chẳng hạn như số thẻ tín dụng.

  Cẩn trọng khi chia sẻ tệp hoặc mật khẩu người dùng khác. Bạn vẫn gặp rủi ro mật khẩu được rơi vào tay không mong đợi người dùng. Hãy nhớ rằng khóa tệp có mật khẩu không nhất thiết phải bảo vệ tệp của bạn từ đa mục tiêu độc hại.

Mã hóa tệp Excel

Khi bạn mã hóa tệp Excel, bạn khóa nó bằng mật khẩu. Sau khi bạn mã hóa tệp Excel, không có ai sẽ có thể mở nó. Đây là phương pháp phổ biến nhất và được đề xuất để khóa tệp Excel.

Hãy làm theo các bước sau để mã hóa tệp Excel:

 1. Bấm tệp > thông tin > bảo vệ sổ làm việc > mã hóa bằng mật khẩu .

 2. Nhập mật khẩu, và bấm OK.

  Mã hóa hộp thoại tài liệu
 3. Trong hộp thoại Xác nhận mật khẩu , nhập lại mật khẩu bạn đã nhập trong bước trước đó.

Khi bạn/khác người dùng tìm cách mở tệp, xuất hiện màn hình sau đây:

Tệp được mã hóa bị khóa bằng mật khẩu

Thiết đặt mật khẩu để cho phép đọc hoặc sửa đổi

Bạn có thể đặt hai mật khẩu trên tệp - một để mở tệp dưới dạng chỉ đọc và khác để sửa đổi. Sau đó bạn có thể chia sẻ mật khẩu phù hợp với những người dùng tùy thuộc vào mức truy nhập mà họ cần có.

Truy nhập chỉ đọc không ngăn người khác thực hiện thay đổi vào một tệp, nhưng nó ngăn không cho họ lưu các thay đổi đó, trừ khi chúng đổi tên tệp và lưu nó dưới dạng số không phải là phiên bản gốc.

Cho người dùng cần phải có thể chỉnh sửa tệp, bạn sẽ phải chia sẻ cả hai mở và sửa đổi mật khẩu.

Hãy làm theo các bước sau để thiết đặt mật khẩu để mở/sửa đổi một tệp Excel:

Ghi chú: Trong máy tính, hãy vào tệp > Lưu như > tùy chọn, và sau đó đặt mật khẩu để mở hoặc sửa đổi tệp. Chọn Chỉ đọc nếu bạn muốn người dùng để mở tệp dưới dạng chỉ đọc.

 1. Trong tệp Excel, bấm tệp > Lưu như.

 2. Bấm vào vị trí, chẳng hạn như máy tính hoặc trang web Trang của tôi của bạn.

 3. Bấm thư mục, chẳng hạn như tài liệu hoặc một trong các thư mục trên OneDrive của bạn, hoặc bấm duyệt.

 4. Trong hộp thoại Lưu như , vào thư mục mà bạn muốn dùng, rồi bấm công cụ và sau đó bấm Tùy chọn chung.

  Danh sách Công cụ trong hộp Lưu Như
 5. Bạn có thể chỉ rõ một hoặc cả hai mật khẩu ở đây, một để mở tệp, một để chỉnh sửa tệp, tùy thuộc vào yêu cầu của bạn.

  Hộp thoại Tùy chọn Chung.
 6. Bấm Lưu.

Khi người nào đó tìm cách mở tệp này, Excel sẽ nhắc mật khẩu.

Nhập mật khẩu để mở một tệp được bảo vệ

Thứ hai màn hình hiển thị nếu không có mật khẩu để chỉnh sửa tệp. Người dùng không được sửa đổi mật khẩu có thể bấm Chỉ đọc và bắt đầu xem nội dung của tệp.

Sửa đổi một tệp Excel được bảo vệ bằng mật khẩu

Bấm tệp > thông tin > Bảo vệ sổ làm việc để xem trạng thái bảo vệ này.

Trạng thái bảo vệ sổ làm việc được bật khi bảo vệ tệp được hỗ trợ trong Excel

 1. Trong tệp Excel của bạn, hãy bấm tệp > thông tin > Bảo vệ sổ làm việc, sau đó bấm mã hóa bằng mật khẩu.

 2. Xóa bỏ mật khẩu và bấm OK.

Bạn có thể thay đổi hoặc loại bỏ mật khẩu được thiết lập cho mở/sửa đổi một tệp Excel, bằng cách làm theo quy trình giống như thiết đặt mật khẩu.

Chỉ cần xóa bỏ mật khẩu bạn đặt trong hộp Tùy chọn chung .

Kiểm tra tên tệp chính xác

Bạn muốn chia sẻ sổ làm việc bảo vệ bằng mật khẩu của bạn với người dùng sử dụng Office Excel 2003 (định dạng tệp mặc định là Excel 97-2003 (*.xls)). Bạn đã lưu sổ làm việc sang định dạng *.xls, nhưng mật khẩu mà bạn thiết lập trên sổ làm việc đã biến mất.

Điều này xảy ra vì phiên bản của Excel sử dụng bảng phối mới cho việc lưu mật khẩu, và định dạng tệp cũ hơn không nhận ra nó. Kết quả, mật khẩu được loại bỏ khi bạn lưu tệp theo định dạng Excel 97-2003.

Để giải quyết vấn đề này, hãy đặt mật khẩu một lần nữa trong tệp *.xls.

Bạn có câu hỏi cụ thể?

Bài đăng câu hỏi trong diễn đàn cộng đồng Excel

Giúp chúng tôi cải thiện Excel

Bạn có các gợi ý về cách chúng tôi có thể cải thiện phiên bản mới của Excel? Nếu vậy, vui lòng kiểm tra các chủ đề ở Excel người dùng thoại.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Bảo vệ và bảo mật trong Excel

Bảo vệ sổ làm việc

Bảo vệ trang tính

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×