Bật hoặc tắt các tùy chọn đính vào lưới và đính vào đối tượng

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn vẽ, đổi kích cỡ hoặc di chuyển một hình dạng hoặc đối tượng khác trong Excel, PowerPoint hoặc Word, bạn có thể thiết đặt đối tượng đó để đối tượng căn hoặc "đính" vào phần giao nhau gần nhất trong lưới (ngay cả khi lưới này không thể nhìn thấy) hoặc đính vào các hình dạng hoặc đối tượng khác. Tuy nhiên, bạn có thể kiểm soát các khả năng căn chỉnh và đính vào bằng cách tắt tùy chọn.

Lưu ý: Bài viết này áp dụng cho phiên bản trên máy tính Windows của Excel, PowerPoint và Word. Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin máy Mac, hãy xem các nối kết liên quan ở dưới cùng của trang.

Excel

Bật tùy chọn đính vào

 1. Bấm vào hình dạng hoặc khác đối tượng, và sau đó bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , bấm căn chỉnh.

  Căn chỉnh

 2. Thực hiện một hoặc cả hai bước sau:

  • Để đính hình dạng hoặc đối tượng khác vào giao nhau gần nhất của lưới, hãy bấm đính vào lưới.

   Đính vào lưới hoặc hình dạng

  • Để đính hình dạng hoặc các đối tượng khác vào các đường lưới đi qua các cạnh chiều dọc và chiều ngang của các hình dạng hoặc đối tượng khác, hãy bấm Đính vào Hình dạng.

   Đính vào Hình dạng

Tắt tùy chọn đính vào

 1. Bấm vào hình dạng hoặc khác đối tượng, và sau đó bên dưới Công cụ vẽ , trên tab định dạng , bấm căn chỉnh.

  Căn chỉnh

 2. Để tắt các tùy chọn này, hãy bỏ chọn Đính vào Lưới hoặc Đính vào Hình dạng.

Đầu trang

PowerPoint

Bật tùy chọn đính vào

 1. Trên tab xem , trong nhóm hiện , hãy bấm công cụ khởi động hộp thoại Công cụ khởi động hộp thoại .

  Vị trí của trình khởi chạy hộp thoại

 2. Để đính hình dạng hoặc đối tượng khác vào giao nhau gần nhất trên lưới, bên dưới đính vào, hãy chọn đính đối tượng vào lưới.

  Lưới và Đường căn

Tắt tùy chọn đính vào

 1. Trên tab xem , trong nhóm hiện , hãy bấm công cụ khởi động hộp thoại Công cụ khởi động hộp thoại .

  Vị trí của trình khởi chạy hộp thoại

 2. Bỏ chọn hộp kiểm Đính đối tượng vào lưới.

Đầu trang

Word

Bật tùy chọn đính vào

 1. Bấm vào hình dạng hoặc khác đối tượng, và bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , bấm căn chỉnh, sau đó bấm Thiết đặt lưới.

  Thiết đặt Lưới

 2. Thực hiện một hay cả hai bước sau:

  • Để đính hình dạng hoặc đối tượng khác vào giao nhau gần nhất trên lưới khi lưới không hiển thị, bên dưới hiện lưới, hãy chọn đính đối tượng vào lưới khi đường lưới không hiển thị.

   Hiện lưới

  • Để đính các hình dạng hoặc đối tượng khác vào các đường căn của các hình dạng hoặc đối tượng khác, bên dưới Đính Đối tượng, hãy chọn hộp kiểm Đính đối tượng vào đối tượng khác.

   Đính hình dạng và đối tượng vào các đối tượng khác

Tắt tùy chọn đính vào

 1. Bấm vào hình dạng hoặc khác đối tượng, và bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , bấm căn chỉnh, sau đó bấm Thiết đặt lưới.

  Thiết đặt Lưới

 2. Bỏ chọn hộp kiểm Đính đối tượng vào lưới khi các đường căn lưới không hiển thị và Đính đối tượng vào các đối tượng khác.

Bỏ chọn những tùy chọn đính này

Đầu trang

Excel

Bật tùy chọn đính vào

 1. Bấm vào hình dạng hoặc đối tượng trong trang tính.

 2. Bên dưới Công cụ vẽ trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm căn chỉnh.

  Tab Định dạng bên dưới Công cụ Vẽ

  Nếu bạn không nhìn thấy tab Công cụ vẽ hoặc định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn chọn một hình dạng hoặc đối tượng. Bạn có thể phải bấm đúp vào hình dạng hoặc đối tượng để mở tab định dạng .

 3. Thực hiện một hoặc hai thao tác sau đây:

  • Để đặt hình dạng hoặc đối tượng vào giao nhau gần nhất của lưới, hãy bấm đính vào lưới.

  • Để đặt hình dạng hoặc đối tượng vào các đường lưới đi qua các cạnh chiều dọc và ngang của các hình dạng hoặc đối tượng, hãy bấm đính vào hình dạng.

Lưu ý: Để tạm thời ghi đè tùy chọn đính vào, nhấn giữ ALT trong khi bạn kéo các hình dạng hoặc đối tượng.

Tắt tùy chọn đính vào

 1. Bấm vào hình dạng hoặc đối tượng trong trang tính.

 2. Bên dưới Công cụ vẽ trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm căn chỉnh.

  Tab Định dạng bên dưới Công cụ Vẽ

  Nếu bạn không nhìn thấy tab Công cụ vẽ hoặc định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn chọn một hình dạng hoặc đối tượng. Bạn có thể phải bấm đúp vào hình dạng hoặc đối tượng để mở tab định dạng .

