Bắt đầu dùng Lync cho IM và cuộc họp trực tuyến

Office 365 bao gồm Lync, cho phép bạn thực hiện nhắn tin tức thời (IM), hội thoại âm thanh và video và cuộc họp Lync . Để tải xuống Lync, đăng nhập vào Office 365, sau đó ở đầu trang, bấm Thiết đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm và kết nối với điện toán đám mây > Thiết đặt Office 365 > Phần mềm > Lync.

Với Lync bạn có thể:

  • Xem lúc nào thì mọi người sẵn sàng, đi vắng hoặc đang họp.

  • Gửi tin nhắn tức thời

  • Thiết lập Cuộc họp Lync

  • Chia sẻ màn hình nền hoặc chương trình của bạn trong Cuộc họp Lync

  • Thực hiện và nhận cuộc gọi âm thanh và video

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Các tác vụ cơ bản trong Lync

Video

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×