Bắt đầu với OneNote Class Notebook: Hướng dẫn dành cho Giáo viên

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

OneNote Class Notebook là một ứng dụng để giúp bạn thiết lập OneNote trong lớp học của bạn. Ứng dụng này sẽ tạo một sổ ghi chép lớp học, bao gồm ba loại con sổ ghi chép:

 • Sổ ghi chép học viên — riêng tư sổ ghi chép được chia sẻ giữa mỗi giáo viên và sinh viên cá nhân của họ. Giáo viên có thể truy nhập các sổ ghi chép ở bất kỳ lúc nào, nhưng học viên không thể nhìn thấy sổ ghi chép học viên khác.

 • Thư viện nội dung — một sổ ghi chép dành cho giáo viên để chia sẻ tài liệu khóa học với các học viên. Giáo viên có thể thêm và sửa tài liệu của nó, nhưng đối với sinh viên, sổ ghi chép là chỉ đọc.

 • Không gian cộng tác — một sổ ghi chép dành cho tất cả học viên và giáo viên trong lớp học để chia sẻ, tổ chức và cộng tác.


Ngoài ra, chúng tôi đã phát hành sổ tay lớp học bổ trợ, đây là một công cụ hữu ích để giúp tạo sổ tay lớp học hiệu quả hơn cho giáo viên. Bổ trợ này tự do sẵn dùng cho người dùng của OneNote 2013 và 2016 cho Windows và cũng được cài sẵn trong OneNote 2016 cho Mac. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem các bài viết hỗ trợ:


Những điều bạn sẽ cần

 • Gói đăng ký Office 365 dành cho giáo dục bao gồm OneDrive for Business. Nếu bạn không chắc chắn bạn có này, vui lòng liên hệ với người quản trị CNTT của bạn để xác nhận.

 • Tài khoản tổ chức cho bạn (giáo viên) với quyền sử dụng ứng dụng OneNote Class Notebook để tạo sổ ghi chép lớp học.

 • Học viên của bạn phải có tài khoản Office 365 của tổ chức.

Chúng tôi khuyên bạn nên Internet Explorer 10 hoặc Internet Explorer 11 sử dụng ứng dụng OneNote Class Notebook. Trình duyệt hiện đại khác cũng sẽ hoạt động.


BẮT ĐẦU

Khởi chạy OneNote Class Notebook

 1. Đăng nhập vào Office 365.

 2. Bấm công cụ khởi động ứng dụng ở phía trên bên trái.

  Ảnh chụp màn hình của công cụ khởi động ứng dụng.

 3. Trong danh sách ứng dụng hiện ra, bấm vào ứng dụng Class Notebook.

Tạo sổ ghi chép lớp học

 1. Bấm Tạo sổ ghi chép lớp học từ các tùy chọn sẵn dùng.

  Ảnh chụp màn hình trang chào mừng của ứng dụng Class Notebook.

 2. Đặt tên sổ ghi chép mới của bạn, rồi bấm Tiếp theo.

  Mẹo: Chúng tôi khuyên bạn nên tạo một sổ ghi chép riêng biệt cho mỗi lớp học. Ví dụ, nếu bạn dạy nhiều lớp tiếng Tây Ban Nha 2, hãy tạo một sổ ghi chép cho mỗi lớp học. Đặt tên duy nhất cho mỗi sổ ghi chép mà bạn và học viên của bạn dễ dàng xác định. Bạn có thể đặt tên sổ ghi chép là "Tiếng Tây Ban Nha 2 HK1" cho lớp học học kỳ 1 của bạn, "Tiếng Tây Ban Nha 2 HK2" cho lớp học học kỳ 2 của bạn, v.v.

  Lưu ý: Mỗi sổ ghi chép bạn tạo ra phải có tên duy nhất và không chứa các ký tự sau # / * ? " | < > : . % ' \.

  cấu trúc sổ ghi chép

(Tùy chọn) Thêm giáo viên khác vào sổ ghi chép lớp học của bạn

Trên màn hình này, bạn có thể chọn thêm giáo viên khác vào sổ ghi chép lớp học của bạn. Bất kỳ giáo viên nào được thêm sẽ có cùng quyền như bạn. Bạn có thể thêm bao nhiêu tùy thích.

 • Nhập tên của (những) giáo viên và bấm Tiếp theo.

  Thêm giáo viên khác

Thêm học viên vào sổ ghi chép lớp học của bạn

Bạn có thể thêm học viên vào sổ ghi chép lớp học của mình bằng cách thêm từng người một, dán một danh sách học viên hoặc thêm bí danh nhóm. Ứng dụng Class Notebook hiện đã hỗ trợ nhóm Bảo mật và Nhóm Hiện đại Active Directory. Mỗi học viên nhận được phần riêng của mình và nhận được quyền truy nhập vào các phần cộng tác.

