Bật dịch vụ ngoài như Công cụ dịch trên thanh Bing

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Với tư cách là người quản trị, bạn có thể kiểm soát việc bạn có muốn cho phép người trong tổ chức của mình dùng các dịch vụ ngoài, chẳng hạn như Công cụ dịch trên thanh Bing, để dịch tài liệu trên trang của bạn không.

Thiết đặt này được bật theo mặc định. Nếu bạn có nhu cầu công việc cần trang của mình tuân thủ theo một bộ tiêu chuẩn cụ thể, bạn có thể không muốn người dùng trang truy nhập các dịch vụ ngoài. Trong trường hợp này, bạn có thể tắt truy nhập vào các dịch vụ ngoài.

Để biết thêm thông tin về các vấn đề liên quan đến tuân thủ, hãy xem Trung tâm tin cậy Office 365 website.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×