Bật tính năng phát hành lịch để mọi người có thể chia sẻ thông tin

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Với Office 365, người dùng có thể phát hành lịch của mình lên Internet để những người bên ngoài tổ chức có thể thấy các lịch đó.

Người dùng có thể chọn tự động phát hành lịch của mình lên Internet. Tuy nhiên, là người quản trị, bạn có thể quyết định rằng bạn không thấy thoải mái khi để người bên ngoài tổ chức nhìn thấy thông tin lịch của người dùng của mình. Trong trường hợp đó, bạn có thể tắt tính năng Phát hành lịch.

  1. Đi đến Quản trị> Thiết đặt dịch vụ >Email, lịch, và liên hệ

  2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

    • Bật phát hành Lịch để người dùng có thể phát hành lịch của người đó cho các liên hệ bên ngoài.

    • Tắt Phát hành lịch để ngăn không cho người dùng phát hành lịch của người đó cho các liên hệ bên ngoài.

Có sự khác biệt nào giữa phát hành lịch, chia sẻ lịch và truy cập đại diện?

  • Phát hành lịch sẽ tạo ra các URL mà người dùng có thể cung cấp cho những người bên ngoài tổ chức của bạn. Một URL cho phép người nhận đăng ký lịch của bạn bằng cách dùng Outlook hoặc Outlook Web App và URL kia cho phép người nhận xem lịch của bạn trong trình duyệt Web. Mỗi người dùng sẽ kiểm soát số lượng chi tiết mà những người khác có thể nhìn thấy.

  • Chia sẻ lịch cho phép người dùng mời mọi người trong tổ chức xem lịch của họ. Những người chia sẻ lịch có thể xác định số lượng chi tiết mà người nhận có thể nhìn thấy. Nếu người dùng không chia sẻ lịch của họ, những người khác trong tổ chức vẫn có thể nhìn thấy thông tin rảnh hoặc bận; người dùng có thể cho phép người nhận truy cập nhiều chi tiết hơn khi họ chia sẻ lịch của họ. Nếu người khác dùng Outlook hoặc Outlook Web App, họ có thể hiển thị lịch của bạn cạnh lịch của họ. Bạn không thể chia sẻ lịch của mình với những người ở ngoài tổ chức trừ khi tổ chức của bạn và tổ chức của họ được liên kết thông qua Office 365 hoặc Exchange. Để tìm hiểu thêm về chia sẻ lịch, hãy xem Chia sẻ lịch của bạn.

  • Truy nhập đại diện cho phép người dùng Outlook cấp quyền cho ai đó thay mặt họ để xem tất cả chi tiết về các cuộc hẹn và cuộc họp đã được lên lịch. Đại diện truy nhập khả dụng trong Outlook nhưng không khả dụng trong Outlook Web App. Để tìm hiểu thêm về truy nhập đại diện, hãy xem

Bạn cũng có thể xem các video sau:

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×