Bật và cấu hình lập phiên bản cho một danh sách hoặc thư viện

Bật và cấu hình lập phiên bản cho một danh sách hoặc thư viện

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Theo dõi và quản lý thông tin theo thời gian với các phiên bản trong SharePoint danh sách và thư viện. Xem và khôi phục Phiên bản trước từ mục lịch sử.

Khi bật, phiên bản mới được thêm vào một mục lịch sử sau khi thay đổi được lưu. Số lượng phiên bản được lưu trữ và khả năng hiển thị của bản thảo hoặc phiên bản phụ có thể sửa đổi cho mỗi danh sách và thư viện.

Bật và cấu hình lập phiên bản trong một danh sách SharePoint Online hoặc thư viện

 1. Đi đến thư viện hoặc danh sách mà bạn muốn bật lập phiên bản.

 2. Bấm Thiết đặt Hình bánh răng hình nút thiết đặt , sau đó bấm Thiết đặt thư viện hoặc Thiết đặt danh sách

  Thiết đặt menu với thiết đặt thư viện được chọn hoặc Thiết đặt menu với thiết đặt danh sách được tô sáng

 3. Bấm Thiết đặt lập phiên bản trên trang thiết đặt.

  Hộp thoại thiết đặt thư viện lập phiên bản được chọn.
 4. Trong trang Thiết đặt phiên bản , bạn có các thiết đặt sau đây sẵn dùng:

  • Thư viện tài liệu

   • Yêu cầu phê duyệt nội dung cho các mục đã gửi.

   • Tạo phiên bản mỗi lần bạn sửa tệp trong thư viện tài liệu này bằng cách dùng phiên bản chính hoặc phiên bản chính và phụ.

   • Giới hạn số lượng phiên bản và các Thư nháp để giữ lại.

   • Thiết lập ai có thể thấy các mục bản thảo.

   • Yêu cầu tài liệu kiểm trước khi có thể sửa chúng.

  • Để có danh sách

   • Yêu cầu phê duyệt nội dung cho các mục đã gửi.

   • Tạo phiên bản mỗi lần bạn sửa một mục trong danh sách.

   • Giới hạn số lượng phiên bản và các Thư nháp để giữ lại.

   • Thiết lập ai có thể thấy các mục bản thảo trong danh sách.

 5. Bấm vào OK.

Để xem, khôi phục hoặc xóa bỏ phiên bản cũ hơn trong SharePoint Online danh sách hoặc thư viện

Để khôi phục Phiên bản trước của tài liệu, hãy làm theo các bước sau đây.

 1. Đi đến danh sách hoặc thư viện với mục hoặc tài liệu mà bạn muốn xem lịch sử.

 2. Bấm vào dấu chấm lửng () bên cạnh mục mà bạn muốn xem lịch sử.

 3. Bấm lịch sử Phiên bản.

  Menu bấm chuột phải thư viện Tài liệu với lịch sử phiên bản được tô sáng

  Nếu bạn không nhìn thấy Phiên bản lịch sử, bấm Xem thêm, sau đó bấm Lịch sử Phiên bản.

 4. Trong hộp thoại Lịch sử Phiên bản , di chuột qua nối kết ngày trên phiên bản cũ hơn và bấm vào mũi tên xuống để hiển thị menu.

  Nút hộp thoại Phiên bản danh sách thả xuống
 5. Trong menu, bạn có thể thực hiện các thao tác sau.

  Phiên bản mục menu
  • Dạng xem tài liệu hiện tại. Điều này sẽ hiển thị một hộp thoại nơi bạn có thể sửa, khôi phục, hoặc xóa bỏ, cũng như thấy trạng thái phê duyệt hiện tại.

  • Khôi phục tài liệu. Tùy chọn này sẽ hiển thị một hộp thoại hỏi liệu bạn muốn để làm cho nó hiện đang được phê duyệt tài liệu. Nó sẽ thêm nó dưới dạng phiên bản mới.

  • Xóa tài liệu. Tùy chọn này sẽ hiển thị một hộp thoại yêu cầu nếu bạn chắc chắn bạn muốn gửi mục tới thùng rác.

