Bản ghi nhắn tin hợp nhất lời chào thư thoại

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi tài khoản Microsoft Exchange Server của bạn được thiết lập với nhắn tin hợp nhất, tài khoản thư thoại của bạn tự động đi kèm với lời chào chuẩn hệ thống tạo ra và một lời chào mở rộng vắng mặt. Để có một trải nghiệm cá nhân khác, bạn có thể ghi lại thông báo thư thoại của riêng bạn cho một hoặc cả hai lời chào.

Cách bạn ghi lại lời chào thư thoại phụ thuộc vào việc bạn đang dùng nhắn tin hợp nhất với Exchange Server 2010 hoặc Exchange Server 2007.

Lưu ý: Tính năng này yêu cầu một Microsoft Exchange Server 2010 hoặc tài khoản Exchange Server 2007. Hầu hết nhà và cá nhân tài khoản không sử dụng Microsoft Exchange. Người quản trị Exchange của bạn phải bật tính năng nhắn tin hợp nhất.

Ghi lại lời chào thư thoại nhắn tin hợp nhất với tài khoản Exchange 2010

Lưu ý: Tùy chọn thư thoại được tìm thấy trong Microsoft Outlook 2010 đều có trong Outlook Web App.

 1. Trong Outlook, hãy bấm tab tệp .

 2. Bấm quản lý thư thoại.

  Lưu ý: Sau khi Web của bạn duyệt mở ra, bạn có lời nhắc thông tin đăng nhập của bạn cho Outlook Web App.

 3. Trong hộp nhập số điện thoại mà bạn muốn hệ thống thư thoại để gọi cho bạn tại khi bạn đang sử dụng phát trên điện thoại tính năng , hãy nhập số điện thoại hệ thống có thể dùng để gọi cho bạn. Nhập số chính xác như bạn sẽ quay số từ điện thoại office của bạn, bao gồm bất kỳ tiền tố. Ví dụ, bạn có thể nhập 12345 cho phần mở rộng hoặc 9 (425) 555-0183 cho một dòng bên ngoài trên một hệ thống điện thoại doanh nghiệp. Dấu ngoặc đơn, dấu gạch ngang và khoảng trắng không bắt buộc, nhưng có thể dễ đọc hơn.

  Lưu ý: Người quản trị Exchange có thể giới hạn phát trên số điện thoại. Ví dụ, bạn có thể không thể xác định một số điện thoại nằm ngoài tổ chức của bạn.

 4. Bấm gọi cho tôi trên của tôi phát trên số điện thoại để phát hoặc ghi lời chào thư thoại.

 5. Khi bạn nhận được cuộc gọi từ hệ thống thư hợp nhất, hãy làm theo các lời nhắc thoại để lời chào thư thoại được cá nhân hóa bản ghi.

Ghi lại lời chào thư thoại nhắn tin hợp nhất với tài khoản Exchange 2007

 1. Trong Outlook, hãy bấm tab tệp .

 2. Bấm quản lý thư thoại.

 3. Bấm tab Thư thoại .

 4. Bấm Gọi.

 5. Trong hộp thoại phát trên điện thoại , nhập một số vào hộp số hoặc bấm vào một số trong danh sách số dùng gần đây nhất của bạn.

  Nhập số chính xác như bạn sẽ quay số từ điện thoại office của bạn, bao gồm bất kỳ tiền tố. Ví dụ, bạn có thể nhập 12345 cho phần mở rộng hoặc 9 (425) 555-0183 cho một dòng bên ngoài trên một hệ thống điện thoại doanh nghiệp. Dấu ngoặc đơn, dấu gạch ngang và khoảng trắng không bắt buộc, nhưng có thể dễ dàng hơn cho bạn đọc sau này.

  Lưu ý: Người quản trị Exchange có thể giới hạn phát trên số điện thoại. Ví dụ, bạn có thể không thể xác định một số điện thoại nằm ngoài tổ chức của bạn.

 6. Bấm quay số.

  Cuộc gọi được thực hiện đối với số điện thoại được xác định trong hộp quay số .

 7. Khi bạn nhận được cuộc gọi từ hệ thống thư hợp nhất, hãy làm theo các lời nhắc thoại để lời chào thư thoại được cá nhân hóa bản ghi.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Chọn thư thoại nhắn tin hợp nhất lời chào

Đặt lại nhắn tin hợp nhất thư thoại mã PIN

Bật hoặc tắt thông báo nhắn tin hợp nhất

Giới thiệu về Microsoft Exchange nhắn tin hợp nhất

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×