Bật hỗ trợ cho nhiều kiểu nội dung trong danh sách hay thư viện

Bật hỗ trợ cho nhiều kiểu nội dung trong danh sách hay thư viện

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hầu hết các thư viện và danh sách có thể chứa nhiều kiểu nội dung. Bằng cách xác định nhiều kiểu nội dung cho danh sách hay thư viện, bạn có thể đơn giản hóa việc tạo thư viện hay danh sách lưu trữ nhiều kiểu tài liệu khác nhau ở cùng một vị trí. Ví dụ: thư viện có thể chứa cả tài liệu và đồ họa liên quan đến dự án. Trong thư viện, các tệp đồ họa được liệt kê với các cột thông tin được gán cho kiểu nội dung đồ họa và các tài liệu được liệt kê với các cột được gán cho kiểu nội dung tài liệu.

Trước khi bạn có thể thêm các kiểu nội dung khác nhau vào danh sách hay thư viện, bạn phải bật hỗ trợ cho nhiều kiểu nội dung.

 1. Đi tới thư viện mà bạn muốn bật nhiều kiểu. Để thực hiện điều này, hãy bấm tiêu đề trên trang hoặc trong thanh khởi động nhanh cho thư viện mà bạn muốn bật nhiều kiểu nội dung. Nếu tiêu đề không có, bấm thiết đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây , bấm nội dung trang, sau đó bấm vào thư viện.

  Ghi chú: Bạn không thể bật nhiều kiểu nội dung trong thư viện Wiki.

 2. Bấm thiết đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây , thiết đặt thư viện.

  Nếu bạn không nhìn thấy các mục menu, bấm Thư viện trên ruy-băng, sau đó bấm

  Thiết đặt thư viện trong nhóm thiết đặt.

 3. Bấm thiết đặt nâng cao bên dưới thiết đặt chung.

 4. Bấm dưới cho phép quản lý kiểu nội dung? trong phần Kiểu nội dung .

  Cho phép quản lý kiểu nội dung nút bên dưới thiết đặt nâng cao
 5. Bấm OK (bạn có thể cần phải cuộn xuống trên trang để làm điều này).

 1. Đi đến danh sách mà bạn muốn bật nhiều kiểu. Để thực hiện điều này, hãy bấm tiêu đề trên trang hoặc trong thanh khởi động nhanh cho danh sách. Nếu tiêu đề không có, bấm thiết đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây , bấm nội dung trang, và sau đó bấm vào danh sách.

 2. Trên ruy-băng, bấm danh sách.

 3. Bấm thiết đặt danh sách trong nhóm thiết đặt.

 4. Bấm thiết đặt nâng cao bên dưới thiết đặt chung.

 5. Bấm dưới cho phép quản lý kiểu nội dung? trong phần Kiểu nội dung .

  Cho phép quản lý kiểu nội dung nút bên dưới thiết đặt nâng cao
 6. Bấm OK (bạn có thể cần phải cuộn xuống trên trang để làm điều này).

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×