  • Bác bỏ phiên bản này. Điều này chỉ xuất hiện trên được phê duyệt tài liệu, chứ không phải xóa bỏ.

 6. Khi bạn thực hiện xong, hãy bấm dấu X ở góc trên bên phải.

Bật và cấu hình lập phiên bản trong một SharePoint 2016 hoặc 2013 danh sách hoặc thư viện

 1. Đi đến thư viện hoặc danh sách mà bạn muốn bật lập phiên bản.

 2. Bấm vào Thư viện hoặc danh sách trong ruy-băng.

  Tab Thư viện và duyệt trên ruy-băng hoặc Tab danh sách được chọn trên ruy-băng

 3. Bấm Thiết đặt thư viện hoặc Thiết đặt danh sách trong nhóm thiết đặt.

  Nút thiết đặt thư viện SharePoint trên ruy-băng hoặc Thiết đặt danh sách trên ruy-băng

 4. Bấm Thiết đặt lập phiên bản trên trang thiết đặt.

  Hộp thoại thiết đặt thư viện lập phiên bản được chọn.
 5. Trong trang thiết đặt phiên bản, bạn có các thiết đặt sau đây sẵn dùng:

  • Thư viện tài liệu

   Hộp thoại lựa chọn lập phiên bản
   • Yêu cầu phê duyệt nội dung cho các mục đã gửi.

   • Tạo phiên bản mỗi lần bạn sửa tệp trong thư viện tài liệu này, một trong hai phiên bản chính duy nhất, hoặc chính và phụ Phiên bản.

   • Giới hạn số lượng phiên bản và các Thư nháp để giữ lại.

   • Thiết lập ai có thể thấy các mục bản thảo.

   • Yêu cầu tài liệu kiểm trước khi có thể sửa chúng.

  • Để có danh sách

   • Yêu cầu phê duyệt nội dung cho các mục đã gửi.

   • Tạo phiên bản mỗi lần bạn sửa một mục trong danh sách.

   • Giới hạn số lượng phiên bản và các Thư nháp để giữ lại.

   • Thiết lập ai có thể thấy các mục bản thảo trong danh sách.

 6. Bấm vào OK.

Để tắt tính năng lập phiên bản trong SharePoint 2013 hoặc 2016 danh sách hoặc thư viện

Thực hiện các bước tương tự cho phép, nhưng bấm không có lập phiên bản trên trang Thiết đặt phiên bản . Bạn cũng có thể kiểm tra khôngyêu cầu phê duyệt nội dung.

Để xem, khôi phục hoặc xóa bỏ phiên bản cũ hơn

Để khôi phục Phiên bản trước của tài liệu, hãy làm theo các bước sau đây.

 1. Đi đến danh sách hoặc thư viện với mục hoặc tài liệu mà bạn muốn xem lịch sử.

 2. Trong ruy-băng, bấm tệp hoặc bấm mục. Nếu không có một ruy-băng, bấm vào dấu chấm lửng (…) bên cạnh mục mà bạn muốn xem lịch sử.

 3. Bấm lịch sử Phiên bản.

  Tab tệp với Lịch sử Phiên bản được tô sáng

  Nếu bạn không nhìn thấy Phiên bản lịch sử, bấm vào dấu chấm lửng (…) trong hộp thoại đó, sau đó bấm Lịch sử Phiên bản.

 4. Trong hộp thoại Lịch sử Phiên bản , di chuột qua nối kết ngày trên phiên bản cũ hơn và bấm vào mũi tên xuống để hiển thị menu.

  Nút hộp thoại Phiên bản danh sách thả xuống
 5. Trong menu, bạn có thể thực hiện các thao tác sau.

  Phiên bản mục menu
  • Dạng xem tài liệu hiện tại. Điều này sẽ hiển thị một hộp thoại nơi bạn có thể sửa, khôi phục, hoặc xóa bỏ, cũng như thấy trạng thái phê duyệt hiện tại.

  • Khôi phục tài liệu. Tùy chọn này sẽ hiển thị một hộp thoại hỏi liệu bạn muốn để làm cho nó hiện đang được phê duyệt tài liệu. Nó sẽ thêm nó dưới dạng phiên bản mới.

