Bắt đầu với Project Online

Bắt đầu với Project Online

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Đợi đã, vậy Project Online là gì?

Project Online

Project Online dựa trên nền tảng web, và rất tuyệt vời cho:   

 • Quản lý nhiều dự án.

 • Theo dõi công việc trên bảng chấm công.

 • Cân đối nhu cầu tài nguyên phong phú.

(Nếu bạn đang tìm kiếm một phiên bản được lưu trữ của Project Server, đây chính là phiên bản đó!)

Để làm rõ, Project Online không phải là một phiên bản trên nền tảng web Project Professional.   Project Online là một dịch vụ riêng biệt hoàn toàn cung cấp toàn danh mục dự án và dự án công cụ quản lý trên web. Bao gồm Project Web Appvà, tùy thuộc vào thuê bao của bạn, cũng có thể chứa Máy khách Để bàn Project Online, đó là phiên bản thuê bao của Project Professional.

Bạn nhận sản phẩm sai?

Nếu bạn cần hủy bỏ và đăng ký một ứng dụng khác, hãy chọn Thanh toán > Đăng ký trong trung tâm quản trị Office 365, chọn đăng ký bạn muốn hủy bỏ, rồi bấm vào Hủy bỏ đăng ký ở ngăn bên phải. Sau đó, bạn có thể tìm thấy sản phẩm phù hợp để đăng ký và thêm sản phẩm đó vào tài khoản Office 365 hiện có của mình.

Bạn cần trợ giúp?

Hãy xem qua danh sách các chủ đề Project Online trên Office.com. Nếu bạn đang vẫn bị vướng mắc, hãy thử đăng câu hỏi và sự cố của bạn trên diễn đàn thảo luận Project Online.

Bạn không tìm thấy thông tin mình cần? Hãy thử vào diễn đàn.

Trước tiên, đăng ký Project Online

Đăng ký

Bắt đầu từ đầu   

Bạn mới sử dụng Office 365? Bắt đầu tại đây!

Đăng ký Project Online

Thêm Project OnlineOffice 365   

Nếu bạn đã có tài khoản Office 365 , bạn có thể thêm Project Online vào tài khoản đó bằng cách chọn kích hoạt cung cấp menu bên trái trên Trung tâm quản trị Office 365 bên dưới thanh toán. Tìm hiểu thêm

Tiếp theo, hãy đảm bảo rằng bạn có thể nhận được!

Thêm người dùng

Nó có thể có vẻ như một chút ngược, nhưng sau khi bạn đăng ký, điều đầu tiên bạn nên làm là hãy đảm bảo rằng tài khoản của bạn được cấp giấy phép Project Online. Một số tài khoản và một số không.

Để kiểm tra xem nếu bạn đã gán giấy phép:   

 1. Chọn người dùng > Người dùng hiện hoạt trong menu bên trái trên Trung tâm quản trị Office 365 .

 2. Chọn tài khoản của bạn.

 3. Xác nhận rằng Project Online được liệt kê bên dưới giấy phép sản phẩm.

Ngay cả khi, là người quản trị, bạn không thực sự có dự định dùng Project Online, chỉ có một cách bạn có thể thấy rằng Project Online được, bao gồm thực tế, Office 365 tài khoản của bạn đặt cho chính bạn giấy phép để dùng nó. Bạn có thể quay lại sau và loại bỏ giấy phép của bạn để giải phóng ký cho người dùng khác, nếu cần thiết.

Là bệnh nhân...

Chờ

Mất một lúc Project Online để hoàn tất thiết lập. Hãy có tách cà phê hoặc nắm bắt tình hình trên email. Thiết lập sẽ nói chung được thực hiện trong vòng 30 phút thành một giờ, nhưng nó có thể đôi khi mất nhiều thời gian (ngắn hơn!). Đừng sợ nếu bạn đang mất nhiều thời gian!

Khi bạn trở lại để kiểm tra thiết lập, làm mới trang. Nếu bạn thấy dự án được liệt kê trong công cụ khởi động ứng dụng , bạn đã sẵn sàng đi!

