Bật các tính năng phát hành

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

SharePoint bao gồm cổ điển bộ tính năng cho phép bạn biên soạn và phát hành các trang web có định dạng cho mạng nội bộ của bạn. Kích hoạt cơ sở hạ tầng phát hành SharePoint ở mức tuyển tập trang để bật chúng.

Lưu ý: 

 • Mẫu trang phát hành cổ điển bao gồm các tính năng phát hành theo mặc định.

 • Các tính năng phát hành cổ điển sẽ không sẵn dùng trên trang thông tin liên lạc hiện đại. Hiện đại liên lạc site cung cấp giải pháp thay thế mới hơn theo mặc định.

Kích hoạt tính năng phát hành ở cấp tuyển tập trang

 1. Từ gốc của tuyển tập trang, bấm thiết đặt Bánh răng Cài đặt nhỏ thay thế vị trí của Cài đặt Site. và sau đó bấm thiết đặt trang.

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy trang thiết đặt trong menu thiết đặt, chọn nội dung Site > thiết đặt Site

 2. Trên trang Thiết đặt Trang, dưới Quản trị Tuyển tập Trang, hãy bấm Tính năng tuyển tập trang.

 3. Trên trang Tính năng Trang, hãy cuộn xuống đến Cơ sở hạ tầng Phát hành SharePoint Server và bấm Kích hoạt.

Sau khi tính năng phát hành được kích hoạt, trang con thừa kế chúng sẽ tự động. Nếu bạn đã tạo một trang web trước khi kích hoạt các tính năng phát hành, theo cách thủ công kích hoạt nó ở mức site.

 1. Từ bất kỳ trang nào trong trang web, bấm thiết đặt Bánh răng Cài đặt nhỏ thay thế vị trí của Cài đặt Site. và sau đó bấm thiết đặt trang.

  Trang thiết đặt thả xuống
 2. Trên trang Thiết đặt Trang, trong phần Hành động Trang, hãy bấm Quản lý tính năng trang.

 3. Trên trang tính năng trang, bên cạnh Phát hành máy chủ SharePoint, bấm kích hoạt.

  Bật tùy chọn phát hành sharepoint bên dưới tính năng tuyển tập trang
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×