  • Xóa tài liệu. Tùy chọn này sẽ hiển thị một hộp thoại yêu cầu nếu bạn chắc chắn bạn muốn gửi mục tới thùng rác.

  • Bác bỏ phiên bản này. Điều này chỉ xuất hiện trên được phê duyệt tài liệu, chứ không phải xóa bỏ.

 6. Khi bạn thực hiện xong, hãy bấm dấu X ở góc trên bên phải.

Bật và cấu hình lập phiên bản trong một danh sách SharePoint 2010 hoặc thư viện

Thực hiện các bước sau đây để bật và cấu hình lập phiên bản trong một danh sách hoặc thư viện.

 1. Dẫn hướng đến danh sách hoặc thư viện bạn định làm việc. Nếu tên không xuất hiện trong ngăn khởi động nhanh, bấm Tất cả nội dung trang, sau đó chọn tên của danh sách hoặc thư viện của bạn.

 2. Trên ruy-băng, trong nhóm Công cụ danh sách hoặc Công cụ thư viện , hãy bấm vào tab danh sách hoặc Thư viện .

 3. Bấm thiết đặt danh sách hoặc thiết đặt thư viện.

  Nút Thiết đặt Danh sách trên ribbon SharePoint hoặc Nút Thiết đặt Thư viện trên ribbon Thư viện SharePoint Foundation

  Danh sách hoặc thiết đặt thư viện trang mở ra.

 4. Dưới Thiết đặt Chung, bấm Thiết đặt Lập phiên bản.

  Dưới thiết đặt, chọn thiết đặt lập phiên bản

  Hộp thoại Thiết đặt lập phiên bản mở ra.

  Thiết lập phiên bản chính và phụ, yêu cầu phê duyệt, xác định ai có thể xem mục, và yêu cầu kiểm xuất.
 5. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  Đối với thư viện tài liệu, trong Mục lịch sử Phiên bản phần, dưới tạo phiên bản mỗi lần bạn sửa tệp trong thư viện tài liệu này? chọn một trong hai phiên bản chính duy nhất, hoặc chính và phiên bản phụ.

  Đối với danh sách, trong Mục lịch sử Phiên bản phần, dưới tạo phiên bản mỗi lần bạn sửa một mục trong danh sách này? bấm .

 6. Không bắt buộc: Chọn số phiên bản mà bạn muốn giữ lại trong danh sách.

 7. Tùy chọn: Cho danh sách, chọn số lượng đã phê duyệt phiên bản mà bạn muốn giữ lại các Thư nháp. Tùy chọn này sẵn dùng khi bạn chọn trong phần Phê duyệt nội dung .

  Đối với thư viện, thiết lập một số dưới giữ bản nháp cho số phiên bản chính, sau đây.

 8. Tùy chọn: Xác định người dùng nào có thể xem bản thảo của mục. Trong danh sách, tùy chọn này sẵn dùng chỉ khi yêu cầu phê duyệt nội dung cho các mục đã gửi được đặt là trong phần Phê duyệt nội dung

  Chọn một trong các thao tác sau.

  • Bất kỳ ai có thể đọc mục người dùng. Lựa chọn này cho phép truy nhập vào bất kỳ người đã cấp phép đọc cho site.

  • Chỉ những người dùng những ai có thể chỉnh sửa mục. Lựa chọn này hạn chế dạng xem bản thảo tới những người có quyền chỉnh sửa.

  • Chỉ những người dùng ai có thể phê duyệt mục (và tác giả của mục). Lựa chọn này giới hạn dạng xem chỉ ở tác giả ban đầu của mục và những người có quyền để phê duyệt mục trong danh sách.

 9. Bấm OK để đóng hộp thoại và quay lại trang thiết đặt .

Đầu Trang

Tắt tính năng lập phiên bản trong một danh sách SharePoint 2010 hoặc thư viện

Hãy làm theo các bước tương tự để bật tính năng lập phiên bản, nhưng thực hiện một trong các thao tác sau:

Đối với thư viện tài liệu, trong Mục lịch sử Phiên bản phần, dưới tạo phiên bản mỗi lần bạn sửa tệp trong thư viện tài liệu này? chọn lập phiên bản không.