Mẹo: Cần nhiều hơn một Project Online site? Bạn có thể thiết lập nhiều như bạn cần.

1. trước tiên, thêm người vào Office 365

Bắt đầu bằng cách thêm người dùng trong Trung tâm quản trị Office 365. Nếu bạn muốn thêm Project Online vào thuê bao Office 365 hiện có, bạn có thể có thêm tất cả người dùng bạn cần và có thể bỏ qua bước này.

Quan trọng: Kế hoạch sử dụng tên miền riêng của bạn (chẳng hạn như contoso.com)?   Thiết lập lên đầu tiên, trước khi thêm người dùng Project Online của bạn. Thay đổi tên miền sau khi bạn đã thêm người dùng không được hỗ trợ!

Mũi tên

Khi bạn đã sẵn sàng để thêm ai đó vào Project Online, bắt đầu bằng cách thêm người dùng:   

 1. Chọn người dùng > Người dùng hiện hoạt trong menu bên trái trên Trung tâm quản trị Office 365 .

 2. Ở phía trên cùng của danh sách người dùng, chọn + Thêm người dùng.

 3. Điền thông tin tài khoản. Bên dưới giấy phép sản phẩm, hãy đảm bảo Project Online giấy phép được gán, và sau đó chọn Add.

 4. Chọn gửi mật khẩu của người dùng mới trong email, và sau đó thêm người dùng khác.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm người dùng riêng lẻ hay nhiều người cùng lúc vào Office 365 - trợ giúp quản trị

2. tiếp, nhóm người theo họ sẽ làm gì với Project Online

Bây giờ bạn đã thêm người vào Project Online, bước tiếp theo là chia chúng thành các nhóm bằng cách họ sẽ sử dụng nó.

Không phải tất cả mọi người cần quyền truy nhập vào mọi thứ sẵn dùng trong Project Online. Thông thường, tổ chức của bạn có thể được sắp xếp thành các vai trò sau đây:

Role

Mô tả

Quyền tên

Người quản trị

Những người cần toàn quyền điều khiển qua Project Online thuê bao của bạn. Người quản trị quản lý danh sách người dùng của bạn, những người được mức truy nhập, và cũng có thể quản lý tất cả các thiết đặt chính dự án.

Người quản trị của Project Web App [toàn quyền kiểm soát]

Người quản lý dự án

Những người sẽ tạo và quản lý dự án tệp. Người quản lý dự án sẽ tạo dự án và tác vụ, gán tài nguyên, quản lý bảng chấm công và nếu không có phụ trách dự án và dự án tệp.

Quản lý dự án cho Project Web App [thiết kế, quản lý site con]

Thành viên Nhóm:

Những người thực hiện nhiệm vụ dự án. Thành viên nhóm nhận nhiệm vụ và điền tiến độ và bảng chấm công.

Các thành viên nhóm cho Project Web App [đọc]

Đối với danh sách đầy đủ quyền sẵn dùng với Project Online, hãy xem lập kế hoạch nhóm SharePoint trong Project Online.

Mũi tên

Để dễ dàng quản lý những người trong Project Online, tạo một nhóm bảo mật cho từng vai trò bạn cần:   

 1. Chọn nhóm > nhóm từ menu bên trái trên Trung tâm quản trị Office 365 .

 2. Ở phía trên cùng của danh sách nhóm, chọn + Thêm một nhóm.

 3. Đối với kiểu, hãy chọn nhóm bảo mật. Không có các loại nhóm trong Office 365, nhưng đây là đoạn mà có thể dễ dàng nhất quản lý người dùng Project Online của bạn. Để biết thêm thông tin về các loại nhóm, hãy xem so sánh các nhóm.

 4. Nhập tên cho nhóm của bạn. Nó có thể dễ nhất để chọn một tên tham chiếu đến mức cấp phép. Đối với một tổ chức có tên là Contoso, bạn có thể đặt tên cho nhóm "Contoso người quản trị" hoặc "Thành viên nhóm Contoso" của bạn.

 5. Chọn Add.

Sau đó, thêm người dùng vào nhóm.