Lưu ý: Hiện tại, chúng tôi không hỗ trợ danh sách phân phối hoặc nhóm SharePoint. Nếu bạn không thể thêm một số nhóm học viên nhất định vào sổ ghi chép lớp học của mình, vui lòng liên hệ với người quản trị CNTT của bạn để thiết lập họ là Nhóm Bảo mật hoặc Nhóm Hiện đại AD.

Lưu ý: Học viên của bạn phải có tài khoản Office 365 của tổ chức để tiếp tục với bước này. Nếu bạn không chắc chắn họ có hay không, hãy hỏi Người quản trị CNTT của bạn.

 1. Để thêm từng học viên riêng lẻ, chỉ cần gõ tên của họ trong hộp văn bản rồi nhấn Enter. Khi bạn nhập, ứng dụng sẽ tra cứu kết quả khớp có thể có. Ví dụ, bạn có thể gõ "Jacob" và ứng dụng sẽ tìm bất kỳ học viên nào khớp với tên đó.

  Ảnh chụp màn hình về cách thêm từng tên học viên bằng cách sử dụng Class Notebook Creator.

  Mẹo: Khi bạn nhập, ứng dụng sẽ tra cứu kết quả khớp có thể. Ví dụ, bạn có thể nhập "Jacob" và nó sẽ tìm thấy bất kỳ học viên nào khớp với tên đó.

 2. Bạn có thể thêm nhóm theo cách giống như thêm học viên. Chỉ cần nhập tên của nhóm; ứng dụng sẽ hiển thị các gợi ý mà từ đó bạn có thể chọn nhóm mình muốn thêm vào.

  Ảnh chụp màn hình về cách thêm nhóm trong ứng dụng Class Notebook.

 3. Để thêm hàng loạt học viên riêng lẻ, bạn có thể sao chép và dán danh sách học viên như thể hiện dưới đây. Sau khi dán tên học viên vào hộp văn bản, ứng dụng sẽ tra cứu từng tên. Có thể mất một lúc để ứng dụng tự động phân giải từng tên. Đối với mỗi kết quả khớp không tìm được, bạn có thể nhập lại tên hoặc loại bỏ tên khỏi hộp văn bản.

  Notepad

  Bấm Tiếp sau khi bạn đã thêm tất cả học viên và nhóm.

Bắt đầu mỗi sổ ghi chép học viên với các phần

 1. Tiếp tục chọn hộp kiểm bên cạnh các phần mặc định mà bạn muốn tạo trong mỗi sổ ghi chép học viên.

  tạo các phần
 2. Bấm Thêm nhiều hơn để thêm các phần bổ sung trong mỗi sổ ghi chép học viên.

 3. Bấm Tiếp theo khi hoàn thành.

  Mẹo: Chúng tôi khuyên bạn nên tạo tên phần tương ứng với các hoạt động, thay vì các đơn vị. Ví dụ, sử dụng các hoạt động như Bản phân phát, Ghi chú Lớp học và Bài kiểm tra. Nguyên nhân là do học viên làm việc trong một đơn vị tại một thời điểm; sẽ mất nhiều thời gian hơn để tìm các mục bạn quan tâm trong một phần đơn vị.

  Lưu ý: Bạn cũng có thể thêm, loại bỏ và xóa bỏ trực tiếp các phần trong sổ ghi chép học viên của bạn sau khi tạo sổ ghi chép lớp học.

Hoàn thiện Sổ ghi chép Lớp học của Bạn

 1. Bấm vào Sổ ghi chép của giáo viên và Sổ ghi chép của học viên để xác nhận cách tạo sổ ghi chép con và phần cho lớp học. Bấm Mũi tên lùi b tại chỗ để quay lại thêm hoặc loại bỏ các phần hoặc bấm Tạo để yêu cầu ứng dụng tạo sổ ghi chép lớp học của bạn.

  bản xem trước sổ ghi chép
 2. Bấm vào nối kết tên sổ ghi chép để mở sổ ghi chép lớp học của bạn trong OneNote. Ngay khi sổ ghi chép đã sẵn sàng cho học viên, hãy gửi email siêu kết nối hiển thị trong hộp văn bản đến lớp học của bạn để học viên mở. Giữ một bản sao của nối kết này cho bản ghi của bạn hoặc truy xuất nối kết này sau trong OneNote 2013 bằng cách bấm chuột phải vào sổ ghi chép lớp học trong danh sách sổ ghi chép, rồi bấm Sao chép Nối kết đến Sổ ghi chép.

  Mẹo: Tất cả mọi người trong một lớp học sử dụng cùng một nối kết để truy nhập sổ ghi chép lớp học. Nếu bạn tạo sổ ghi chép cho một số lớp học, mỗi nối kết sẽ khác nhau.

  nối kết sổ ghi chép

  Mẹo: Bạn có thể muốn thêm nội dung bằng cách đặt trong thư viện nội dung trước khi mời học viên của bạn để mở sổ ghi chép lớp học. Giữ một bản sao của nối kết trong bản ghi của bạn trong khi bạn chuẩn bị sổ ghi chép, sau đó chia sẻ nối kết với các học viên khi sẵn sàng.