Đối với danh sách, trong Mục lịch sử Phiên bản phần, dưới tạo phiên bản mỗi lần bạn sửa một mục trong danh sách này? bấm không.

Bấm vào OK.

Đầu Trang

Xem, khôi phục hoặc xóa phiên bản trong một danh sách SharePoint 2010 hoặc thư viện

 1. Đi đến danh sách hoặc thư viện với mục hoặc tài liệu mà bạn muốn xem lịch sử.

 2. bấm vào mũi tên xuống bên cạnh tài liệu hoặc mục bạn muốn xem lịch sử Phiên bản, sau đó bấm Lịch sử Phiên bản.

  Menu thả xuống từ các tài liệu với lịch sử Phiên bản được tô sáng
 3. Trong hộp thoại Lịch sử Phiên bản , di chuột qua nối kết ngày trên phiên bản cũ hơn và bấm vào mũi tên xuống để hiển thị menu.

  Vesrion với danh sách thả xuống với dạng xem được tô sáng
 4. Trong menu, bạn có thể thực hiện các thao tác sau.

  • Dạng xem tài liệu hiện tại. Điều này sẽ hiển thị một hộp thoại nơi bạn có thể sửa, khôi phục, hoặc xóa bỏ, cũng như thấy trạng thái phê duyệt hiện tại.

   Hộp thoại lịch sử Phiên bản SharePoint 2010

   Từ hộp thoại dạng xem , bạn có thể chỉnh sửa, mặc dù nó thường bị tắt. Để sửa, hãy chọn Sửa thuộc tính từ menu thả xuống trên các tệp hoặc mục.

  • Khôi phục tài liệu. Tùy chọn này sẽ hiển thị một hộp thoại hỏi liệu bạn muốn để làm cho nó hiện đang được phê duyệt tài liệu. Nó sẽ thêm nó dưới dạng phiên bản mới.

   Danh sách thả xuống phiên bản với khôi phục được tô sáng.
  • Xóa tài liệu. Tùy chọn này sẽ hiển thị một hộp thoại yêu cầu nếu bạn chắc chắn bạn muốn gửi mục tới thùng rác.

   Lịch sử Phiên bản với xóa được tô sáng trên một phiên bản
  • Ngừng phát hành phiên bản này Hiển thị khi bạn đang dùng phê duyệt và phát hành trên tài liệu hoặc mục của bạn.

   Danh sách thả xuống lập phiên bản với ngừng phát hành được tô sáng
 5. Khi bạn thực hiện xong, hãy bấm dấu X ở góc trên bên phải nếu hộp thoại Phiên bản chưa đóng đã.

Bật lập phiên bản trên một mục trong SharePoint 2007

 1. Nếu danh sách hoặc thư viện không mở sẵn, hãy bấm tên của nó trên Khởi động Nhanh.

  Nếu tên danh sách hoặc thư viện của bạn không xuất hiện, hãy bấm Xem Tất cả Nội dung Site rồi sau đó bấm tên danh sách hoặc thư viện của bạn.

  1. Bấm thiết đặt menu thiết đặt , sau đó bấm Thiết đặt danh sách hoặc Thiết đặt thư viện tài liệu.

   Chọn tùy chọn thiết đặt thư viện tài liệu từ menu thiết đặt
 2. Dưới Thiết đặt Chung, bấm Thiết đặt Lập phiên bản.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  Thiết đặt phiên bản để bật lập phiên bản, phê duyệt và yêu cầu kiểm nhập
  • Đối với danh sách mục, để xác định phiên bản được theo dõi, bấm tạo phiên bản mỗi lần bạn sửa một mục trong danh sách trong phần Lịch sử Phiên bản mục .

  • Đối với các tệp để xác định rằng chỉ một loại phiên bản được theo dõi, hãy bấm tạo phiên bản chính trong phần Lịch sử Phiên bản tài liệu .

  • Đối với các tệp để xác định phiên bản chính và phụ được theo dõi, hãy bấm tạo chính và phiên bản phụ (nháp) trong phần Lịch sử Phiên bản tài liệu .

