Bắt đầu với Project Online

Bắt đầu với Project Online

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thiết lập Bắt đầu dự án Hoàn thành đúng hạn
Chọn một địa điểm để bắt đầu!

Đợi đã, vậy Project Online là gì?

Project Online

Project Online dựa trên nền tảng web, và rất tuyệt vời cho:   

  • Quản lý nhiều dự án.

  • Theo dõi công việc trên bảng chấm công.

  • Cân đối nhu cầu tài nguyên phong phú.

(Nếu bạn đang tìm kiếm một phiên bản được lưu trữ của Project Server, đây chính là phiên bản đó!)

Để làm rõ, Project Online không phải là một phiên bản trên nền tảng web Project Professional.   Project Online là một dịch vụ riêng biệt hoàn toàn cung cấp toàn danh mục dự án và dự án công cụ quản lý trên web. Bao gồm Project Web Appvà, tùy thuộc vào thuê bao của bạn, cũng có thể chứa Máy khách Để bàn Project Online, đó là phiên bản thuê bao của Project Professional.

Bạn nhận sản phẩm sai?

Nếu bạn cần hủy bỏ và đăng ký một ứng dụng khác, hãy chọn Thanh toán > Đăng ký trong trung tâm quản trị Office 365, chọn đăng ký bạn muốn hủy bỏ, rồi bấm vào Hủy bỏ đăng ký ở ngăn bên phải. Sau đó, bạn có thể tìm thấy sản phẩm phù hợp để đăng ký và thêm sản phẩm đó vào tài khoản Office 365 hiện có của mình.

Bạn cần trợ giúp?

Hãy xem qua danh sách các chủ đề Project Online trên Office.com. Nếu bạn đang vẫn bị vướng mắc, hãy thử đăng câu hỏi và sự cố của bạn trên diễn đàn thảo luận Project Online.

Bạn không tìm thấy thông tin mình cần? Hãy thử vào diễn đàn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×