Mũi tên

Thêm người dùng vào Nhóm:   

 1. Chọn người dùng > người dùng hiện hoạt.

 2. Chọn hộp kiểm cho mỗi người dùng bạn muốn thêm vào nhóm bảo mật đầu tiên của bạn, và chọn + Thêm vào nhóm trong ngăn hành động hàng loạt .

 3. Chọn một nhóm từ danh sách thành viên nhóm , sau đó chọn lưu > đóng.

3. rồi thêm người dưới dạng tài nguyên

Không phải tất cả người dùng cần có tài nguyên. Đôi khi, mọi người như cao cấp nhân chỉ cần quyền truy nhập vào Project Online để giữ một mắt trên dự án cách trong tổ chức.

Người dùng và tài nguyên

Mũi tên

Nếu bạn biết một người sẽ làm việc trên dự án và tác vụ, hãy người dùng đó tài nguyên:   

 1. Trên Office 365 ứng dụng công cụ khởi động , chọn dự án.

 2. Chọn tài nguyên trên menu bên trái. Bạn có thể:

  • Thêm nhiều tài nguyên tại một thời gian: nếu bạn chưa thêm mọi tài nguyên, nhưng bạn có thể đồng bộ hóa với một nhóm hiện có.

   1. Trên trang Trung tâm tài nguyên , chọn Bấm vào đây trong câu đầu tiên: "Để thêm tài nguyên, bấm vào đây để đồng bộ hóa với một nhóm hiện có."

   2. Trên trang Active Directory Enterprise tài nguyên vùng chứa đồng bộ hóa , hãy nhập tên của nhóm bảo mật trong hộp Nhóm Active Directory .

   3. Chọn Lưu.

   4. Lặp lại cho các bảo mật Nhóm bạn muốn dùng để tạo nguồn tài nguyên. Khi bạn đã thêm tất cả các nhóm bảo mật mà bạn muốn, hãy chọn lưu và đồng bộ ngay.

  • Thêm tài nguyên một tại một thời gian:

   1. Trên trang Trung tâm tài nguyên, hãy chọn tài nguyên > mới.

    Nguồn tài nguyên mới

   2. Có nhiều những điều bạn có thể điền ở đây, nhưng chỉ có hai điều quan trọng đối thực sự ngay bây giờ:

    • Bên dưới Thông tin nhận dạng, chọn kết hợp tài nguyên với tài khoản người dùng.

    • Bên dưới Xác thực người dùng, trong hộp tài khoản người dùng đăng nhập , nhập tên của người dùng bạn muốn làm việc trên dự án và tác vụ.

   3. Chọn Lưu khi bạn hoàn tất.

4. cuối cùng, chia sẻ Project Online với những người mà bạn đã thêm vào

Bây giờ bạn đã thêm người vào Project Online, bước tiếp theo là chia sẻ site với chúng để họ có thể thực sự Lấy!

Khi bạn chia sẻ Project Online site với người dùng, bạn cũng quyết định họ có thể làm gì trong Project Online:   

 1. Trong Project Online, chọn chia sẻ, ngay bên dưới tên của bạn ở phần trên cùng bên phải của trang.

  Chia sẻ

 2. Bạn có thể chia sẻ với cá nhân hoặc nhóm bảo mật. Chia sẻ bằng nhóm bảo mật nếu bạn đã tạo nhóm bảo mật cho từng mức cấp phép bạn muốn dùng. Nhập tên của nhóm bảo mật hoặc tên của người dùng riêng lẻ trong hộp trên cùng, sau đó chọn Hiện tùy chọn.

  Hiện Tuỳ chọn

 3. Bên dưới chọn một nhóm hoặc mức cấp phép, chọn mức cấp phép khớp với vai trò của người hoặc nhóm bảo mật là gì trong tổ chức của bạn. Ví dụ, cho nhóm bảo mật người quản trị Contoso, hãy chọn người quản trị của Project Web App [toàn quyền kiểm soát].