 3. Tùy thuộc vào tùy chọn nào được chọn bấm đính vào lưới hoặc đính vào hình dạng để vô hiệu hóa các tùy chọn này.

Đầu trang

PowerPoint

Bật tùy chọn đính vào

 1. Trên trang đầu tab, trong nhóm vẽ , bấm sắp xếp, trỏ tới căn chỉnhvà sau đó bấm Thiết đặt lưới.

  Tab Nhà trong PowerPoint 2010

  Mẹo: Bạn có thể bấm chuột phải vào một vùng trống của trang chiếu (không chỗ dành sẵn) hoặc lề quanh trang chiếu, sau đó bấm lưới và đường căn.

 2. Thực hiện một hoặc hai thao tác sau đây:

  • Để đặt hình dạng và đối tượng giao nhau gần nhất trên lưới, bên dưới đính vào, hãy chọn hộp kiểm đính đối tượng vào lưới .

  • Để đặt hình dạng hoặc đối tượng vào các đường lưới đi qua các cạnh chiều dọc và ngang của các hình dạng hoặc đối tượng, bên dưới đính vào, hãy chọn hộp kiểm đính đối tượng vào đối tượng khác .

   Lưu ý: 

   • Để tạm thời ghi đè tùy chọn đính vào, nhấn giữ ALT trong khi bạn kéo các hình dạng hoặc đối tượng.

   • Nếu bạn muốn dùng thiết đặt hiện tại trong hộp thoại lưới và hướng dẫn thiết đặt mặc định cho tất cả các bản trình bày, chứ không phải là chỉ buổi này, hãy bấm đặt làm mặc định.

   • Nếu hộp kiểm đính đối tượng vào lưới được chọn, bạn có thể vẽ đường thẳng khi vẽ một hình dạng tự do Ảnh nút .

Tắt tùy chọn đính vào

 1. Trên trang đầu tab, trong nhóm vẽ , bấm sắp xếp, trỏ tới căn chỉnhvà sau đó bấm Thiết đặt lưới.

  Mẹo: Bạn có thể bấm chuột phải vào một vùng trống của trang chiếu (không chỗ dành sẵn) hoặc lề quanh trang chiếu, sau đó bấm lưới và đường căn.

 2. Để tắt đính đối tượng vào lưới hoặc đính đối tượng vào đối tượng khác, hãy xóa hộp kiểm tương ứng.

  Lưu ý: Nếu bạn muốn dùng thiết đặt hiện tại trong hộp thoại lưới và hướng dẫn thiết đặt mặc định cho tất cả các bản trình bày, chứ không phải là chỉ buổi này, hãy bấm đặt làm mặc định.

Đầu trang

Word

Bật tùy chọn đính vào

 1. Bấm vào hình dạng hoặc đối tượng trong tài liệu.

 2. Bên dưới Công cụ vẽ trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm căn chỉnh Nút Căn chỉnh , sau đó bấm Thiết đặt lưới.

  Tab Định dạng dưới Công cụ Vẽ trong Word 2010

  Nếu bạn không nhìn thấy tab Công cụ vẽ hoặc định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã bấm vào hình dạng hoặc đối tượng.

 3. Thực hiện một hoặc hai thao tác sau đây:

  • Để đặt hình dạng và đối tượng giao nhau gần nhất trên lưới ngay cả khi lưới không hiển thị, bên dưới hiện lưới, hãy chọn hộp kiểm đính đối tượng vào lưới khi đường lưới không hiển thị .

  • Để đặt hình dạng hoặc đối tượng vào các đường lưới đi qua các cạnh chiều dọc và ngang của các hình dạng hoặc đối tượng, bên dưới Đính đối tượng, hãy chọn hộp kiểm đính đối tượng vào đối tượng khác .

   Lưu ý: 

   • Để tạm thời ghi đè tùy chọn đính vào, nhấn giữ ALT trong khi bạn kéo các hình dạng hoặc đối tượng.

   • Nếu bạn muốn các thiết đặt này để thiết đặt mặc định cho tất cả tài liệu, hãy bấm mặc định.

   • Theo mặc định, hình dạng và đối tượng khác sẽ đính vào phần giao nhau gần nhất của đường lưới chỉ khi vào lưới được hiển thị, trừ khi bạn chọn hộp kiểm đính đối tượng vào lưới khi đường lưới không hiển thị .

Tắt tùy chọn đính vào

 1. Bấm vào hình dạng hoặc đối tượng trong tài liệu.

 2. Bên dưới Công cụ vẽ trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm căn chỉnh Nút Căn chỉnh , sau đó bấm Thiết đặt lưới.

  Tab Định dạng dưới Công cụ Vẽ trong Word 2010

  Nếu bạn không nhìn thấy tab Công cụ vẽ hoặc định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã bấm vào hình dạng hoặc đối tượng. Bạn có thể phải bấm đúp vào đối tượng. Bạn có thể phải bấm đúp vào đối tượng để mở các tab.

 3. Để tắt các thiết đặt đính đối tượng vào lưới khi đường lưới không hiển thị hoặc đính đối tượng vào đối tượng khác , hãy xóa hộp kiểm tương ứng.

  Lưu ý: Nếu bạn muốn các thiết đặt này để thiết đặt mặc định cho tất cả tài liệu, hãy bấm Đặt làm mặc định.

Đầu trang

Xem thêm

Bật đính vào lưới hoặc tắt trong PowerPoint 2016 cho Mac

Bật đính vào lưới hoặc tắt trong Word 2016 cho Mac

Hiển thị hoặc ẩn đường lưới trong Word, PowerPoint hoặc Excel

Vẽ hoặc xóa bỏ đường kẻ, đường nối hoặc hình tự do

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×