Bật hoặc tắt quyền truy nhập thẻ xã hội đối với người dùng hoặc nhóm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Theo mặc định, các tính năng gắn thẻ xã hội của SharePoint Online sẵn dùng với người dùng trang. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi tính sẵn dùng đó đối với người dùng trang hoặc nhóm cụ thể bằng cách loại bỏ quyền truy nhập các tính năng này của họ, trong đó bao gồm khả năng:

  • Tạo Trang của Tôi bằng cách bấm Thông tin về Tôi trong đầu trang cho lần đầu tiên.

  • Dõi theo các hoạt động của người nào đó và các thông tin liên quan.

  • Dùng Thẻ và Ghi chú.

Ví dụ, nếu bạn không muốn người dùng cụ thể có thể thêm thẻ và ghi chú vào các trang web, bạn có thể loại bỏ quyền cho phép họ thực hiện điều đó. Nếu không có quyền truy nhập vào thẻ xã hội, người dùng hoặc nhóm không thể sử dụng tính năng gắn thẻ xã hội.

Bạn phải có quyền dùng Trung tâm Quản trị Office 365 SharePoint để thực hiện nhiệm vụ này.

Để loại bỏ quyền truy nhập thẻ xã hội đối với người dùng trang hoặc nhóm:

  • Bấm Quản trị > SharePoint > hồ sơ người dùng, sau đó dưới Mọi người, bấm Quản lý Quyền Người dùng và nhập tên người dùng hoặc tên nhóm trong hộp Thêm hoặc Loại bỏ. Trong hộp Quyền, bạn có thể chọn Dùng Thẻ và Ghi chú và các tính năng xã hội khác mà bạn muốn cho phép người dùng hoặc nhóm. Để biết thêm thông tin về công việc này, hãy xem Quản lý các tính năng cá nhân và xã hội.

Ghi chú:  Sau khi bạn tắt các tính năng gắn thẻ xã hội, thẻ, ghi chú và các tính năng Thích xuất hiện mờ đi (không sử dụng được) trong ruy-băng của thư viện tài liệu và danh sách và trên trang trình duyệt trong trang web. Đó là do các tính năng SocialRibbonControl quy định việc hiển thị các điều khiển này được kích hoạt theo mặc định trong SharePoint Online và không thể cấu hình khác nhau cho từng trang.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×