Quản lý sổ tay lớp học

Để quản lý các chức năng khác cho sổ tay lớp học của bạn, hãy bấm nút quản lý sổ ghi chép .

Ảnh chụp màn hình của biểu tượng Danh sách Sổ ghi chép.

Điều này sẽ hiển thị một trang hiển thị tất cả các sổ tay lớp học được tạo bởi bạn, cũng như thông tin cho từng tùy chỉnh.

Tùy chọn bao gồm:

 • Đổi tên phần của học viên — để đổi tên bất kỳ phần sinh viên, bấm vào biểu tượng bút chì nhỏ, sau đó nhập tên mới của phần. Đảm bảo bấm lưu sau khi đổi tên phần của học viên.

 • Thêm phần của học viên — để phân phối phần mới cho tất cả học viên, hãy bấm vào nút Thêm phần . Đảm bảo bấm lưu sau khi thêm các phần của học viên.

 • Bật tính năng nhóm phần chỉ giáo viên -nhóm phần giáo viên-chỉ là một không gian riêng tư tại đó chỉ giáo viên có thể xem có gì bên trong. Để thêm một nhóm giáo viên chỉ phần sổ tay lớp học của bạn, hãy bấm cho phép nhóm phần chỉ giáo viên. Giáo viên khác có quyền truy nhập sổ tay lớp học của bạn cũng sẽ có quyền truy nhập vào nhóm phần chỉ giáo viên, nhưng học viên không thể thấy các nội dung dưới đây.

 • Khóa không gian cộng tác — tùy chọn này cho phép thay đổi không gian cộng tác thành dạng chỉ đọc (hoặc khóa) để ngăn không cho học viên bất kỳ chỉnh sửa. Bạn có thể bật/tắt chuyển từ bị khóa để bỏ bảo vệ ở bất kỳ lúc nào.

 • Mở sổ ghi chép lớp học -bấm mở để mở sổ ghi chép lớp học.

 • Chia sẻ nối kết đến sổ ghi chép lớp học — để gửi một nối kết sổ tay lớp học để lớp học của bạn, hãy chọn và sao chép văn bản trong hộp nối kết , và sau đó dán nó vào email.


Các tùy chọn cho việc quản lý sổ ghi chép


Giúp học viên tìm thấy sổ ghi chép lớp học của mình

Học viên có thể tìm thấy tất cả sổ ghi chép lớp học mới trên OneDrive for Business của họ bên trong thư mục Được chia sẻ với tôi.

Tìm một nối kết

Đối với những sổ ghi chép lớp học trên site SharePoint của lớp học, học viên có thể tìm thấy tất cả các sổ ghi chép lớp học của họ bằng cách đi tới mục nhập Sổ ghi chép lớp học trong ngăn dẫn hướng Khởi động nhanh cho SharePoint ở bên trái của màn hình.

Sổ tay lớp học


KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Tôi không nhìn thấy biểu tượng OneNote Class Notebook trong hình bánh quế của tôi. Cố là gì?

Hãy thử cách sau:

 1. Đảm bảo rằng bạn có một giấy phép sau đây:

  • Office 365 Education dành cho giảng viên

  • Office 365 Education cộng dành cho giảng viên

  • Office 365 giảng viên riêng lẻ đăng ký

  • A1 gói Office 365 dành cho giảng viên

  • A2 gói Office 365 dành cho giảng viên

  • A3 gói Office 365 dành cho giảng viên

  • A3 gói Office 365 dành cho giảng viên

  • Office 365 gói E4 cho giảng viên

  • SharePoint (gói 1) cho giảng viên

  • SharePoint (gói 2) cho giảng viên

  • Office Professional Plus dành cho giảng viên

  • Office Web Apps (gói 1) cho giảng viên

  • Office Web Apps (gói 2) cho giảng viên


 2. Kiểm tra ứng dụng OneNote Class Notebook không bị tắt trong cổng thông tin quản trị:

  • Mở công cụ khởi động ứng dụng và sau đó bấm quản trị.

   Ảnh chụp màn hình của công cụ khởi động ứng dụng


  • Trong ngăn dẫn hướng bên trái, bên dưới quản trị, bấm SharePoint.

   Ảnh chụp màn hình của ngăn dẫn hướng quản trị


  • Trên màn hình kế tiếp, trong ngăn dẫn hướng bên trái, hãy bấm thiết đặt.

   Ảnh chụp màn hình của ngăn tác vụ tuyển tập trang


  • Kiểm tra Sổ ghi chép lớp học OneNote được đặt để Hiển thị.

   Ảnh chụp màn hình của tùy chọn hiện/ẩn


 3. Nếu bạn vẫn không nhìn thấy biểu tượng OneNote Class Notebook sau khi làm theo các bước trước đó, vui lòng gửi cho chúng tôi một email tại onenoteedu@microsoft.com.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×