  Hiện Tùy chọn được bung rộng

 4. Chọn Chia sẻ.

 5. Lặp lại quy trình này cho tất cả các nhóm bổ sung hoặc cá nhân mà bạn muốn dùng Project Online.

Tại thời điểm này, nếu bạn thực sự muốn, bạn có thể đi sâu ngay trong và bắt đầu dự án mới!    Mọi thứ đều có chỉ nhảy trong và chạy. Nhưng có một số điều bạn có thể thiết lập bây giờ, để thực hiện Project Online ích cho tổ chức của bạn.

Đặt múi thời gian của bạn

Bảo trì

Có người dùng trong múi thời gian khác nhau?   Project Online lưu lần và các ngày trong định dạng UTC (giờ phối hợp quốc tế thời gian), và sau đó chuyển đổi thời gian để múi giờ địa phương Project Web App site của bạn khi bạn xem một trang. Nếu bạn có người dùng trong múi thời gian bên ngoài múi thời gian cho site Project Web App của bạn, bạn nên có chúng thay đổi thiết đặt múi thời gian cá nhân của mình để phù hợp với vị trí của họ để đảm bảo rằng họ nhìn thấy thời gian và ngày đúng trong Project Online.

Thiết lập bảng chấm công

Giai đoạn Báo cáo Thời gian

Muốn các thành viên nhóm nộp bảng chấm công cho công việc mà họ đang làm?    Trước khi các thành viên nhóm của bạn có thể bắt đầu điền bảng chấm công, bạn cần phải thiết lập một số điều.

Cơ bản

Thiết lập bảng chấm công
thiết lập năm tài chính của bạn
thiết lập các thể loại cho bảng chấm công hàng
thiết lập kỳ nghỉ và ốm thời gian

Nâng cao

Thiết lập như thế nào được ghi lại thời gian và tiến trình
tùy chỉnh bảng chấm công và tiến trình tổ chức của mình
thiết lập thời gian và tiến trình phê duyệt

Thiết lập một cách hợp lý để quản lý người dùng và tài nguyên

Người dùng

Bạn muốn sử dụng nhóm để quản lý ai đang làm gì trong Project Online?    Bạn có thể thiết lập Project Online để sử dụng nhóm Active Directory cùng bạn có thể đã thiết lập trong SharePoint Online. Điều này có thể giúp dễ dàng hơn một chút để theo dõi ai đang làm gì trong các công cụ khác trong tổ chức của bạn.

Nếu bạn muốn đi định tuyến này:

 1. Đảm bảo rằng bạn đang trong chế độ quyền SharePoint.

 2. Lập kế hoạch nhóm SharePoint trong Project Online.

 3. Cấu hình Trung tâm tài nguyên để sử dụng nhóm Active Directory của bạn.

Và còn hơn...

Bảo trì

Có nhiều cách để ánh xạ Project Online với cách bạn chạy doanh nghiệp của bạn.    Dưới đây là một số điều khác mà bạn có thể bắt đầu tìm kiếm thông qua, khi bạn đã sẵn sàng nhảy chuyên sâu hơn. Một số trong các tài nguyên được viết với Project Server nhớ, nhưng các bước khá tương tự.

Đây là thông tin phức tạp.    Nếu bạn không sẵn sàng cho phức tạp, bỏ qua phần này và tiếp tục đến bắt đầu dự án mới. Bạn không cần phải biết này mức nâng cao của việc thiết lập có thể sử dụng Project Online. (Đang thấy ổn nếu bạn cho phép xuất một sigh cứu trợ ngay!)

Nếu bạn đã sẵn sàng cho phức tạp, dưới đây là một số vị trí để bắt đầu:   

Nếu bạn nhận được choáng ngợp hoặc nhầm lẫn, diễn đàn thảo luận trên TechNet là nơi tuyệt vời để trả lời câu hỏi của bạn.

Sẵn sàng để di chuyển qua thiết lập?

Bắt đầu dự án

Tiếp theo lập, bắt đầu một dự án trong Project Online!   

Mắc? Hãy thử vào diễn đàn thảo luận dự án trên TechNet!

Bạn không tìm thấy thông tin mình cần? Hãy thử vào diễn đàn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×