Bạn gặp phải các hình ảnh bị hỏng và lỗi rld2 hoặc rld3

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Một số người dùng PowerPoint 2016, PowerPoint 2013hoặc PowerPoint 2016 cho Mac có gặp phải vấn đề mà ảnh đó xuất hiện trước đó như mong muốn trên một trang chiếu đột nhiên đã không hiển thị. Thay vào đó một dấu X màu đỏ (hoặc một hình vuông màu trắng) sẽ xuất hiện cùng với thông báo lỗi cho biết:

Phần hình ảnh với mối quan hệ ID rld2 [hoặc rld3] không tìm thấy trong tệp

Nguyên nhân gây ra lỗi

Có xuất hiện nhiều hơn một nguyên nhân gây ra lỗi này. Một nguyên nhân chúng tôi đã có thể tái tạo và sửa lỗi đã thực hiện với lưu bản trình bày trên phương tiện di động, chẳng hạn như ổ đĩa flash USB.

Trên PowerPoint 2016 cho Mac, nguyên nhân khác đã thực hiện với lưu bản trình bày trên ổ đĩa mạng gắn (AFP NFS, SMB); nguyên nhân này cũng được cố định.

Giải pháp

Sửa lỗi cho những nguyên nhân có tên là bên trên có được phát hành trong các phiên bản PowerPointsau đây:

Sản phẩm

Phiên bản

PowerPoint 2016

1703, xây dựng 7967 (đối với hầu hết người dùng)

1701, xây dựng 7766 (cho nhiều khách hàng thương mại)

PowerPoint 2013

15.0.4919.1002

PowerPoint 2016 cho Mac

15.34.17051500

Bạn có thể cập nhật lên bản dựng mới nhất bằng cách đi tới Trợ giúp > kiểm tra Cập Nhật từ bất kỳ ứng dụng Office 2016 .

Có phiên bản Cập Nhật của sản phẩm sẽ ngăn không cho bạn gặp phải vấn đề này trong tương lai, nhưng nó sẽ không sửa chữa thiếu hình ảnh mà bạn đã có. Bạn sẽ cần chèn lại thiếu hình ảnh theo cách thủ công.

Chúng tôi cần trợ giúp của bạn

Chúng tôi tiếp tục để nghe các báo cáo theo định kỳ về vấn đề này, vì vậy chúng tôi nghĩ có là các nguyên nhân gây ra mà chúng tôi cần chẩn đoán và khắc phục. Nếu bạn gặp phải vấn đề này, nhưng không sử dụng một ổ đĩa di động, chúng tôi muốn nghe ý kiến của bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua biểu tượng "khuôn mặt cười" ở góc trên bên phải của PowerPoint, bao gồm nhiều thông tin càng về hình ảnh và tệp của bạn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×