 4. Bạn có thể xác định số lượng phiên bản của mục hoặc tệp để giữ lại. Thực hiện một trong các thao tác sau đây trong phần Lịch sử Phiên bản mục hoặc phần Lịch sử Phiên bản tài liệu :

  • Để xác định số lượng phiên bản của mục danh sách được lưu trữ, chọn hộp kiểm lưu số phiên bản, sau đây , sau đó nhập số phiên bản mà bạn muốn giữ lại.

  • Để xác định số lượng các phiên bản chính của tệp tài liệu được lưu trữ, chọn hộp kiểm lưu số phiên bản chính, sau đây , sau đó nhập số phiên bản chính mà bạn muốn giữ lại.

  • Để xác định số lượng phiên bản phụ tài liệu để giữ, chọn hộp kiểm giữ bản nháp cho số phiên bản chính, sau đây , sau đó nhập số phiên bản chính mà bạn muốn giữ bản nháp (Phiên bản phụ) cho.

 5. Bấm vào OK.

Tắt tính năng lập phiên bản trên một mục trong SharePoint 2007

Làm theo các bước để bật tính năng lập phiên bản, nhưng trong hộp thoại thiết đặt lập phiên bản, hãy bấm không có lập phiên bản.

Lập phiên bản và phê duyệt đã tắt

Xem, khôi phục hoặc xóa phiên bản trong một danh sách SharePoint 2007 hoặc thư viện

 1. Đi đến danh sách hoặc thư viện với mục hoặc tài liệu mà bạn muốn xem lịch sử.

 2. bấm vào mũi tên xuống bên cạnh tài liệu hoặc mục bạn muốn xem lịch sử Phiên bản, sau đó bấm Lịch sử Phiên bản.

  Menu thả xuống từ các tài liệu với lịch sử Phiên bản được tô sáng
 3. Trong hộp thoại Lịch sử Phiên bản , di chuột qua nối kết ngày trên phiên bản cũ hơn và bấm vào mũi tên xuống để hiển thị menu.

  Vesrion với danh sách thả xuống với dạng xem được tô sáng
 4. Trong menu, bạn có thể thực hiện các thao tác sau.

  • Dạng xem tài liệu hiện tại. Điều này sẽ hiển thị một hộp thoại nơi bạn có thể sửa, khôi phục, hoặc xóa bỏ, cũng như thấy trạng thái phê duyệt hiện tại.

   Xem một hộp thoại Phiên bản

   Từ hộp thoại dạng xem , bạn xóa bỏ hoặc khôi phục mục hoặc trở lại lịch sử Phiên bản.

  • Khôi phục tài liệu. Tùy chọn này sẽ hiển thị một hộp thoại hỏi liệu bạn muốn để làm cho nó hiện đang được phê duyệt tài liệu. Nó sẽ thêm nó dưới dạng phiên bản mới.

   Lập phiên bản thả xuống trên tệp khôi phục được tô sáng
  • Xóa tài liệu. Tùy chọn này sẽ hiển thị một hộp thoại yêu cầu nếu bạn chắc chắn bạn muốn gửi mục tới thùng rác.

   Lập phiên bản danh sách thả xuống trên tệp với tùy chọn xóa được tô sáng
  • Ngừng phát hành phiên bản này Hiển thị khi bạn đang dùng phê duyệt và phát hành trên tài liệu hoặc mục của bạn.

   Danh sách thả xuống đã phát hành tệp với ngừng phát hành này tùy chọn phiên bản được tô sáng
 5. Khi bạn thực hiện xong, hãy bấm dấu X ở góc trên bên phải nếu hộp thoại Phiên bản chưa đóng đã.

Thiết đặt khác tác động đến lập phiên bản

Bạn có thể cấu hình các thiết đặt khác tác động đến lập phiên bản. Trong danh sách hoặc thư viện, bạn có thể yêu cầu nội dung được phê duyệt. Trong thư viện, bạn có thể yêu cầu kiểm tệp.

Để biết thông tin trên các thiết đặt này và nhiều hơn nữa, hãy xem lập phiên bản hoạt động thế nào trong danh sách hoặc thư viện?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×